Open dag Mts. Tigchelaar8 juli 2017
Open dag Mts. Tigchelaar

Duurzaamheid, innovatie en welzijn, dat zijn de drie speerpunten van Mts. Tigchelaar

Voor Mts.Tigchelaar was het al langere ti jd een wens om de gedateerde stal met zeugen- en biggen opfok af te breken en hiervoor in de plaats een nieuwe zeugenstal te bouwen. Met veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en dierwelzijn.

Het resultaat is een innovati eve stal waarbij de stal zonder gas wordt verwarmd. Via een warmtewisselaar wordt de uitgaande warme, zuurstofarme lucht gebruikt om de ingaande koude zuurstofrijke lucht op te warmen. Dit zorgt voor een aangenaam en stabiel stalklimaat voor de varkens in combinati e met een zuinig energieverbruik.

Voor dierwelzijn wordt er veel gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht, doordat er ramen in alle afdelingen zijn geplaatst. Bij de dragende zeugen is, in het kader van dierwelzijn, gekozen voor groepshuisvesti ng. Alle biggenafdelingen zijn ingericht conform Maatlat Duurzame Veehouderij. Om burgers en de sector dichter bij elkaar te brengen kunnen voorbijgangers aan de voorkant van de stal naar binnen kijken.

Aan één zijde van het dak zijn zonnecollectoren aangebracht die samen met twee windmolens langs de A31 een positi eve bijdrage leveren aan een duurzaam milieu.

Kortom, een innovati eve stal bij Mts. Tigchelaar die bijdraagt aan dierwelzijn en duurzaamheid.

Bekijk hier de uitnodiging.

 

Varkensboer tevreden met nieuwe Thomas® systeem 

Hotraco

Hoger rendement dankzij Thomas® systeem

Thomas® helpt ondernemers bij het creëren en behouden van een perfect stalklimaat en draagt zorg voor een betere dierwelzijn.

Bekijk de video

Agenda

8 juli 2017 Open dag Mts. TigchelaarOpen dag Mts. Tigchelaar
24 t/m 26 oktober 2017 LIV HardenbergLIV Hardenberg
13 t/m 14 december 2017 AgriFood TechAgriFood Tech
27 tm 29 januari 2018 Agro Export RoeselareAgro Export Roeselare

Bezoek onze vakpartners