Combi luchtwassers liggen onder vuur

Combi luchtwassers liggen onder vuur

16 apr 2018

Bericht

De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen ontwikkeld om de emissie van onder meer geur en ammoniak zoveel mogelijk proberen te beperken. De luchtwasser is hierbij de belangrijkste techniek om geur-reductie te realiseren. Een luchtwasser zuivert de lucht die de stallen verlaat. In opdracht van het ministerie van IenW heeft Wageningen Livestock Research onderzoek uitgevoerd naar het rendement van luchtwassers in stallen. Uit dit onderzoek op varkensbedrijven is gebleken dat bij combi luchtwassers de geur-reductie lager is dan eerder vastgesteld. De rendementen van chemische en biologische luchtwassers lagen dicht in de buurt van de vastgestelde waarden. Bij de combi luchtwassers was de geurprestatie echter slechts de helft van het vastgestelde niveau. 

Gevolgen voor de varkenshouderij

Henk Altena, sectormanager Varkens en Pluimvee, merkt op dat Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) voortvarend aan de slag is gegaan. Op 3 april jongstleden heeft Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met haar bevindingen en voorgestelde actie naar aanleiding van het onderzoek. Haar plan is de geur-reductie van combi luchtwassers gelijk te gaan stellen aan enkelvoudige luchtwassers. Altena: “Als dit plan werkelijkheid wordt heeft dat grote gevolgen voor de varkenshouderij in Nederland.”

Voor bestaande bedrijven waar geen wijzigingen optreden in geurbelasting of aantal dieren, verandert er verder niets. De ondernemer handelt in overeenstemming met de afgegeven vergunning. Bij nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven heeft de voorgestelde aanpassing tot gevolg dat met lagere reductiepercentages moet worden gerekend. Dat geldt ook voor de bestaande combi luchtwassers. Altena: “Door het gelijk stellen van de reductiewaarden van combi- en enkelvoudige luchtwassers kunnen bedrijven moeilijker uitbreiden.”

Achtergrond van het onderzoek

De eerste vraag van het onderzoek was of de geurmetingen reproduceerbaar zijn als de metingen door verschillende laboratoria - maar wel gelijktijdig - worden uitgevoerd. Tijdens het onderzoek stond voorop of de geur- en ammoniakrendementen in de praktijk wel behaald worden. Wageningen Livestock Research heeft twee onderzoeksrapporten gepubliceerd: “Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1 en deel 2”. Het onderzoek toont aan dat de rendementen van chemische en biologische luchtwassers dicht in de buurt van de vastgestelde waarden liggen. Echter, bij combi luchtwassers is de geurprestatie aanzienlijk onder het vastgelegde niveau.

Henk Altena geeft een analyse over de onderzoeksresultaten.

  • Uit het onderzoek is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen de metingen onderling en tussen de verschillende type combi luchtwassers. De luchtmonsters zijn geanalyseerd door een Nederlands en een Duits laboratorium. Beide laboratoria werken volgens hetzelfde protocol, maar toch komen er grote verschillen naar voren in de gemeten geurreductie.
  • Alle combi luchtwassers worden op één hoop gegooid. Er zijn verschillende type combi  luchtwassers en het blijkt dat ze heel verschillend presteren. Ook blijkt dat niet alle type combi luchtwassers zijn onderzocht, waaronder combi luchtwassers die veel voorkomen in de Nederlandse varkenshouderij.
  • De onderzoekers geven aan dat de verkennende studie voldoende reden geeft voor aanvullend onderzoek.

Bron: Flynth

Gerelateerde artikelen

Inno+ Luchtwassers die echt voor je werken

Inno+ Luchtwassers die echt voor je werken

8 sep 2017 Bericht
Inno+ Luchtwassers die echt voor je werken
Uitkomsten onderzoek geurreductie combiwassers ver

Uitkomsten onderzoek geurreductie combiwassers verontrustend

4 apr 2018 Bericht
Uitkomsten onderzoek geurreductie combiwassers verontrustend
Chemische en biologische luchtwassers

Chemische en biologische luchtwassers

30 jan 2018 Bericht
Chemische en biologische luchtwassers

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies