CVB

CVB past het energiewaarderingssysteem voor varkens aan

17 jun 2015

Bericht

Het varken van nu heeft een hogere voeropname dan het varken van vroeger. Daarom introduceert het CVB binnenkort een herzien netto energiewaarderingssysteem voor varkens (NEv). Het lichaam van het moderne varken heeft een relatief hoge voeropname en een hoge eiwit/vet verhouding. Dit gaat samen met een hogere energie onderhoudsbehoefte, een efficiëntere omzetting van metaboliseerbare energie in groei en daarmee hogere netto energiewaarden voor verteerbare nutriënten. Door een verhoogde passagesnelheid van nutriënten door het maagdarmkanaal kan de verteerbaarheid van nutriënten wat lager zijn

Het herziene NEv-systeem is gebaseerd op een grote dataset van verteringsproeven met groeiende varkens in klimaat-respiratiecellen, en op recente fecale verteringsproeven met grondstoffen gebruikt in de varkensvoeding. De wijzigingen bestaan uit gewijzigde netto energiewaarden voor fecaal verteerbare nutriënten (zoals eiwit, vet, NSP, zetmeel en suiker) maar ook zijn de formules om fecale verteerbaarheden van grondstoffen te schatten gewijzigd.

Voorgenomen wijzigingen in CVB voederwaardering en behoeftenormering kunnen op de website van CVB Diervoeding worden ingezien. Belangstellenden kunnen hierop reageren. Na inhoudelijke evaluatie van de reacties en eventuele bijstellingen komen de definitieve CVB waarden beschikbaar op de CVB-website. Hier zijn het “Tabellenboek veevoeding”, de “Veevoedertabel” en diverse andere CVB-publicaties te downloaden.

Reacties op de voorgenomen wijzigingen in het NEv systeem voor varkens kunnen tot half juli per mail gestuurd worden naar Wouter Spek

Vanaf januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit.

Meer informatie:
Wageningen UR

Droevendaalsesteeg 4
6708 PB Wageningen
T.: 0317 480 100
W.: www.wageningenur.nl

Foto:Tracie Hall

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies