Wet en regelgeving: nieuwe saneringsregeling

Saneringsregeling Varkenshouderij dit voorjaar ope

Saneringsregeling Varkenshouderij dit voorjaar open

Dit voorjaar gaat er een nieuwe saneringsregeling open: de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV). De regeling geldt voor varkenshouders uit concentratiegebieden Zuid en Oost die hun varkensbedrijf willen beëindigen. Er is 120 miljoen euro voor gereserveerd. Varkenshouders die met hun bedrijf geuroverlast voor omwonenden veroorzaken kunnen een beroep doen op deze nieuwe regeling.

Al in juli 2018 heeft minister Schouten aangekondigd dat een budget van 200 miljoen euro beschikbaar komt voor het stimuleren van verduurzaming van verschillende veehouderijsectoren. Het geld wordt verdeeld over drie onderdelen: 120 miljoen euro gaat naar de SRV, 60 miljoen gaat naar het stimuleren van investeringen voor verduurzaming en 20 miljoen euro gaat op aan uitvoeringskosten. 

Voorwaarden voor deelname aan de SRV

Varkensbedrijven die gebruik willen maken van de SRV moeten de varkenst ak volledig staken. De varkensstallen, mestkelders en mestopslagen moeten worden gesloopt. Eventuele andere takken op het bedrijf mogen in stand blijven. De milieuvergunning voor de varkens moet worden ingeleverd. Niet duidelijk is of de ammoniakrechten voor een andere veehouderijtak mogen worden ingezet. Er zal dan een nieuwe WNB-vergunning bij de provincie moeten worden aangevraagd. Zeker is dat de geuremissie naar omwonenden moet verminderen. Aanvragen zullen namelijk worden gerangschikt op basis van het verminderen van de geuroverlast. Welke criteria daarvoor precies gaan gelden is nog niet bekend.

Varkensbedrijven met meerdere locaties mogen ervoor kiezen met bijvoorbeeld één locatie in te schrijven voor de SRV. Aanvankelijk was er twijfel of dit geen ontoelaatbare staatssteun zou betreffen, maar minister Schouten heeft dit blijkbaar afgestemd met de Europese Commissie. Op de saneringslocatie worden de varkensrechten ingeleverd. De andere locaties mogen verder worden ontwikkeld, waarvoor dan varkensrechten uit de markt aangekocht zullen moeten worden. 

Niet voor stoppersregeling-bedrijven 

Bedrijven die al meedoen aan de zogenaamde ‘stoppersregeling’ uit het Actieplan Ammoniak komen niet in aanmerking voor de SRV. Zij voldoen of? cieel niet aan het Besluit Huisvesting omdat zij geen ammoniakarme stallen hebben. Meedoen aan de stoppersregeling hield in dat de nietammoniakarme stallen worden gedoogd tot 2020. Omdat deze categorie bedrijven toch al moet stoppen is het ministerie niet genegen hier subsidie in te steken. Dit zou een ongewenste stapeling van regelingen betekenen. Het is de vraag hoe deze stoppersregeling-bedrijven nu wel moeten saneren. De problematiek met asbestdaken, herbestemming en het omschakelen naar ander werk is immers vergelijkbaar. 

Vergoedingen

Varkenshouders die in aanmerking komen voor de SRV ontvangen een tweetal geldelijke vergoedingen. Ten eerste komt er een vergoeding voor de opkoop van varkensrechten op het bedrijf. Hiervoor wordt...

Wilt u het gehele artikel lezen? klik hier en vraag een proefnummer aan of maak gebruik van ons tijdelijke actietarief!

Deel dit artikel

Schrijf u in en maak kans op mooie prijzen!

Varkens met Porkyplay

Blijft op de hoogte van het laatste nieuws

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws uit de varkenshouderij? Schrijf u hier gratis in voor de nieuwsbrief VarkensActueel en maakt u kans op mooie prijzen!

Schrijf u in & maak kans!

Agenda

11 juni 2019 Open dag Deeltijd Aeres Hogeschool DrontenOpen dag Deeltijd Aeres Hogeschool Dronten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies