Labels

Internetconsultatie varkenssector: laat uw mening 15 jul 2019 Internetconsultatie varkenssector: laat uw mening horen Bericht Bent u varkenshouder? Dan willen wij graag uw mening horen. Een producentenorganisatie in de varkenssector wil dat alle ondernemers in hun sector mee gaan betalen aan een onderzoeksprogramma. Tot en met 31 juli 2019 kunt u laten weten wat u hiervan vindt.    Internetconsultatie varkenssector: laat uw mening horen
Gebr. Verkooyen B.V. neemt als eerste grootste Bör 15 jul 2019 Gebr. Verkooyen B.V. neemt als eerste grootste Börger mestscheider in gebruik Bericht Gebr. Verkooyen B.V. neemt als grootste Börger mestscheider als eerste in Nederland in gebruik. De machine is opgebouwd naar hun wensen in samenwerking met Everaard Techniek uit Heijingen. Gebr. Verkooyen B.V. neemt als eerste grootste Börger mestscheider in gebruik
Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblemati 15 jul 2019 Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek Bericht Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek
Plattelandse middelbare scholen krijgen extra geld 15 jul 2019 Plattelandse middelbare scholen krijgen extra geld Bericht Er komt extra geld beschikbaar voor middelbare scholen die gevestigd zijn op het platteland en die te maken hebben met dalende aantallen leerlingen. De Limburger.nl maakt bekend dat de minister van onderwijs, Arie Slob, in de komende jaren zo'n 48 miljoen euro beschikbaar wil gaan stellen om te zorgen dat er in de directe nabijheid van plattelandsregio's scholen blijven bestaan. Plattelandse middelbare scholen krijgen extra geld
Antibioticagebruik stabiliseert in varkenshouderij 12 jul 2019 Antibioticagebruik stabiliseert in varkenshouderij Bericht Onlangs presenteerde de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) de cijfers over het antibioticagebruik in Nederland. Over alle sectoren heen is het verbruik ten opzichte van 2017 licht gedaald en ten opzichte van het referentiejaar 2009 zelfs met 63,8 procent afgenomen. Het gebruik van derde keuze-middelen is wederom heel laag.  Antibioticagebruik stabiliseert in varkenshouderij
Mercosur: de gevolgen voor u als varkenshouder 10 jul 2019 Mercosur: de gevolgen voor u als varkenshouder Bericht Op 28 juni 2019 kwamen onderhandelaars van de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een handelsakkoord. De land- en tuinbouw maakt hier onderdeel van uit. De POV is tegen Mercosur en heeft hiertegen protest aangetekend via diverse kanalen, waaronder 'Brussel' en bij Nederlandse partners. Mercosur: de gevolgen voor u als varkenshouder
Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldinge 9 jul 2019 Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant Bericht Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. In samenwerking met diverse instanties wordt er gewerkt om de meldingen met betrekking tot mestfraude te registreren. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant.  Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant
Duynie nieuwe leverancier Bergapro en Sastapro 8 jul 2019 Duynie nieuwe leverancier Bergapro en Sastapro Bericht Met ingang van 1 juli a.s. is Duynie exclusief leverancier van Bergapro en Sastapro. Samen met Novipro ( blend) en V-Pro (steekvast) biedt Duynie nu een compleet pakket tarwegistconcentraten. Duynie heeft een langdurig contract gesloten met Cargill dat in Nederland in Sas van Gent en Bergen op Zoom bio-ethanol produceert, waarbij als co-producten beide fermentatieproducten vrijkomen. Het totale volume van Sastapro en Bergapro is meer dan 200.000 ton op jaarbasis.  Duynie nieuwe leverancier Bergapro en Sastapro
Eiwittransitie houdt niet in dat iedereen vegetari 8 jul 2019 Eiwittransitie houdt niet in dat iedereen vegetariër moet worden Bericht We moeten anders gaan eten om onszelf gezond en de wereld leefbaar te houden. Belangrijk is daarbij om minder vlees te gaan eten. De vraag is hoe je de omgeving zo kunt inrichten dat mensen een gezondere keuze maken. Onderzoekers houden zich bezig met de eiwittransitie, wat betekent dat ze kijken naar de overgang naar meer plantaardige eiwitten, zo meldt GroenKennisnet. Eiwittransitie houdt niet in dat iedereen vegetariër moet worden
Voornemens ForFarmers tot sluiting productielocati 8 jul 2019 Voornemens ForFarmers tot sluiting productielocatie Crewe (UK) Bericht ForFarmers UK maakt bekend van plan te zijn de locatie in Crewe (UK) te sluiten in het laatste kwartaal van 2019. Dit is in lijn met de efficiencyplannen die ForFarmers N.V. eerder dit jaar bekendmaakte. De plannen zijn om het voervolume, dat op dit moment wordt geproduceerd in de fabriek in Crewe, te verplaatsen naar de nabije ForFarmers locaties in Newcastle under Lyme, Selby en Preston.  Voornemens ForFarmers tot sluiting productielocatie Crewe (UK)
Nevedi staat achter Klimaatakkoord 5 jul 2019 Nevedi staat achter Klimaatakkoord Bericht Op 28 juni heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, dit is een uitwerking van het Ontwerp Klimaatakkoord dat het Klimaatberaad op 21 december 2018 presenteerde. Nevedi was betrokken via de sectortafel Landbouw en Landgebruik tijdens de onderhandelingen over het Ontwerp Klimaatakkoord. In deze sectortafel waren overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Nevedi staat achter Klimaatakkoord
Verduurzaming: de burger wil het niet allemaal zel 5 jul 2019 Verduurzaming: de burger wil het niet allemaal zelf doen Bericht Nederlanders zijn bereid om moeite en geld te steken in het duurzamer achterlaten van de aarde, maar een meerderheid vindt wel dat het bedrijfsleven en de overheid het voortouw moeten nemen in de verduurzaming van Nederland. Dat blijkt uit de tweede kwartaaleditie van de Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO.   Verduurzaming: de burger wil het niet allemaal zelf doen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies