Labels

Doorbraak in bestrijding Afrikaanse varkenspest 15 jul 2019 Doorbraak in bestrijding Afrikaanse varkenspest Vakblad Varkensbedrijf Onderzoekers van het VISAVET Health Surveillance Centre zijn erin geslaagd om een vaccin te ontwikkelen tegen de Afrikaanse varkenspest. De eerste proeven op everzwijnen zijn veelbelovend. Doorbraak in bestrijding Afrikaanse varkenspest
Antibioticagebruik stabiliseert in varkenshouderij 12 jul 2019 Antibioticagebruik stabiliseert in varkenshouderij Bericht Onlangs presenteerde de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) de cijfers over het antibioticagebruik in Nederland. Over alle sectoren heen is het verbruik ten opzichte van 2017 licht gedaald en ten opzichte van het referentiejaar 2009 zelfs met 63,8 procent afgenomen. Het gebruik van derde keuze-middelen is wederom heel laag.  Antibioticagebruik stabiliseert in varkenshouderij
Meer aanbod biologische bedrijfsvoering door schol 4 jul 2019 Meer aanbod biologische bedrijfsvoering door scholen Bericht

In 2018/2019 hebben Terra, Nordwin college en Clusius college een eerste start gemaakt met het aanbieden van het keuzedeel Biologische bedrijfsvoering. Alle drie instellingen gaan er in 2019/2020 mee door, en de belangstelling van de kant van de deelnemers groeit.

Meer aanbod biologische bedrijfsvoering door scholen
Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde 3 jul 2019 Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie Bericht Naast het verdelen van de Europese "top jobs" speelde er de afgelopen dagen nog een discussie achter de schermen in Brussel: welke Europarlementariër krijgt welke portefeuille toebedeeld? Van de 751 leden van het Europees Parlement kan maar een klein deel in de meest gewilde parlementscommissies plaatsnemen. Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie
Zinnige oplossingen voor PAS gezocht 27 jun 2019 Zinnige oplossingen voor PAS gezocht Bericht De vrees dat de PAS afgeschoten zou worden was er al langer, maar oplossingen konden pas gevonden worden wanneer er defi nitief uitsluitsel kwam van de Raad van State. Nu is het zoeken naar zinnige oplossingen om de vergunningverlening weer vlot te trekken. Zinnige oplossingen voor PAS gezocht
Meer vitale kwaliteitsbiggen, maximale opbrengst 27 jun 2019 Meer vitale kwaliteitsbiggen, maximale opbrengst Bericht Nu de uitdagingen in de varkenssector steeds groter worden, stijgt de vraag naar vitale biggen. Trouw Nutrition komt daarom met BigVitaal, een innovatieve, bewezen totaalaanpak voor het ontwikkelen van meer vitale kwaliteitsbiggen. Deze aanpak levert een actieve en effectieve bijdrage aan een winstgevende biggenopfok, zonder daarbij antibiotica en hoge zinkdoseringen te gebruiken. Een primeur voor de sector! Meer vitale kwaliteitsbiggen, maximale opbrengst
Opnieuw tropische hitte in aantocht 27 jun 2019 Opnieuw tropische hitte in aantocht Bericht Na een zinderend heet begin van deze week, is het de laatste dagen juist weer wat koeler. De hitte zit echter nog in de buurt en keert komend weekend terug. De vraag is nu natuurlijk hoe heet het dit aankomende weekend wordt. Maar dat het weer warm wordt staat zonder twijfel vast. Opnieuw tropische hitte in aantocht
“Nederland moet oppassen dat platteland leefbaar b 25 jun 2019 “Nederland moet oppassen dat platteland leefbaar blijft” Bericht “Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving”, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV. “Mensen realiseren zich niet wat dit doet met de mensen op het platteland. Wij zien dat plattelanders de laatste jaren massaal het bijltje erbij neergooien, als gevolg van dit soort reacties. Mensen realiseren zich niet hoe hard boeren worden geraakt door de talrijke boodschappen die duidelijk maken dat zij niet gewenst zijn in ons land.” “Nederland moet oppassen dat platteland leefbaar blijft”
Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij va 25 jun 2019 Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens Bericht

Voor varkensbedrijven met onverklaarbare vruchtbaarheidsproblemen zoals abortus, te veel dood- en zwak geboren biggen, terugkomers of te weinig totaal geboren biggen komt er een aanpak bij. 

MSD Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens
  NVWA controleert extra op dierenwelzijn bij hoge 24 jun 2019 NVWA controleert extra op dierenwelzijn bij hoge temperaturen Bericht Vanwege de verwachte hoge temperaturen treedt vanaf maandag 24 juni 2019 het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking. Ook voeren inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Vervoersteams van de NVWA voeren extra vervoerscontroles uit. NVWA controleert extra op dierenwelzijn bij hoge temperaturen
Antibioticareductie: geen negatieve effecten concu 20 jun 2019 Antibioticareductie: geen negatieve effecten concurrentiepositie Nederlandse boeren Bericht De verkoop van antibiotica voor gebruik in de veehouderij in Nederland daalde van 2009 tot en met 2017 met 63%. Dit had geen aantoonbaar negatief effect op de gemiddelde productie en de economische resultaten van vleeskuiken- en varkensbedrijven. Antibioticareductie: geen negatieve effecten concurrentiepositie Nederlandse boeren
Eerste hittegolf van 2019 in de maak? 20 jun 2019 Eerste hittegolf van 2019 in de maak? Bericht We hebben de zwaarste buien gister overdag en gisteravond gehad en de warmte is daarmee verdreven, maar dat wil niet zeggen dat de hitte nu voorgoed het land uit is. Sterker nog, de kans op een hittegolf volgende week groeit en groeit met de dag. Eerste hittegolf van 2019 in de maak?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies