Labels

Veehouderij kan stikstofprobleem zelf oplossen 26 sep 2019 Veehouderij kan stikstofprobleem zelf oplossen Bericht De Nederlandse veehouderij is een grote bron van stikstofemissie. Dit komt voornamelijk doordat de afgelopen decennia haast alle veehouderijen gebruik maken van roostervloeren. Agrimaco ziet vanuit haar ruim twintigjarige ervaring en expertise mogelijkheden dat veehouders, door het creëren van een aerobe mestketen, zelf aan het roer kunnen staan bij het verlagen van de stikstofemissie.  Veehouderij kan stikstofprobleem zelf oplossen
Afrikaanse Varkenspest ook in Korea aangetroffen 19 sep 2019 Afrikaanse Varkenspest ook in Korea aangetroffen Bericht Op 16 & 17 september 2019 is op een Koreaans varkensbedrijf de Afrikaanse Varkenspest ontdekt. Het bedrijf is geruimd omdat Afrikaanse Varkenspest een uiterst besmettelijke dierziekte is.  Afrikaanse Varkenspest ook in Korea aangetroffen
Nedap Activator biedt voeding op verzoek voor zoge 17 sep 2019 Nedap Activator biedt voeding op verzoek voor zogende zeugen Bericht Nedap helpt producenten tegemoet te komen aan de unieke voedingsbehoeften van zogende zeugen. Daarom introduceert Nedap Livestock Management de Nedap Activator, een add-on bij Nedap Kraamstalvoeren die automatisch een dosis voer afgeeft wanneer zeugen een elektronische sensor aanraken met hun snuit. Nedap Activator biedt voeding op verzoek voor zogende zeugen
Denkavit maakt strategische stap naar de Amerikaan 9 sep 2019 Denkavit maakt strategische stap naar de Amerikaanse markt voor jongdiervoeding Bericht De Nederlandse Denkavit groep heeft onlangs overeenstemming bereikt met Grober over de overname van hun Amerikaanse dochteronderneming, Grober Nutrition LLC. Een bedrijf dat zich richt op de productie van feed ingredients en innovatieve voeders voor jonge dieren in Auburn, New York, USA.  Denkavit maakt strategische stap naar de Amerikaanse markt voor jongdiervoeding
Bacteriën worden de stal uitgeveegd door vernieuwd 9 sep 2019 Bacteriën worden de stal uitgeveegd door vernieuwde hygiënische coating Bericht Antibioticaresistentie tegengaan én veestapels gezond houden door wanden en vloeren in veestallen van een hygiënische coating te voorzien. De ontwikkelingen hierin volgen elkaar snel op en vegen bacteriën letterlijk de stal uit. Het gaat zelfs zo goed dat het bedrijf Mesa Coatings een apart onderdeel heeft opgericht voor de agrarische sector: Mesa HyCo.  Bacteriën worden de stal uitgeveegd door vernieuwde hygiënische coating
Voorkom verspreiding leptospirose 2 sep 2019 Voorkom verspreiding leptospirose Bericht Leptospirose is soms lastig aan te tonen. Tot voor kort was er ook geen gerichte aanpak mogelijk. Mede daardoor is er onder varkenshouders weinig bekend over deze besmettelijke infectieziekte. MSD Voorkom verspreiding leptospirose
Nationaal plan voor veetransport bij hoge temperat 26 aug 2019 Nationaal plan voor veetransport bij hoge temperaturen van kracht Bericht Van 24 t/m 27 augustus is het Nationaal plan voor veetransport bij hoge temperaturen van kracht. Tijdens de werking van dit plan faciliteert de NVWA maximaal om op aangepaste (koele) tijden keuringen op slachthuizen te laten verrichten en export te certificeren. Nationaal plan voor veetransport bij hoge temperaturen van kracht
'Loop met NVWA-controleur mee en vraag of er een o 12 aug 2019 'Loop met NVWA-controleur mee en vraag of er een overtreding is vastgesteld' Artikel Varkensbedrijf.nl - editie april 2019 Varkenshouders doen er goed aan om mee te lopen met een controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en meteen in actie komen nadat zij na een controle een waarschuwing, vooraankondiging of last onder dwangsom ontvangen van de NVWA of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).  'Loop met NVWA-controleur mee en vraag of er een overtreding is vastgesteld'
Vruchtbaarheidsproblemen bij de zeug? Denk ook aan 2 aug 2019 Vruchtbaarheidsproblemen bij de zeug? Denk ook aan leptospirose! Bericht Ongedierte, met name ratten en muizen, zijn een belangrijke infectiebron als het gaat om leptospirose. Vanwege de strengere milieueisen zijn er steeds minder doeltreffende bestrijdingsmiddelen die varkenshouders kunnen inzetten tegen ratten en muizen. MSD Vruchtbaarheidsproblemen bij de zeug? Denk ook aan leptospirose!
AVP Europa: 2e reinigings- en ontsmettingsplicht v 2 aug 2019 AVP Europa: 2e reinigings- en ontsmettingsplicht voertuigen Bericht In verband met de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in landen in Centraal en Oost Europa moeten vervoermiddelen zoogdieren die terugkomen uit EU-risicolanden onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. AVP Europa: 2e reinigings- en ontsmettingsplicht voertuigen
Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibiot 31 jul 2019 Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht Bericht De verkoop van antibiotica voor gebruik in de veehouderij in Nederland daalde van 2009 tot 2017 met bijna 64%. De afgelopen jaren daalt het gebruik nog licht en lijkt zich te stabiliseren. Uit onderzoek blijkt dat de antibioticareductie niet nadelig uitpakt voor productieresultaten en concurrentiepositie Nederlandse boeren. Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht
Water is van levensbelang, ook voor dieren 24 jul 2019 Water is van levensbelang, ook voor dieren Bericht Water is van levensbelang voor dieren. Iedere dag, maar zeker ook als het warm weer is. Vers water houdt uw dier gezond. Water is van levensbelang, ook voor dieren

Agenda

16 oktober 2019 Farmers Defence Force: aankondiging nieuwe actieFarmers Defence Force: aankondiging nieuwe actie

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies