Labels

Consument wil best prijs betalen voor verduurzamin 30 jul 2020 Consument wil best prijs betalen voor verduurzaming Bericht Uit een consumentenonderzoek van LTO blijkt dat consumenten ook best willen bijdragen. 62% van de respondenten wil de kiloknallers zo snel mogelijk uit de schappen hebben. Maar slechts 24% bestudeert het etiket echt op duurzaamheid. De wil is er, maar dit merkt de boer nog niet in de portemonnee. Consument wil best prijs betalen voor verduurzaming
Succesvol ondernemen met zeldzaam vee: 7 lessen 29 jul 2020 Succesvol ondernemen met zeldzaam vee: 7 lessen Bericht SZH heeft het afgelopen anderhalf jaar intensief praktijkonderzoek gedaan naar het ondernemen met zeldzame veerassen. Er is onderzocht of het rendabel is om zeldzame landbouwdieren te houden. Uit het onderzoek blijken er 7 lessen om succesvol te ondernemen met zeldzame veerassen. Succesvol ondernemen met zeldzaam vee: 7 lessen
Schouten: Green Deal moet boeren aan duurzaam inko 27 jul 2020 Schouten: Green Deal moet boeren aan duurzaam inkomen helpen Bericht De Tweede Kamerfracties dienden schriftelijke inbreng in over de Van-Boer-tot-Bord-strategie. Minister Schouten heeft inmiddels gereageerd op de vragen en is over de strategie in gesprek gegaan met de andere Europese landbouwministers in Brussel. Schouten: Green Deal moet boeren aan duurzaam inkomen helpen
Nederlandse boeren wekken bijna 50% meer zonne-ene 24 jul 2020 Nederlandse boeren wekken bijna 50% meer zonne-energie op Bericht Nederlandse boeren wekten in 2019, 50% meer zonne-energie op dan in 2018. Genoeg om 215.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Boeren spelen een belangrijke rol in de energietransitie van Nederland. Nederlandse boeren wekken bijna 50% meer zonne-energie op
POV: “Uitspraak in Brabantse stikstofprocedure tre 16 jul 2020 POV: “Uitspraak in Brabantse stikstofprocedure treft individuele boeren onevenredig zwaar” Bericht De rechtbank in Den Haag deed vandaag uitspraak in de zaak van de POV tegen de Provincie Noord-Brabant. De Provincie wil veehouders verplichten hun stallen versneld emissiearm te maken. POV: “Uitspraak in Brabantse stikstofprocedure treft individuele boeren onevenredig zwaar”
Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw 23 jun 2020 Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw stimuleren Bericht Er is nog een enorm gat te overbruggen om naar 25% biologische landbouw te groeien in 2030, zoals het streven in de Green Deal van de Europese commissie. Een nieuw stimuleringsbeleid moet zowel vraag als aanbod gaan stimuleren, aldus brancheorganisatie Bionext. Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw stimuleren
Verduurzaming voedsel in hogere versnelling 19 jun 2020 Verduurzaming voedsel in hogere versnelling Bericht Verkoop van producten met het label ‘Biologisch’ groeide ongeveer 5 procent. In de groei van het label Biologisch ligt, als het aan de recente plannen de Europese Commissie ligt, de ontwikkelingsrichting van ons voedselsysteem. Verduurzaming voedsel in hogere versnelling
Verhelst maakt water uit mest 16 jun 2020 Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest Bericht Familie Verhelst uit West-Vlaanderen zet haar schouders onder een nieuw project om varkens- en rundermest om te zetten in irrigatiewater. Ze bouwden hiervoor een installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen. Handig voor periodes van extreme droogte. Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest
Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door 16 jun 2020 Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door beter ventileren Bericht ''In principe kunnen we, met ingrepen die niets kosten, de geur uit een gewone Vlaamse varkensstal met roosters, verminderen met 34%, en de ammoniakemissie met 11%”, dat zegt ILVO-UGent onderzoek Rafael Tabase aan het eind van zijn doctoraat. Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door beter ventileren
POV raadt varkenshouders aan deel te nemen aan web 15 jun 2020 POV raadt varkenshouders aan deel te nemen aan webinar varkenshouderij en corona Bericht Op 17 juni wordt een webinar georganiseerd over de varkenshouderij in de coronacrisis. De POV raadt varkenshouders aan deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst. POV raadt varkenshouders aan deel te nemen aan webinar varkenshouderij en corona
Jaarlijks 7% rendement op investering zonnepanelen 10 jun 2020 Jaarlijks 7% rendement op investering zonnepanelen Bericht Met een investering in zonnepanelen zijn momenteel hoge rendementen te behalen. Door beschikbare subsidies voor zonnepanelen is een gemiddeld rendement van 7% of hoger voor een periode van 15 jaar niet ongewoon. In dit artikel lees je hoe het zit. Jaarlijks 7% rendement op investering zonnepanelen
Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut 9 jun 2020 Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut Bericht De stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet varieerde in de periode 2006-2016 van 230 tot 240 kg/ha. Het stikstofkunstmestverbruik is beperkt toegenomen en bedroeg 135 kg/ha in 2017. Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies