Labels

LTO: overheid moet Mesdag-onderzoek serieus nemen 21 feb 2020 LTO: overheid moet Mesdag-onderzoek serieus nemen Bericht 20 februari presenteerde Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO de bevindingen van het onderzoek naar de stikstofmodellen. De resultaten sluiten aan bij de eerdere rapporten die onzekerheden aantonen in de cijfers. LTO: overheid moet Mesdag-onderzoek serieus nemen
Zoektocht naar goede ideeën voor Varkensland! 20 feb 2020 Zoektocht naar goede ideeën voor Varkensland! Bericht

De zoektocht naar ideeën voor Het Beste Idee van Varkensland is officieel van start. Vanaf 18 februari kan iedereen met een goed idee voor de varkenshouderij zich melden via de website van de organisatie. 

Zoektocht naar goede ideeën voor Varkensland!
Consumenten verspillen mogelijk ruim twee keer mee 14 feb 2020 Consumenten verspillen mogelijk ruim twee keer meer voedsel dan gedacht Bericht Consumenten verspillen waarschijnlijk veel meer voedsel dan algemeen wordt aangenomen, zo blijkt uit een onderzoek van Monika van den Bos Verma en collega's van WUR. Consumenten verspillen mogelijk ruim twee keer meer voedsel dan gedacht
Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang 11 feb 2020 Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang Bericht Het Landbouw Collectief heeft opnieuw overleg gevoerd met Minister Schouten en Premier Rutte. Er zaten verschillende partijen aan tafel, inclusief een afvaardiging van het IPO aan tafel. Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang
Twee derde palmoliegebruik duurzaam 10 feb 2020 Tweederde palmoliegebruik duurzaam Bericht Eind december bracht de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) haar jaarverslag 2018 uit. Daaruit blijkt dat in 2018 het aandeel gecertificeerde duurzame palmolie is verwerkt in Nederlands diervoeder sterk is gestegen. Waar het totale palmoliegebruik met ruim 89.000 ton een fractie lager lag dan in 2017, steeg het aandeel gecertificeerde duurzame palmolie van 56 naar 68 procent. Tweederde palmoliegebruik duurzaam
Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zom 6 feb 2020 Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018 Bericht Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 8 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel ging verloren naar de bodem, 13 procent meer dan in 2017.  Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018
Gezocht: agrarisch ondernemer die aan de slag wil 5 feb 2020 Gezocht: agrarisch ondernemer die aan de slag wil met agroforestry Bericht Voor het project ‘Proeftuin Agroforestry Noord-Holland’ zoekt Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een enthousiaste agrarisch ondernemer die bomen en/of struiken wil integreren in zijn landbouwbedrijf. Gezocht: agrarisch ondernemer die aan de slag wil met agroforestry
Start proef voor opwekking waterstof op boerenbedr 5 feb 2020 Start proef voor opwekking waterstof op boerenbedrijven Bericht TNO en WUR starten in Lelystad het Fieldlab, een proefproject waar geëxperimenteerd wordt met kleinschalige opwekking van waterstof op (boeren)bedrijven. Start proef voor opwekking waterstof op boerenbedrijven
Slimme Landbouw in Europa 3 feb 2020 Slimme Landbouw in Europa Bericht Slimme landbouw wordt door velen gezien als een vereiste voor de huidige en toekomstige uitdagingen in de landbouw. Terwijl deze mensen vooral kansen zien, zien anderen weer uitdagingen.  Slimme Landbouw in Europa
Vier ton voor ondersteuning jonge Utrechtse boeren 22 jan 2020 Vier ton voor ondersteuning jonge Utrechtse boeren Bericht Met het beschikbaar stellen van in totaal vier ton ondersteunt provincie Utrecht de jonge boeren om hun bedrijf te verduurzamen. Met het geld kunnen investeringen voor onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de ondernemingen worden gefinancierd. Vier ton voor ondersteuning jonge Utrechtse boeren
Fiscaal voordeel met je investering 21 jan 2020 Fiscaal voordeel met je investering Bericht De nieuwe Energielijst voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieulijst voor de Milieuinvesterings-aftrek (MIA/Vamil) over 2020 zijn bekend. Fiscaal voordeel met je investering
ForFarmers en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en L 13 jan 2020 ForFarmers en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) zetten samenwerking voort Bericht ForFarmers heeft op 7 januari een partnerovereenkomst gesloten met de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek voor voortzetting van de samenwerking voor de komende drie jaar.   ForFarmers en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) zetten samenwerking voort

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies