Labels

LTO: Veel veranderingen voor weinig resultaat 9 sep 2020 LTO: Veel veranderingen voor weinig resultaat Bericht

De contouren die het ministerie vandaag heeft gepresenteerd bestaan uit drie pijlers: grondgebondenheid voor de melkveehouderij en rundvleesveehouderij; afvoer van álle mest naar mestverwerkers voor intensieve bedrijven (met name varkens, pluimvee en vleeskalveren); en een gebiedsgerichte aanpak om waterkwaliteitsdoelen te behalen.

?
LTO: Veel veranderingen voor weinig resultaat
Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam mestste 9 sep 2020 Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig Bericht

Het Nederlandse meststelsel moet eenvoudiger worden en recht doen aan de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben. Daarom zullen melkveehouders in de toekomst volledig grondgebonden werken. Overige veehouders, zoals varkenhouders, krijgen de keuze om grondgebonden of niet-grondgebonden te werken.

Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig
Covid-19 en intensieve veehouderij: Geen verdere o 1 sep 2020 Covid-19 en intensieve veehouderij: Geen verdere onderzoeken Bericht Naar aanleiding van een aantal studies zijn er Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Veldhoven. De Kamervragen zijn gesteld door Suzanne Kröger en Laura Bromet van GroenLinks. De studies tonen aan dat er in gebieden met veel intensieve veehouderij, meer coronagevallen zijn.   Covid-19 en intensieve veehouderij: Geen verdere onderzoeken
Mestproductie terug op niveau van begin jaren zeve 10 aug 2020 Mestproductie terug op niveau van begin jaren zeventig Bericht Tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw is door de groei van de veestapel de productie van dierlijke mest sterk toegenomen. In 1986 lag de totale mestproductie 39 procent boven het niveau van 1970. Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest na 1986 weer gedaald. Mestproductie terug op niveau van begin jaren zeventig
Jovas Agro International ontwikkelt uniek systeem 17 jul 2020 Jovas Agro International ontwikkelt uniek systeem voor veehouderij Bericht Jovas Agro International B.V. is al jaren actief in directe bronaanpak en heeft diverse onderzoeken gedaan naar de emissiereductie van ammoniak. Momenteel loopt er ook een onderzoek in Duitsland waarbij de omschakeling is gemaakt van luchtwasser naar directe bronaanpak. Jovas Agro International ontwikkelt uniek systeem voor veehouderij
5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest ve 10 jul 2020 5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen Bericht Uit de resultaten van de bevraging over het jaar 2019 blijkt dat er 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt. Ten opzicht van 2017 is dit een stijging met 5,7 miljoen kg stikstof. De stijgende trend in de hoeveelheid verwerkte stikstof in Vlaanderen zet zich nog verder. 5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen
Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederl 9 jul 2020 Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland Bericht Als vakblad krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column: ''Het einde van de boeren in Nederland''. Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, b 6 jul 2020 Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting Bericht Minder ammoniakuitstoot en een efficiëntere stikstofbemesting zijn in het belang van zowel melkveehouders als overheid. Remkes wil toe naar een emissiearme landbouwsector en met name op het huidige gebruik van drijfmest is de Commissie Remkes bijzonder kritisch. Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
LTO reageert op maatregelen mestbeleid 22 jun 2020 LTO reageert op maatregelen mestbeleid Bericht In mei stuurde minister Schouten een Kamerbrief met een aantal voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. LTO Nederland heeft in een eerste reactie laten weten dat er kleine winstpunten zijn, maar dat een grote koerswijziging uit blijft.  LTO reageert op maatregelen mestbeleid
Verhelst maakt water uit mest 16 jun 2020 Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest Bericht Familie Verhelst uit West-Vlaanderen zet haar schouders onder een nieuw project om varkens- en rundermest om te zetten in irrigatiewater. Ze bouwden hiervoor een installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen. Handig voor periodes van extreme droogte. Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest
Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door 16 jun 2020 Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door beter ventileren Bericht ''In principe kunnen we, met ingrepen die niets kosten, de geur uit een gewone Vlaamse varkensstal met roosters, verminderen met 34%, en de ammoniakemissie met 11%”, dat zegt ILVO-UGent onderzoek Rafael Tabase aan het eind van zijn doctoraat. Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door beter ventileren

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies