Labels

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremi 16 mei 2019 Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme Bericht

LTO Nederland en POV hebben woensdag met minister Carola Schouten (LNV) over de gebeurtenissen in Boxtel gesproken.

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme
Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar k 13 mei 2019 Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw Bericht De weg naar kringlooplandbouw zal alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen, zij economisch gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen. Wat daarvoor nodig is, van wie, welke randvoorwaarden daarvoor gecreëerd of veranderd moeten worden, wordt onderzocht door de Taskforce Verdienvermogen die is ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze Taskforce werkt onder leiding van Hester Maij, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel. Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw
LTO: Het huidige geurbeleid is niet houdbaar 7 mei 2019 LTO: Het huidige geurbeleid is niet houdbaar Bericht

Voor de veehouderij is geur een belangrijk onderwerp. Overlast van geur wordt steeds minder geaccepteerd. Om de overlast in de toekomst te beperken, staat het terugdringen van de geuremissies op de agenda van de veehouderijsectoren. Voor de intensieve veehouderij bepaalt de geurregelgeving voor een substantieel deel de mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling. Gemeenten hebben veel ruimte om hun eigen geurbeleid vast te stellen. Soms is voor een gemeente één overlast gevende casus al aanleiding om de normen zwaar aan te scherpen. De veehouders die geen overlast veroorzaken hebben dan last van collega’s die dat wel doen.

LTO: Het huidige geurbeleid is niet houdbaar
Mest scheiden voor het klimaat 7 mei 2019 Mest scheiden voor het klimaat Bericht Wanneer uitwerpselen en urine van koeien of varkens zich mengen, ontstaat er veel methaangas en ammoniak. Maar als de urine en mest gescheiden blijven kunnen de broeikasgasuitstoot en de ammoniakvorming met wel 75 procent afnemen. Daarom werken Wageningse onderzoekers samen met boeren aan de gescheiden opvang en opslag van mest en urine. De gescheiden verspreiding ervan over het land is ook gunstig voor de bodem en de weidevogels. Mest scheiden voor het klimaat
EMS lanceert een low cost betrouwbare ammoniak sen 6 mei 2019 EMS lanceert een low cost betrouwbare ammoniak sensor voor de veehouderij Bericht EMS Nederland heeft een betrouwbare ammoniaksensor ontwikkeld op basis van optische technologie, waarmee ammoniak in de moeilijke omstandigheden van de veehouderij kan worden gemeten. De sensoren zijn getest en waren bestand tegen de ruige omgeving in stallen en vertoonden geen permanente schade in tegenstelling tot de bekende en wijdverspreide elektrochemische sensoren. EMS lanceert een low cost betrouwbare ammoniak sensor voor de veehouderij
Coalitie Vitalisering Varkenshouderij werkt door a 3 mei 2019 Coalitie Vitalisering Varkenshouderij werkt door aan toekomst varkenssector Bericht De varkenshouderij staat voor vergaande veranderingen in de hele keten. De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij grijpt dit moment aan om de Nederlandse varkenshouderij en varkensketen te versterken door vijf ambities na te streven. Zo is op 30 april de Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv*) gepubliceerd als onderdeel van de ambitie goede zorg voor de leefomgeving. Coalitie Vitalisering Varkenshouderij werkt door aan toekomst varkenssector
Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met 30 apr 2019 Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met 1 procent per jaar Bericht Als indirecte respons bij selectie op het huidige fokdoel daalt de milieubelasting van dierlijke producten jaarlijks met ongeveer 1%. Deze daling wordt dus behaald zonder specifiek op milieukenmerken te selecteren. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research. Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met 1 procent per jaar
Geen relatie tussen pesticiden in mest en de afnam 24 apr 2019 Geen relatie tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels Bericht Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft middels een brief aan de Tweede Kamer antwoorden over gestelde vragen met betrekking tot de relatie tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels in Nederland. Geen relatie tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels
Communicatieonderzoek over kringlooplandbouw 23 apr 2019 Communicatieonderzoek over kringlooplandbouw Bericht In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction binnenkort een online onderzoek uit onder agrarisch ondernemers over kringlooplandbouw. Communicatieonderzoek over kringlooplandbouw
Het Nederlandse klimaatbeleid moet de blik verbred 15 apr 2019 Het Nederlandse klimaatbeleid moet de blik verbreden Bericht Het Nederlandse klimaatbeleid is volop in beweging, er is een concept klimaatakkoord gepresenteerd, de politiek voert heftige discussie wat ze ermee moeten doen en Urgenda zet druk op de ketel. De één vindt dat het niet snel genoeg gaat, voor de ander gaat het eigenlijk al te snel. De WUR wil hier niet het tempo maar een ander aspect van het Nederlandse klimaatbeleid belichten, namelijk het blikveld. Het Nederlandse klimaatbeleid moet de blik verbreden
Afronding innovatief mestverwerkingssysteem 12 apr 2019 Afronding innovatief mestverwerkingssysteem Bericht In samenwerking met WES Holding heeft VAM WaterTech de ontwikkeling afgerond van een compleet en innovatief mestverwerkingssysteem waarmee de mest van de dieren van een veehouder met ongeveer 2.500 varkens op locatie bij de stal kan worden verwerkt. Afronding innovatief mestverwerkingssysteem
Gevangenisstraffen geëist in onderzoek naar stelse 8 apr 2019 Gevangenisstraffen geëist in onderzoek naar stelselmatige mestfraude Bericht “Nederland is te klein om alle dierlijke mest die hier geproduceerd wordt op een milieuverantwoorde en legale wijze te verwerken”. Zo begon de officier van justitie vrijdag 5 april haar requisitoir.  Gevangenisstraffen geëist in onderzoek naar stelselmatige mestfraude

Schrijf u in en maak kans op mooie prijzen!

Varkens met Porkyplay

Blijft op de hoogte van het laatste nieuws

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws uit de varkenshouderij? Schrijf u hier gratis in voor de nieuwsbrief VarkensActueel en maakt u kans op mooie prijzen!

Schrijf u in & maak kans!

Agenda

11 juni 2019 Open dag Deeltijd Aeres Hogeschool DrontenOpen dag Deeltijd Aeres Hogeschool Dronten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies