Labels

Nieuwe vergunning varkenshouderij in zicht 18 mrt 2019 Nieuwe vergunning varkenshouderij in zicht Bericht Zo’n 85% van de Brabantse varkenshouders staat komend jaar voor een grote verandering door een nieuwe vergunningsprocedure. Volgens de Verordening natuurbescherming moeten stallen ouder dan 15 jaar per 1 januari 2022 85% minder ammoniak uitstoten. De luchtwasser is praktisch het enige stalsysteem dat aan die doelstelling kan voldoen. Nieuwe vergunning varkenshouderij in zicht
Varkenshouders POV in de prijzen met 'met voor g 13 mrt 2019 Varkenshouders POV in de prijzen met 'met voor gezonde bodem' Bericht Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en vijf agrarische ondernemers. Een pluim voor de varkenshouders. Zij voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). Varkenshouders POV in de prijzen met 'met voor gezonde bodem'
Ingezonden column: De andere kant van het (duurzaa 5 mrt 2019 Ingezonden column: De andere kant van het (duurzaamheid) verhaal! Bericht In een democratische samenleving horen maatschappelijke vraagstukken enigszins in balans te zijn. Je kan en mag dan ook zaken vergelijken. In het kader van duurzaamheid (een toverwoord) neem ik dan ook de vrijheid een aantal zaken te vergelijken. Ingezonden column: De andere kant van het (duurzaamheid) verhaal!
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke 18 feb 2019 Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest Bericht In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2018 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. Deze berekeningen zijn het vervolg op de berekeningen die in 2017 zijn opgesteld in het kader van het fosfaatreductieplan.  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
Lichte daling fosfaatproductie varkenssector 15 feb 2019 Lichte daling fosfaatproductie varkenssector Bericht De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.  Lichte daling fosfaatproductie varkenssector
RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natu 7 feb 2019 RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden Bericht De ammoniakconcentraties in natuurgebieden lopen op door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM. Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen sprake zijn van een oplopende trend. Daarnaast blijken de twee ammoniakmeetstations voor hoogbelaste veehouderijgebieden fout te zijn geplaatst.  RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden
Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen 7 feb 2019 Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen Bericht Het ammoniakbeleid heeft de veehouderij veel tijd, ergernissen én geld gekost. Al meer dan 30 jaar worden maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Desondanks wordt er geen reductie gemeten van de ammoniakconcentratie in de atmosfeer. Voor de NH3 coalitie is en blijft dat een bijzonder vreemde constatering. Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen
Consequenties van kringlooplandbouw voor Nederland 31 jan 2019 Consequenties van kringlooplandbouw voor Nederlandse handel Bericht De Nederlands landbouw- en voedingsmiddelensector is sterk internationaal georiënteerd. Veel grondstoffen worden geïmporteerd en een belangrijk deel van de productie wordt in de vorm van halffabricaten en eindproducten geëxporteerd. Bij de grondstofimporten gaat het voor een deel om gewassen die niet op Nederlandse bodem kunnen worden geproduceerd – denk aan cacao, koffie en tropisch groente en fruit. Naast de invoer van granen, vormt de invoer van met name eiwitrijke veevoeders een belangrijk onderdeel van agrarische importen. Consequenties van kringlooplandbouw voor Nederlandse handel
NVWA en PIT treffen bij inspectie teveel varken 31 jan 2019 NVWA en PIT treffen bij inspectie teveel varkens en mest aan Bericht Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op woensdag 30 januari 2018 samen met het Peelland Interventie Team (PIT) en waterschap Aa en Maas een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Deurne. Bij de controle bleek dat er te veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn en dat er meer mest is opgeslagen dan is opgegeven bij de officiële instantie. NVWA en PIT treffen bij inspectie teveel varkens en mest aan
Doelen Energieakkoord voor 2020 niet in zicht 28 jan 2019 Doelen Energieakkoord voor 2020 niet in zicht Bericht Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. Doelen Energieakkoord voor 2020 niet in zicht
Zitta Biogas Chemelot BV ontvangt toekenning SDE+ 22 jan 2019 Zitta Biogas Chemelot BV ontvangt toekenning SDE+ Bericht Geheel in lijn met de doelstellingen die de Nederlandse overheid in het nieuwe regeerakkoord heeft gesteld op het gebied van broeikasgasemissies, heeft Zitta®Biogas Chemelot BV eind 2018 SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op het industrieterrein Chemelot.  Zitta Biogas Chemelot BV ontvangt toekenning SDE+
Via meerdere wegen opzoek naar oplossing combiwass 15 jan 2019 Via meerdere wegen opzoek naar oplossing combiwassers Bericht Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van combiluchtwassers naar beneden bijgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Veel varkenshouders zijn hierdoor in de problemen gekomen. Via meerdere wegen opzoek naar oplossing combiwassers

Rantsoenen met Power!

Powerbanket

Powerbanket: een smakelijke bron van energie

Powerbanket is een smakelijke circulaire energiebron voor brijvoer en droogvoerrantsoenen gevoerd met CDI. Bekijk de matrix.

Lees meer ยป

Mycoplasma blijft opduiken

mycoplasma varkens

De kiem laat zich lastig diagnosticeren

Van alle verschijningsvormen van mycoplasma, is Mycoplasma hyopneumoniae de meest bekende. In de praktijk worden regelmatig uitbraken aangetroffen op fokbedrijven.

Hoe diagnosticeer je het?

Agenda

26 maart 2019 Cursus geld verdienen met varkensproductieCursus geld verdienen met varkensproductie
26 maart 2014 Workshop: heeft regionale afzet en samenwerking de toekomst?Workshop: heeft regionale afzet en samenwerking de toekomst?
5 april 2019 Open dag Ter AvestOpen dag Ter Avest
16-17 april 2019 Dutch Pork Expo - VenrayDutch Pork Expo - Venray

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies