Labels

Jovas Agro International ontwikkelt uniek systeem 17 jul 2020 Jovas Agro International ontwikkelt uniek systeem voor veehouderij Bericht Jovas Agro International B.V. is al jaren actief in directe bronaanpak en heeft diverse onderzoeken gedaan naar de emissiereductie van ammoniak. Momenteel loopt er ook een onderzoek in Duitsland waarbij de omschakeling is gemaakt van luchtwasser naar directe bronaanpak. Jovas Agro International ontwikkelt uniek systeem voor veehouderij
5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest ve 10 jul 2020 5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen Bericht Uit de resultaten van de bevraging over het jaar 2019 blijkt dat er 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt. Ten opzicht van 2017 is dit een stijging met 5,7 miljoen kg stikstof. De stijgende trend in de hoeveelheid verwerkte stikstof in Vlaanderen zet zich nog verder. 5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen
Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederl 9 jul 2020 Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland Bericht Als vakblad krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column: ''Het einde van de boeren in Nederland''. Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, b 6 jul 2020 Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting Bericht Minder ammoniakuitstoot en een efficiëntere stikstofbemesting zijn in het belang van zowel melkveehouders als overheid. Remkes wil toe naar een emissiearme landbouwsector en met name op het huidige gebruik van drijfmest is de Commissie Remkes bijzonder kritisch. Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
LTO reageert op maatregelen mestbeleid 22 jun 2020 LTO reageert op maatregelen mestbeleid Bericht In mei stuurde minister Schouten een Kamerbrief met een aantal voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. LTO Nederland heeft in een eerste reactie laten weten dat er kleine winstpunten zijn, maar dat een grote koerswijziging uit blijft.  LTO reageert op maatregelen mestbeleid
Verhelst maakt water uit mest 16 jun 2020 Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest Bericht Familie Verhelst uit West-Vlaanderen zet haar schouders onder een nieuw project om varkens- en rundermest om te zetten in irrigatiewater. Ze bouwden hiervoor een installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen. Handig voor periodes van extreme droogte. Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest
Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door 16 jun 2020 Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door beter ventileren Bericht ''In principe kunnen we, met ingrepen die niets kosten, de geur uit een gewone Vlaamse varkensstal met roosters, verminderen met 34%, en de ammoniakemissie met 11%”, dat zegt ILVO-UGent onderzoek Rafael Tabase aan het eind van zijn doctoraat. Ammoniak en geur uit de varkensstal verlagen door beter ventileren
Varkens in Nood start petitie tegen mestkelders 16 jun 2020 Varkens in Nood start petitie tegen mestkelders Bericht Varkens in Nood roept minister Schouten op om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de dieren. De organisatie is een petitie gestart voor een verbod op het huisvesten van dieren boven mestkelders. Varkens in Nood start petitie tegen mestkelders
Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverle 15 jun 2020 Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd Bericht Rekentool Aerius Calculator is wetenschappelijk gezien niet geschikt voor de vergunningverlening voor stikstofemissie. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. De modellen moeten gelijkwaardiger, robuuster en transparanter. Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd
Burgers zijn klaar met stankoverlast: Staat gedaag 10 jun 2020 Burgers zijn klaar met stankoverlast: Staat gedaagd, boeren de dupe? Bericht Zestien burgers, verenigd in het Brabants burgerplatform, daagt de Nederlandse Staat voor de rechter vanwege de stankoverlast die megastallen veroorzaken. Hun eis: betere bescherming door de overheid tegen de overlast van de intensieve veehouderij. Burgers zijn klaar met stankoverlast: Staat gedaagd, boeren de dupe?
Totale fosfaatbemesting vertoont dalende trend 9 jun 2020 Totale fosfaatbemesting vertoont dalende trend Bericht De fosfaatbemesting op bedrijven in het derogatiemeetnet is sinds 2015 vrijwel geheel afkomstig uit dierlijke mest, terwijl dit voorheen ook afkomstig was uit fosfaatkunstmest. De totale fosfaatbemesting vertoont een dalende trend in de periode 2006-2017. Totale fosfaatbemesting vertoont dalende trend

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies