Labels

Friesland stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD 27 mei 2020 Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en geen 'Brabants cowboygedrag' Bericht Op initiatief van de FNP, CDA en VVD zullen de Staten van Fryslân zich uitspreken over het stikstofbeleid van de overheid. De partijen willen dat de provincie een grote regierol krijgt en dat er wordt ingezet op innovatie en verduurzaming van de landbouwsector in Fryslân. Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en geen 'Brabants cowboygedrag'
NVWA regels gewasbeschermingsmiddelen 14 mei 2020 NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden Bericht Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de NVWA. In deze mail aan telers van land- en tuinbouwgewas worden de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden
Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij 8 mei 2020 Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij Bericht De Klimaatlat veehouderij is een puntensysteem voor maatregelen die je als veehouder kunt nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die klimaatlat is uitgebreid met een aantal maatregelen die je bij de bouw van stallen en mestopslag kunt realiseren. Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij
Correlatie corona fijnstof selectief 6 mei 2020 Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief Bericht Enkele media pakken groot uit met ‘een mogelijk verband tussen intensieve veehouderij en corona’. Deze 'correlatie' wordt groot opgevoerd en de verdenking wordt aangewakkerd. Het RIVM krijgt onder politieke druk de opdracht om te zoeken naar het causale verband. Er zijn echter veel meer 'correlaties' die ook onderzocht zouden moeten worden. Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief
Andere data gecombineerde opgave 6 mei 2020 Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave Bericht Vraagt u GLB-subsidies of SNL-a aan in de Gecombineerde opgave? En heeft u door de corona-crisis minder hulp gehad dan normaal of helemaal geen hulp bij het invullen? Dan gelden er andere data voor het aanpassen van de termijnkorting. Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave
IPPC- vergunningen moeten vóór 1 februari 2021 zij 30 apr 2020 IPPC- vergunningen moeten vóór 1 februari 2021 zijn geactualiseerd Bericht Vóór 1 februari 2021 moeten gemeenten, omgevingsdiensten en provincies de IPPC-vergunningen ambtshalve hebben aangepast. Wat betekent dat voor ondernemers? IPPC- vergunningen moeten vóór 1 februari 2021 zijn geactualiseerd
Agractie Nederland halvering vliegverkeer 29 apr 2020 Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer Bericht Agractie Nederland wil een halvering van het vliegverkeer in/ boven Nederland de komende 10 jaar, tot en met 2030. De motivatie hiervoor ligt in vermindering van CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot en hiermee te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en de Urgenda uitspraak. Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer
Boerenprotest DH 1000.jpg 29 apr 2020 Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid Bericht Het Landbouw Collectief ziet in de Kamerbrief van vandaag haar zorgen over het stikstofbeleid bevestigd. De voorgestelde maatregelen zijn ontzettend duur, leiden nauwelijks tot verbetering van de natuur, hebben leegverkoop van het platteland tot gevolg en kunnen dan ook niet rekenen op draagvlak van de sectoren. Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid
LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bi 28 apr 2020 LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak Bericht Het kabinet kondigt voor de stikstofimpasse een investering van maar liefst € 5 miljard tot 2030 aan. Een groot deel van dat bedrag is bedoeld voor natuurverbetering, een substantieel deel gaat naar vrijwillige stoppers in de landbouw. LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen 2 apr 2020 Beter bodembeheer door digitalisering mestketen Bericht Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland in haar visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ bij het ministerie van LNV voor meer ruimte voor goed bodembeheer en dus voldoende voedingsstoffen voor bodem en gewassen. Beter bodembeheer door digitalisering mestketen
Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik 13 mrt 2020 Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik Bericht In de herbezinning op het mestbeleid is het van belang om integraal naar leefomgevingsopgaven te kijken. Dat concludeert het PBL in zijn beleidsstudie Quickscan van denkrichtingen voor herbezinning op het mestbeleid. Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik
3000 boeren moeten vrezen voor privacy na juridisc 12 mrt 2020 3000 boeren moeten vrezen voor privacy na juridische acties MOB Bericht Boeren vrezen voor hun privacy nu claimclub MOB via een juridische procedure de gegevens van ondernemers die een PAS-melding deden openbaar wil maken. Donderdag dient daarover in de rechtbank in Groningen een regiezitting. 3000 boeren moeten vrezen voor privacy na juridische acties MOB

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies