Labels

Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Verhelst maakt water uit mest 16 jun 2020 Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest Bericht Familie Verhelst uit West-Vlaanderen zet haar schouders onder een nieuw project om varkens- en rundermest om te zetten in irrigatiewater. Ze bouwden hiervoor een installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen. Handig voor periodes van extreme droogte. Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest
Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik 13 mrt 2020 Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik Bericht In de herbezinning op het mestbeleid is het van belang om integraal naar leefomgevingsopgaven te kijken. Dat concludeert het PBL in zijn beleidsstudie Quickscan van denkrichtingen voor herbezinning op het mestbeleid. Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik
Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 202 11 mrt 2020 Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 2020? Bericht Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 2020? U ziet in dit overzicht van de RVO de veranderingen per onderwerp. Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 2020?
Onderzoek mineralenconcentraat verlengd 10 feb 2020 Onderzoek mineralenconcentraat verlengd Bericht Mineralenconcentraat is verwerkte dierlijke mest. Het heeft bijna dezelfde kwaliteit als kunstmest. Tot en met 2021 onderzoekt RVO welke voordelen mineralenconcentraat heeft voor de landbouw. RVO bekijkt ook wat de gevolgen zijn voor het milieu. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek. U kunt zich nog wel aanmelden als gebruiker. Dit kan het hele jaar door. Onderzoek mineralenconcentraat verlengd
Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zom 6 feb 2020 Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018 Bericht Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 8 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel ging verloren naar de bodem, 13 procent meer dan in 2017.  Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018
Nieuwe mestregels in 2020 27 jan 2020 Nieuwe mestregels in 2020 Vakblad Varkensbedrijf - januari 2020 In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest. Er is een extra fosfaatklasse geïntroduceerd en er is een mogelijkheid tot generieke korting, al mag deze niet zomaar worden toegepast.
 
Nieuwe mestregels in 2020
Consumentenprijs varkensvlees op hoog niveau 15 jan 2020 Consumentenprijs varkensvlees op hoog niveau Bericht De consumentenprijsindex van varkensvlees bedroeg in oktober 112 punten, iets lager dan in augustus, maar nog steeds op topniveau. Vanaf het voorjaar is de prijs ruim 10% gestegen. De industrieprijs liep op naar 138 punten, 3 punten hoger dan in augustus en 10 punten boven de vorige piek in juni 2017.  Consumentenprijs varkensvlees op hoog niveau

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies