Labels

Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke pro 3 jul 2020 Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures Bericht De afgelopen maanden zijn er weer allerlei ontwikkelingen geweest in het stikstof dossier. Adviesrapporten, kamerbrieven, kamer debatten, wetwijzigingen, overleg over de voermaatregel melkveehouderij en aangepaste provinciale beleidsregels kwamen voorbij. Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures
LTO: 'Legalisering PAS-melders laat te lang op zic 2 jul 2020 LTO: 'Legalisering PAS-melders laat te lang op zich wachten' Bericht Vandaag heeft RVO ‘PAS-melders’ en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten. Zij moeten voor 14 augustus bij het RVO melden of zij nog toestemming dan wel een natuurvergunning nodig hebben. LTO: 'Legalisering PAS-melders laat te lang op zich wachten'
Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest op 30 jun 2020 Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen Bericht De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen
Thierry Baudet: “Daar zit ze, de sluipmoordenaar v 19 jun 2020 Thierry Baudet: “Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector” Bericht Baudet geeft gisteren aan dat de boeren op de rand van de afgrond staan. In plaats van ze te helpen om weer aan land te komen worden ze er afgeduwd. De wijze waarop te werk wordt gegaan is volgens Baudet geniepig en slinks. Thierry Baudet: “Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector”
geld vrijgemaakt voor sanering varkenshouderijen 18 jun 2020 Extra geld vrijgemaakt voor sanering varkenshouderijen Bericht Meer varkenshouders dan verwacht hebben de subsidie Sanering varkenshouderijen aangevraagd. Van de 503 aanvragen zijn er 407 goedgekeurd. Minister Carola Schouten heeft hiervoor extra geld vrijgemaakt. Extra geld vrijgemaakt voor sanering varkenshouderijen
Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverle 15 jun 2020 Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd Bericht Rekentool Aerius Calculator is wetenschappelijk gezien niet geschikt voor de vergunningverlening voor stikstofemissie. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. De modellen moeten gelijkwaardiger, robuuster en transparanter. Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd
Totale fosfaatbemesting vertoont dalende trend 9 jun 2020 Totale fosfaatbemesting vertoont dalende trend Bericht De fosfaatbemesting op bedrijven in het derogatiemeetnet is sinds 2015 vrijwel geheel afkomstig uit dierlijke mest, terwijl dit voorheen ook afkomstig was uit fosfaatkunstmest. De totale fosfaatbemesting vertoont een dalende trend in de periode 2006-2017. Totale fosfaatbemesting vertoont dalende trend
Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut 9 jun 2020 Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut Bericht De stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet varieerde in de periode 2006-2016 van 230 tot 240 kg/ha. Het stikstofkunstmestverbruik is beperkt toegenomen en bedroeg 135 kg/ha in 2017. Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut
Advies-Remkes onmogelijkheid stikstofdoelstellinge 9 jun 2020 LTO: Botweg reducties van deposities opleggen slaat innovatie dood Bericht De commissie Remkes heeft in haar tweede advies hard uitgehaald naar de stikstofmaatregelen van het kabinet. LTO Nederland deelt met de commissie dat er met de huidige aanpak een groot tekort aan ontwikkelruimte ontstaat. Dit advies schiet echter ernstig tekort. LTO: Botweg reducties van deposities opleggen slaat innovatie dood
Remkes zet streep door Extern Salderen 9 jun 2020 Reactie Agractie op beslissing Remkes omtrent extern salderen Bericht De commissie Remkes zet een streep door het voornemen van het Rijk en Provincies om bouw en industrieprojecten door te kunnen laten gaan met stikstof uit de landbouw. Als ruil hiervoor stelt Remkes een drempelwaarde voor. Agractie Nederland reageert hierop middels deze brief: Reactie Agractie op beslissing Remkes omtrent extern salderen
Eindadvies Remkes: “Halvering stikstofuitstoot voo 8 jun 2020 Eindadvies Remkes: “Halvering stikstofuitstoot voorwaarde voor herstel natuur en economie” Bericht Om de stikstofproblemen op te lossen, moet Nederland de uitstoot van stikstof halveren en tegelijkertijd serieus werk maken van natuurherstel. Het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder voorzitterschap van Johan Remkes, doet hiervoor vergaande voorstellen. Eindadvies Remkes: “Halvering stikstofuitstoot voorwaarde voor herstel natuur en economie”

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies