Labels

Extern salderen en verleasen mogelijk in Overijsse 17 sep 2020 Extern salderen en verleasen mogelijk in Overijssel Bericht

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel.

Extern salderen en verleasen mogelijk in Overijssel
Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 17 sep 2020 Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 2020 Bericht In de Kamerbrief van 14 september 2020 is aangekondigd dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. De SDE++ is de opvolger van de eerdere SDE+. Veel ondernemers maakten gebruik van deze subsidieregeling. Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 2020
Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse l 16 sep 2020 Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur Bericht

Duidelijkheid en houvast voor boeren en tuinders. In het laatste begrotingsjaar van het huidige kabinet maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werk van een concreet perspectief voor de Nederlandse landbouw en natuur. Zo ontstaat er ruimte voor verduurzaming en ondernemerschap.

Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur
POV vraagt Brabants college om verstandig natuurbe 28 aug 2020 POV vraagt Brabants college om verstandig natuurbeleid Bericht

Het nieuwe college van de provincie Noord-Brabant wil boeren meer tijd geven voor het doen van stalaanpassingen. De datum van wordt verschoven van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Ondanks deze tegemoetkoming vindt POV dat Brabantse veehouders nog steeds onevenredig zwaar worden getroffen.  

POV vraagt Brabants college om verstandig natuurbeleid
Ongehoord dat veevoermaatregel is ingewisseld voor 24 aug 2020 Ongehoord dat veevoermaatregel is ingewisseld voor varkensmaatregel Bericht De bedoeling was dat de melkveehouderij met de veevoermaatregel stikstofruimte zou leveren, om de woningbouw en een aantal andere bouwprojecten vlot te trekken. De minister wil de stikstof nu bij de varkenshouderij halen.  Ongehoord dat veevoermaatregel is ingewisseld voor varkensmaatregel
Interventiebeleid NVWA herzien voor dierenwelzijn, 24 aug 2020 Interventiebeleid NVWA herzien voor dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en I&R Bericht

Het specifieke interventiebeleid voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en identificatie en registratie van dieren (I&R) is herzien. In het interventiebeleid staat hoe de NVWA handelt bij het vaststellen van een overtreding. Het nieuwe interventiebeleid geldt vanaf 1 september 2020.

Interventiebeleid NVWA herzien voor dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en I&R
Investeren in duurzame energie: wat is er fiscaal 21 aug 2020 Investeren in duurzame energie: wat is er fiscaal mogelijk? Vakblad Varkensbedrijf - juli 2020

Investeren in de toekomst van het bedrijf kan door nieuwbouw van een stal, door verbeteringen in de bestaande stallen aan te brengen alsook door te investeren in duurzame energie op het bedrijf. Met allerlei regelingen probeert de overheid u te stimuleren om in duurzame energie te investeren. 

Investeren in duurzame energie: wat is er fiscaal mogelijk?
Aanvraag periode derogatievergunning 2020 gestart 3 aug 2020 Aanvraag periode derogatievergunning 2020 gestart Bericht Vanaf vandaag 3 augustus tot en met 4 september 2020 kan een derogatievergunning voor 2020 worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze vergunning mogen agrariërs in 2020 meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken op hun landbouwgrond. Aanvraag periode derogatievergunning 2020 gestart
Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenscha 22 jul 2020 Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Bericht Afgelopen nacht hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese meerjarige begroting inclusief corona-herstelfonds. LTO Nederland vindt het niet uitlegbaar dat de Europese Commissie meer vraagt van de landbouw, maar er structureel minder tegenover stelt. Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
POV: “Uitspraak in Brabantse stikstofprocedure tre 16 jul 2020 POV: “Uitspraak in Brabantse stikstofprocedure treft individuele boeren onevenredig zwaar” Bericht De rechtbank in Den Haag deed vandaag uitspraak in de zaak van de POV tegen de Provincie Noord-Brabant. De Provincie wil veehouders verplichten hun stallen versneld emissiearm te maken. POV: “Uitspraak in Brabantse stikstofprocedure treft individuele boeren onevenredig zwaar”
Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid 13 jul 2020 Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid varkensstallen Bericht De verzekerbaarheid van varkensstallen is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering, immers het exploiteren van een bedrijf zonder een verzekering is uitgesloten. Een risico wat met een verzekering wordt afgedekt, is het risico op brand. Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid varkensstallen
Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederl 9 jul 2020 Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland Bericht Als vakblad krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column: ''Het einde van de boeren in Nederland''. Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies