Labels

zeug-1.1000.png 18 feb 2020 Knijpen supermarkten de marge van de boeren af? Bericht Wij Nederlanders geven momenteel 8% van ons besteedbaar inkomen uit aan voedsel. Dat was twintig jaar geleden precies zo. Maar er is wel wat veranderd. Nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn kosten de boeren veel geld.  Knijpen supermarkten de marge van de boeren af?
POV: Vonnis Raad van State Verordening ruimte - Br 18 feb 2020 POV: Vonnis Raad van State Verordening ruimte - Brabantse boeren vogelvrij? Bericht Door de POV zijn niet alleen de strenge Brabantse natuureisen aangevochten, maar ook de Brabantse ruimtelijke eisen via het bestemmingsplan Mille en Sint Hubert. De Raad van State heeft hierover op 12 februari een uitspraak gedaan. POV: Vonnis Raad van State Verordening ruimte - Brabantse boeren vogelvrij?
OPROEP AVP: Controleer risicovolle parkeerplaatsen 17 feb 2020 OPROEP AVP: Controleer risicovolle parkeerplaatsen Bericht Afrikaanse varkenspest (AVP) rukt op in Europa en heeft inmiddels in West Polen het grensgebied met Duitsland bereikt. De situatie blijft zorgelijk en noodzaakt ons om in Nederland er alles aan te doen om het virus buiten de deur te houden. OPROEP AVP: Controleer risicovolle parkeerplaatsen
Varkenshouders op koers in reductie antibiotica 17 feb 2020 Varkenshouders op koers in reductie antibiotica Bericht Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) en het ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders op koers in reductie antibiotica
Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in ac 17 feb 2020 Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in actie te komen Bericht Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is exact drie maanden nadat het Landbouw Collectief hun plan van aanpak ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ presenteerde. Een ambitieus plan, dat er voor zorgt dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven kan komen en niet afglijdt naar een economische recessie. Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in actie te komen
Stand van zaken mestcertificering 11 feb 2020 Stand van zaken mestcertificering Bericht Verschillende organisaties in de mestketen werken samen aan het opzetten van een systeem van mestcertificering. Dit traject is opgestart nadat minister Schouten partijen in de keten ter verantwoording heeft geroepen vanwege terugkerende fraudegevallen in de mestketen. Stand van zaken mestcertificering
Extra geld beschikbaar voor inschrijvers sanering 7 feb 2020 Extra geld beschikbaar voor inschrijvers sanering varkenshouderij Bericht Het kabinet zet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Voor de stikstofaanpak moeten alle sectoren een bijdrage leveren, ook de landbouw. Voor boeren die willen blijven komt 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Extra geld beschikbaar voor inschrijvers sanering varkenshouderij
Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zom 6 feb 2020 Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018 Bericht Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 8 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel ging verloren naar de bodem, 13 procent meer dan in 2017.  Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018
3 verdachten aangehouden voor stelselmatig omkatte 5 feb 2020 3 verdachten aangehouden voor het stelselmatig omkatten van veevoer Bericht Het veevoederbedrijf wordt verdacht van het stelselmatig verwerken van niet geschikte (afval)stromen in diervoeder. Dat is zeer ongewenst, want hierdoor kan het voedselsysteem voor dier en mens vervuild raken. 3 verdachten aangehouden voor het stelselmatig omkatten van veevoer
Spanningen rond stikstof lopen op 4 feb 2020 Spanningen rond stikstof lopen op Bericht

Het stikstofdossier blijft de gemoederen bezighouden. Het Landbouw Collectief krijgt steeds sterkere aanwijzingen dat ingrijpende maatregelen, zoals opkoop en verplaatsing van veehouderijbedrijven, nauwelijks effect hebben op de neerslag van stikstof in natuurgebieden. 

 

Spanningen rond stikstof lopen op
Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collecti 30 jan 2020 Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collectief Bericht De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het Kabinet tot afspraken te komen over de bijdrage aan de stikstofreductie. Woensdag 5 februari vindt er opnieuw een gesprek plaats met Minister-President Rutte en Minister Schouten. Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collectief
FDF: "5 februari moet Den Haag schudden op zijn gr 29 jan 2020 FDF: "5 februari moet Den Haag schudden op zijn grondvesten" Bericht Farmers Defence Force (FDF) roept alle agrariërs op om 5 februari weer naar Den Haag te komen. 5 februari willen zij samen met de boeren Den Haag overnemen als zij 'geen respect ontvangen in het Catshuis'.  FDF: "5 februari moet Den Haag schudden op zijn grondvesten"

Agenda

4 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
12 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
19 november 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw
3 december 2019 Van grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouwVan grond naar mond, met een verdienstelijke kringlooplandbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies