Voor Duitser staat bigkwaliteit voorop

Voor Duitser staat bigkwaliteit voorop

2 jan 2019

Bericht

Ieder jaar worden er 11 miljoen biggen vanuit Nederland en Denemarken naar Duitsland geëxporteerd. Hoe verloopt die overdracht? Wat zijn de wensen en behoeften van de afnemende partij en sluiten die van de leverende partij daar (voldoende) op aan? MSD Animal Health deed hier uitgebreid marktonderzoek naar. Dit is het eerste artikel van een serie waarin we verder ingaan op de verschillende facetten van biggenexport.

Marketingmanager Niki Nuijten van MSD Animal Health Nederland is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit onderzoek. Hiervoor is intensief samengewerkt met de MSD Animal Health vestigingen in Denemarken en Duitsland. “Juist vanwege de grote aantallen die vanuit Nederland en Denemarken naar Duitsland worden geëxporteerd, wilden wij graag weten wat de verwachtingen van de afnemende partij zijn als het gaat om de dieren die zij inkopen. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de gezondheidsstatus van de dieren? Van welke vaccinatieschema’s gaan zij uit? Wat wordt er van de biggen verwacht? En hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende partijen? Met daarbij voor ons als achterliggende vraag: hoe kunnen wij als MSD Animal Health ondersteuning bieden?

Gezondheidsstatus onvoldoende bekend
Één van de opvallendste bevindingen uit het onderzoek is dat de Duitse vleesvarkenshouders wel hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de biggen, maar dat 32% ven hen niet weet wat de gezondheidsstatus van de biggen is. In figuur 1 is weergegeven welke informatie de vleesvarkenshouder wel heeft over de aangekochte biggen.

“Zodra zich bij de aangekochte biggen een probleem voordoet, worden er vaak ad hoc wijzigingen doorgevoerd op bijvoorbeeld het vaccinatieschema bij de vermeerderaar. Het is dan maar zeer de vraag of deze aanpassing daadwerkelijk het gewenste resultaat zal opleveren.” Nuijten is van mening dat op dit punt nog veel winst te behalen is. “Uiteindelijk staat of valt een interventie met het stellen van de juiste diagnose. Aanvullend (bloed)onderzoek is hierbij het sleutelwoord.” De bevindingen van het marktonderzoek onderstrepen het belang van support over de grens. “Wij kunnen als MSD Animal Health ontzorgen door advies en begeleiding te bieden bij gezondheidsvraagstukken op en tussen bedrijven.”


Figuur 1: Welke gezondheidsinformatie ontvangt de Duitse vleesvarkenshouder over de biggen die hij afneemt?

 “De Duitse vleesvarkenshouders zijn heel duidelijk op zoek naar biggen van goede kwaliteit – gezonde, uniforme biggen zonder ziekteverschijnselen die goed presteren in de stal – dat staat heel duidelijk voorop. Biggen zonder gedoe.”

Het onderzoek, waarvoor zowel in Denemarken en Duitsland honderd varkenshouders zijn ondervraagd en in Nederland zo’n zestig, heeft voor MSD Animal Health verhelderende inzichten opgeleverd om de dienstverlening – ook over de grens – te optimaliseren.

Meer weten over de services van MSD Animal Health? Neem een kijkje op onze website.

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Veelgestelde vragen IDAL

IDAL

Vaccineren zonder naald. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Is 0,2 millimeter vaccinatievloeistof echt voldoende? En hoe weet je of je de vloeistof op de juiste manier hebt toegediend?

Lees verder

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies