Aanbod slachtvarkens in oktober 2% hoger

Aanbod slachtvarkens in oktober 2% hoger

23 jun 2017

Bericht

In de varkenssector is behoefte aan een prognose van het aanbod van biggen en slachtvarkens. Een eventuele toe- of afname van het aantal biggen en slachtvarkens voelen slachterijen en veevoerbedrijven direct in hun omzet en een prognose ondersteunt in hun planning. Wageningen Economic Research heeft hiervoor de Inseminatiemonitor ontwikkeld. Het aanbod aan biggen en slachtvarkens vertoont sinds begin 2016 een stijgende lijn. Het slachtvarkensaanbod zal tot oktober 2017 naar verwachting nog stijgen met 2% ten opzichte van het aanbod in juni.

Figuur 1

Met deze monitor wordt het verloop bijgehouden van het aantal inseminaties bij varkens. De aantallen inseminaties geven een prognose van het aanbod van biggen over circa zes maanden en van slachtvarkens over circa 10 maanden. De aantallen worden per periode van vier weken opgevraagd bij de vijf Nederlandse KI-bedrijven (kunstmatige inseminatie) en vertaald in een trend ten opzichte van 2014. Hierdoor wordt een jaar verdeeld over 13 perioden van ieder vier weken. Er is sprake van een duidelijk seizoenspatroon in inseminaties. Hiervoor wordt gecorrigeerd om de nadruk te leggen op afwijkingen van het verwachte aanbod. 

Reacties gevraagd 

Het instrument is nog in ontwikkeling. Zo wordt er bijvoorbeeld nog niet gecorrigeerd voor de autonome groei in zeugproductiviteit (per inseminatie stijgt het aantal geboren en afgeleverde biggen). Om de bruikbaarheid van de Inseminatiemonitor te optimaliseren, wordt input vanuit de sector op prijs gesteld. Neem hiervoor contact op met Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research. 

Focus op kortetermijnprognose 

De gemiddelde inseminatiegraad lag in 2015 op 98,2 punten en in 2016 op 96,0 punten. Dat betekent dat hieruit verwacht mag worden dat het aantal worpen in Nederland respectievelijk met bijna 2 en met 4% gedaald is ten opzichte van 2014. Daar tegenover staat dat het aantal grootgebrachte biggen per zeug jaarlijks toeneemt. Uitgaande van een autonome productiviteitsverbetering van 2% per jaar neemt bij een gelijk aantal inseminaties het aantal geproduceerde biggen jaarlijks met 2% toe. De daling van de inseminatiegraad in 2015 (-1,8%) en 2016 (-4%) betekent dus feitelijk een ongeveer gelijk blijvende biggenproductie. Bij de Inseminatiemonitor wordt niet gecorrigeerd voor deze productiviteitsverbetering, waardoor het instrument meer geschikt is voor een prognose op de kortere termijn. 

Figuur 2 

Correctie voor seizoen om onverwachte ontwikkelingen in kaart te brengen 

Er is een duidelijk seizoenspatroon in het aantal inseminaties (figuur 3). Dit hangt samen met het nazomereffect: zeugen worden minder gemakkelijk drachtig. Daardoor zijn er meer inseminaties per dracht nodig; bovendien worden er in de praktijk waarschijnlijk ook meer zeugen geïnsemineerd zodat bedrijven vier maanden later voldoende biggen hebben als de biggenprijzen weer beginnen te stijgen. 

Figuur 3

Wageningen Economic Research heeft een netwerk opgezet van vijf bedrijven: KLASSE KI, Varkens KI Nederland, Preferent KI, Varkens-KI Twenthe en Fokkerijcentrum Nederland, die naar schatting minstens 95% van de verkopen in varkenssperma in Nederland voor hun rekening nemen. Naast de handel in varkenssperma is er sprake van bedrijfs-KI in relatief beperkte omvang. 

Het gaat om de aantallen doses sperma verkocht aan zeugenbedrijven in Nederland. De informatie van deze bedrijven wordt door Wageningen Economic Research verzameld en geanalyseerd, op basis van perioden van vier weken. De aantallen verkochte doses worden afgezet tegen de gemiddeld in 2014 verkochte doses, en als verhoudingsgetal gepresenteerd: de inseminatiegraad. Bovendien wordt rekening gehouden met het seizoenspatroon, met als indicator de ‘Inseminatiegraad gecorrigeerd voor seizoen’: het percentage verkochte doses sperma in een vierweekse periode ten opzichte van het gemiddelde in 2014 na correctie voor het seizoenspatroon. 

Er worden geen absolute aantallen verkochte doses gepresenteerd, noch informatie over de verdeling over de bedrijven, omdat dit commercieel gevoelige informatie is. De aantallen verkochte doses sperma zijn in deze analyse synoniem met de aantallen inseminaties.

Bron: Agrimatie
 

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

COV: elke overtreding van de welzijnsregels is er

COV: elke overtreding van de welzijnsregels is er één teveel

20 jun 2018 Bericht
COV: elke overtreding van de welzijnsregels is er één teveel
NVWA: Naleving slachthuizen hoog, maar hygiëne kar

NVWA: Naleving slachthuizen hoog, maar hygiëne karkassen moet beter

25 sep 2017 Bericht
NVWA: Naleving slachthuizen hoog, maar hygiëne karkassen moet beter
De Heus

Premium biggenvoer geoptimaliseerd voor automatische voersystemen in de kraamstal

30 jun 2017 Bericht
Premium biggenvoer geoptimaliseerd voor automatische voersystemen in de kraamstal
Consumentenprijs vier punten hoger dan vorig jaar

Consumentenprijs vier punten hoger dan vorig jaar

22 jun 2017 Bericht
Consumentenprijs vier punten hoger dan vorig jaar
Rabobank: positieve voortuitzichten door goede pri

Rabobank: positieve voortuitzichten door goede prijzen

20 apr 2017 Bericht
Rabobank: positieve voortuitzichten door goede prijzen
ABN AMRO: inkomsten varkenshouders steeg afgelopen

ABN AMRO: inkomsten varkenshouders steeg afgelopen jaar flink

11 apr 2017 Bericht
ABN AMRO: inkomsten varkenshouders steeg afgelopen jaar flink

Met goed voer, een hogere big vitaliteit en rendement bereiken!

Rectangle voergroep zuid

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies