Fosfaatreductie varkenshouderij

Grote animo varkenshouders voor Regeling fosfaatreductie

16 jun 2017

Bericht

Veel varkenshouders hebben zich bij adviesbureau Flynth aangemeld voor de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij, die op 29 mei in werking is gesteld. Flynth voert de regeling in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uit.

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij is ingesteld om als varkenssector, in 2017, eenmalig een inspanning te verrichten om 1 miljoen kilo fosfaat te reduceren via mengvoeders. De beoogde reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn. Er is 4 miljoen euro beschikbaar voor de reductie van 1 miljoen kg fosfaat via mengvoeders.

Aanmelden

Varkenshouders kunnen zich voor de regeling nog aanmelden tot maandag 26 juni. ‘Het heeft zeker zin om dit nog te doen’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de POV. ‘We weten nu immers nog niet hoeveel reductie de aangemelde varkenshouders verwachten in 2017. Wij verwachten dat we de inspanningsverplichting van 1 miljoen kilogram fosfaatreductie gaan behalen. Maar we weten het pas zeker zodra de aanvullende informatie door de varkenshouders is aangeleverd.’

Varkenshouders die zich hebben aangemeld, krijgen in de week van 19 juni bericht met daarin verzoek om aanvullende informatie aan te leveren. Hiervoor krijgen zij 3 weken de tijd. Als duidelijk wordt dat er meer dan 1 miljoen kilo fosfaat wordt gereduceerd, komen varkenshouders die zich later hebben aangemeld op de ‘reservebank’.

Bedrijven die op de reservebank zitten, horen in 2018 of er nog ruimte is voor uitbetaling van een vergoeding. Dit geld valt vrij als andere bedrijven de geschatte reductie niet behaald hebben of als ze niet aan de randvoorwaarden voldoen. Varkenshouders op de reservebank kunnen op basis hiervan zelf de keuze maken of zij dit jaar gaan reduceren of niet. Varkenshouders die zich nog tussen 19 en 26 juni opgeven krijgen half juli definitief bericht of zij nog kunnen meedoen, dus of er nog ruimte is binnen de 1 miljoen kilo reductie.

Rekenmodel

Er is inmiddels een rekenmodel beschikbaar voor iedereen. Dit rekenmodel wordt ondersteund met rekenvoorbeelden, in het vraag-antwoordformulier. De gegevens die ingevuld moeten worden, worden ook opgevraagd in de week van 19 juni. Het rekenmodel laat in de output zien wat de verwachte reductie is en hoeveel vergoeding het bedrijf ontvangt bij behalen van de geschatte reductie. Daarnaast brengt het model in beeld hoe het bedrag berekend wordt.

Bron: POV

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter

CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiƫnter

28 jul 2017 Bericht
CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiƫnter
Minder fosfaat door krimp varkensstapel

Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel

30 jun 2017 Bericht
Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel
Oppervlaktewater

slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht

7 jun 2017 Bericht
slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht
Regeling fosfaatreductie vanaf 29 mei open

Regeling fosfaatreductie vanaf 29 mei open

24 mei 2017 Bericht
Regeling fosfaatreductie vanaf 29 mei open
Nijssen/Granico

Tot 16% fosfaatreductie via voer

17 mei 2017 Bericht
Tot 16% fosfaatreductie via voer
Aanmelden nieuwsbrief

Doe mee & maak kans!

Porkyplay

Maak kans op een Porkyplay!

Klik op de onderstaande button, laat uw gegevens achter en maak kans op een Porkyplay!

Ik doe mee >

Varkensbedrijf januari

varkensbedrijf

Tweede locatie mag geen last worden

Lees hier de december editie van het vakblad Varkensbedrijf. In deze editie staat mest & regelgeving en diergezondheid centraal en nog veel meer...

Open Varkensbedrijf >>

Bezoek onze vakpartners