POV stapt naar rechter als Brabantse plannen doorg

POV stapt naar rechter als Brabantse plannen doorgaan

15 jun 2017

Bericht

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is zwaar teleurgesteld in het zogenaamde ‘compromis’ dat gisteren door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant is gepresenteerd, over de strengere stikstofregels en het introduceren van systeem van ‘stalderen’ om de veehouderij te reguleren. ‘Als dit zo wordt doorgezet, zullen wij naar de rechter stappen’, zeggen Ingrid Jansen en Eric Douma, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de POV.

GS van de provincie Noord-Brabant willen dat Brabantse veehouders, onder wie honderden varkenshouders, hun stallen in 2022 hebben aangepast aan de nieuwe normen om uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen. Oorspronkelijk zouden de regels gelden vanaf 2028. ‘Vorig jaar november werd dit ineens 2020 en nu komen GS met het jaar 2022? GS noemen dit een compromis, wij noemen het een doekje voor het bloeden. Niks meer en niks minder. GS nemen met dit ‘compromis’ een loopje met alle inspanningen, investeringen en ammoniak- en fijnstofreductie die varkenshouders en hun collega’s de afgelopen jaren hebben geleverd. De varkenshouderij ligt notabene ver voor op schema’, aldus Jansen en Douma.

Geen oog voor dramatische gevolgen

Gedeputeerde Staten hebben volgens POV totaal geen oog voor de dramatische gevolgen voor honderden varkenshouders en hun gezinnen. Laat staan voor de economische gevolgen die deze plannen met zich meebrengen voor Brabant. De gevolgen staan bovendien niet in verhouding tot de verwachte milieuwinst. ‘De stikstofruimte die door het verdwijnen van honderden boeren-familiebedrijven vrijkomt, komt volgens GS immers ten goede aan ‘andere sectoren’. Per saldo wordt er dus nauwelijks milieuwinst geboekt, terwijl er wel een kaalslag onder veehouders wordt uitgevoerd’, zeggen Jansen en Douma.

‘Honderden familiebedrijven, die de afgelopen jaren in totaal al honderden miljoenen euro’s hebben moeten investeren in milieumaatregelen, zullen door deze nieuwe, extra regels verdwijnen. Zij kunnen op zo’n korte termijn niet voldoen aan de regels en kunnen de hoge investeringen die Brabant eist, niet opbrengen.’

Veehouderij reguleren

De door Brabant voorgestelde ‘staldering’ om de veehouderij te reguleren, is volgens Jansen en Douma discriminerend en geeft rechtsongelijkheid. ‘Staldering geldt in Brabant alleen voor hokdieren en niet voor graasdieren, zoals melkvee. Deze plannen leiden er daarnaast toe dat de financiële gevolgen bij de toekomstgerichte varkenshouders worden neergelegd. Zij moeten eerst meters van stoppers opkopen, voordat zij verder kunnen ontwikkelen.’

Impact

Het noodgedwongen moeten stoppen, heeft niet alleen grote gevolgen voor de varkenshouders en hun gezinnen, maar ook voor de leefbaarheid op het platteland én de economie in Brabant. ‘Het stoppen van vele boeren, zal een enorme impact hebben op de werkgelegenheid in Brabant. Varkenshouders en hun collega’s zorgen voor duizenden banen, direct en indirect’ , zeggen Jansen Douma.

Niet akkoord gaan

POV roept Provinciale Staten dan ook nogmaals op, om op 7 juli niet akkoord te gaan met de voorstellen van GS en veehouders de tijd te geven, zoals afgesproken, tot 2028, om aan de nieuwe regels te voldoen. ‘Zoals ook onze collega’s in de rest van Nederland. Anders is er voor onze varkenshouders in Brabant geen sprake van een gelijk speelveld’, aldus Jansen en Douma. ‘Wij hopen en vertrouwen op gezond boerenverstand in de Brabantse politiek. Als de plannen tóch worden doorgevoerd, dan zit er niks anders op dan het juridische traject te bewandelen.’

Bron: POV

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!

Gerelateerde artikelen

Rechtbank eist 90.000 euro aan boetes van negen ve

Rechtbank eist 90.000 euro aan boetes van negen veehouders

8 dec 2017 Bericht
Rechtbank eist 90.000 euro aan boetes van negen veehouders
POV start rechtszaak tegen Provincie Noord-Brabant

POV start rechtszaak tegen Provincie Noord-Brabant

21 sep 2017 Bericht
POV start rechtszaak tegen Provincie Noord-Brabant
ForFarmers tegen Brabantse veehouderijplannen

ForFarmers tegen Brabantse veehouderijplannen

6 jul 2017 Bericht
ForFarmers tegen Brabantse veehouderijplannen
 Einddatum Regeling Stimulering Mestverwerking ver

POV: Einddatum Regeling Stimulering Mestverwerking verlengd!

27 jun 2017 Bericht
POV: Einddatum Regeling Stimulering Mestverwerking verlengd!
POV: Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is o

POV: Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht

22 jun 2017 Bericht
POV: Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht
Veehouders willen investeren in een gezonde leefom

Veehouders willen investeren in een gezonde leefomgeving

19 jun 2017 Bericht
Veehouders willen investeren in een gezonde leefomgeving
Plannen provincie Noord-Brabant desastreus voor ve

Plannen provincie Noord-Brabant desastreus voor veehouderij

15 jun 2017 Bericht
Plannen provincie Noord-Brabant desastreus voor veehouderij
POV blij dat landelijke geurnormen niet worden aan

POV blij dat landelijke geurnormen niet worden aangepast

2 jun 2017 Bericht
POV blij dat landelijke geurnormen niet worden aangepast
POV: Ton Wortel en Paul Jansen aan de slag als kwa

POV: Ton Wortel en Paul Jansen aan de slag als kwartiermakers in Coalitie Vitalisering Varkenshouderij

15 mei 2017 Bericht
POV: Ton Wortel en Paul Jansen aan de slag als kwartiermakers in Coalitie Vitalisering Varkenshouderij
Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek onze vakpartners