Veehouders willen investeren in een gezonde leefom

Veehouders willen investeren in een gezonde leefomgeving

19 jun 2017

Bericht

Veehouders willen investeren in stalsystemen die streven naar een gezonde leefomgeving. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het meest recente rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO II). Tegelijkertijd constateert LTO Nederland dat er nog veel noodzakelijke kennis ontbreekt. "Het is zaak om de hiaten in die kennis zo snel mogelijk te dichten. De sector is bereid daarin te investeren.

We doen hiervoor ook een beroep op de overheid", aldus Jeannette van de Ven, LTO portefeuillehouder Gezonde dieren. “Zolang die kennis ontbreekt, lopen ondernemers de kans dat ze investeren in verkeerde technieken of methoden die uiteindelijk weinig effect hebben. Dat moet voorkomen worden."

Uit het jongste onderzoeksrapport komt naar voren dat omwonenden rond geitenhouderijen een grotere kans op longontsteking hebben. De exacte bron hiervan is echter onbekend. Het rapport laat zien dat er rondom geitenhouderijen jaarlijks 89 extra gevallen van longonsteking per 100.000 inwoners worden gevonden, wat neerkomt op 5,4% extra patiënten. Bij pluimvee ligt dat percentage op 7,2. De conclusies dat er minder allergieën voorkomen in de buurt van veehouderijbedrijven blijft overeind.

Om meer inzicht in de situatie te krijgen, is het van belang om samen met de overheid onderzoek op te zetten naar de bron van de risico’s. Om te bezien of de risico’s toe of afnemen is er óók een analyse van de huisartsengegevens uit de periode 2014-2016 nodig. Dit kan het komende half jaar gedaan worden. De sector pleit voor onderzoeken die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en effectief zijn om meer inzicht te geven in de risico’s. We vragen de rijksoverheid en de provincies om hier ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

Ook zetten LTO vakgroep Melkgeitenhouderij en de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) zich het komende half jaar samen in om te komen tot een ketenvisie. Jeannette van de Ven, tevens bestuurder LTO vakgroep Melkgeitenhouderij: “In die periode willen we samen met de overheid onderzoek doen naar de oorzaak van de effecten van onze sector op de volksgezondheid. In de toekomstvisie nemen we ook dierenwelzijn en schaalgrootte van de bedrijven mee. “

De pluimveesector heeft inmiddels een regiegroep opgericht én een plan van aanpak uitgewerkt om de uitstoot van fijnstof de komende jaren te minimaliseren.

Bron: LTO

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!

Gerelateerde artikelen

Regeling Omgevingskwaliteit een succes

Regeling Omgevingskwaliteit een succes

13 nov 2017 Bericht
Regeling Omgevingskwaliteit een succes
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) open: Wie kan de

Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) open: Wie kan deelnemen aan deze regeling?

4 sep 2017 Bericht
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) open: Wie kan deelnemen aan deze regeling?
Boeren fototalent gezocht!

Boeren fototalent gezocht door MS Schippers

7 jul 2017 Fotoreportage
Boeren fototalent gezocht door MS Schippers
Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

3 jul 2017 Bericht
Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
Studenten diervoeding ontvangen studiebeurs van be

Studenten diervoeding ontvangen studiebeurs van bedrijfsleven

26 jun 2017 Bericht
Studenten diervoeding ontvangen studiebeurs van bedrijfsleven
Plannen provincie Noord-Brabant desastreus voor ve

Plannen provincie Noord-Brabant desastreus voor veehouderij

15 jun 2017 Bericht
Plannen provincie Noord-Brabant desastreus voor veehouderij
Denk mee met de herziening van de MDV-criteria

Denk mee met de herziening van de Maatlat Duurzame Veehouderij criteria

15 jun 2017 Bericht
Denk mee met de herziening van de Maatlat Duurzame Veehouderij criteria
POV stapt naar rechter als Brabantse plannen doorg

POV stapt naar rechter als Brabantse plannen doorgaan

15 jun 2017 Bericht
POV stapt naar rechter als Brabantse plannen doorgaan
Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek onze vakpartners