\

Aantal faillissementen 2018 hard op weg naar laags

Aantal faillissementen 2018 hard op weg naar laagste niveau van de eeuw

9 aug 2018

Bericht

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar met 10% daalt naar het laagste niveau van deze eeuw. De daling is wel minder sterk dan voorgaande jaren. Ondanks de goede economische vooruitzichten, staan bedrijven ook voor structurele uitdagingen.

Deze structurele uitdagingen zijn onder meer het veranderende consumentengedrag, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het ontstaan van nieuwe markten. Hier moet men het verdienmodel op aanpassen. De kans op faillissement is voor jonge en oude bedrijven gelijk, de oorzaken zijn daarentegen veelal verschillend.

13% minder faillissementen

In de eerste helft van 2018 zijn er in totaal 1.829 bedrijven failliet gegaan, 13% minder vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De daling is minder groot dan voorgaande jaren, toen het aantal faillissementen gemiddeld met 20% afnam.

Fors minder faillissementen in de bouw

In de meeste sectoren gingen minder bedrijven failliet in de eerste zes maanden van het jaar. De grootste dalingen deden zich voor in de bouw en de zakelijke dienstverlening, met respectievelijk 22% en 18%. Beide sectoren profiteren van de goed draaiende economie. Zo beleeft de bouw gouden tijden door de sterk groeiende woningmarkt en de daaruit voortkomende vraag naar verbouwingen. In de zakelijke dienstverlening zijn het vooral de uitzendbureaus die de vraag naar personeel zien stijgen.

"Faillissementen in landbouw ook gedaald"

Kaalslag in de zorg

Alleen in de detailhandel (+4%) en in de zorg (+15%) zijn in de eerste zes maanden van het jaar meer bedrijven failliet gegaan.  Hoewel de zorgsector zowel in 2017 als in 2018 een krachtig herstel laat zien, kampt het nog altijd met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen in voorgaande jaren. In de detailhandel verkeren veel winkeliers, ondanks een toename van de binnenlandse consumentenbestedingen, structureel in zwaar weer.

10% minder faillissementen in 2018

ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen in 2018 rond de 3500 uitkomt, 10% lager in vergelijking met 2017. Het aantal faillissementen komt daarmee op het niveau van begin deze eeuw.

Gunstige economische vooruitzichten

Dat het aantal faillissementen verder afneemt komt door de aanhoudend gunstige economische vooruitzichten. Zo houdt de economische groei ook in 2018 en 2019 aan, met verwachte groeicijfers van respectievelijk 2,8% en 2,5%. De groei wordt breed gedragen. Niet alleen ondernemers en producenten, maar ook consumenten zijn zeer positief gestemd.

Structurele uitdagingen voor bedrijven

Hoewel de economie er goed voor staat, zijn er ook zeker uitdagingen voor bedrijven. Zo zorgen hogere olieprijzen, de kans op een hogere rente vanwege het afbouwen van het ruime monetaire beleid door de ECB, de uitkomst van de onderhandelingen met betrekking tot de brexit, het protectionistische beleid van de VS en de toenemende personeelskrapte op de Nederlandse arbeidsmarkt voor toenemende onzekerheid.

Levensvatbaar

Daarnaast hebben bedrijven te maken met veranderende verdienmodellen en nieuwe concurrenten als gevolg van technologische ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van online platformen als Airbnb en Uber die ofwel een geheel nieuwe markt creëren of voor disruptie zorgen op bestaande markten. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen om zodoende op de langere termijn ook levensvatbaar te blijven.

Gelijke kansen voor faillissement

Uit een analyse onder mkb-bedrijven blijkt dat 29% van de bedrijven die failliet gaan startende bedrijven (jonger dan drie jaar) betreft. Een derde van de failliete bedrijven bestaat daarentegen uit volwassen bedrijven van tien jaar of ouder. Hoewel de kans op een faillissement (gemeten op totaal aantal bedrijven in de betreffende leeftijdscategorie) vrijwel gelijk is, zijn de oorzaken waardoor een bedrijf failliet gaat voor de zeer jonge en oudere bedrijven wel degelijk verschillend.

Verschillende oorzaken

ING Econimisch Bureau heeft een zestal oorzaken op een rij gezet die ten grondslag liggen aan het faillissement van bedrijven. Deze oorzaken zijn onderverdeeld in startende en volwassen bedrijven.

Startende bedrijven = jonger dan 3 jaar:

  • De markt heeft geen of onvoldoende interesse in de producten en diensten
  • Er zijn problemen met het aantrekken van groeikapitaal
  • Het ontbreken van de juiste ondernemerskwaliteiten

Volwassen bedrijven = ouder dan 10 jaar:

  • Men speelt te laat in op veranderende marktontwikkelingen, zoals digitalisering, nieuwe technologieën of veranderd klantgedrag
  • De producten, diensten of het dienmodel zijn niet meer relevant
  • Het verdienmodel is niet langer kostendekkend, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, concurrentie of hogere (inkoop- en/of personeelskosten)

Bron: ING BANK

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.
Welke maatregelen moeten er worden getroffen tegen de dieractivisten in Boxtel?

Gerelateerde artikelen

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

8 aug 2018 Bericht
Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3
Boeren in trek bij criminele organisaties

Boeren in trek bij criminele organisaties

20 jun 2018 Bericht
Boeren in trek bij criminele organisaties
CBS: Aantal faillissementen daalt

CBS: Aantal faillissementen daalt

14 jun 2018 Bericht
CBS: Aantal faillissementen daalt


Vakpartner nieuws

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

11 apr 2019 Bericht
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit
Big zonder gedoe, maar hoe?

Big zonder gedoe, maar hoe?

13 mrt 2019 VideoMSD
Big zonder gedoe, maar hoe?
Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen

Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen exportbig

31 jan 2019 Bericht MSD
Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen exportbig

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies