\

3748_MF 7724 Schuitemaker Tanker.1000.png

Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

3 sep 2018

Bericht

Om ondernemers meer zicht te geven op wat ‘normaal’ is en het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen te ondersteunen, is een lijst opgesteld met realistische waarden voor verschillende mestsoorten en vormen. De tabel is door CUMELA Nederland, LTO, POV, TLN en Rabobank gezamenlijk opgesteld en is onderdeel van het plan van aanpak Mestfraude.

De tabel geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten de mestcode en voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen. Deze tabel kunt u samen gebruiken met de marges die RVO hanteert bij handhaving. Meer informatie hierover op de website van de RVO. De tabel is bedoeld voor bewustwording en aangaan van gesprek over onrealistische waarden.

Verantwoording waarden

Voor het opstellen van deze tabel is gebruik gemaakt van informatie die is verstrekt door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze informatie is vervolgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs en veehouders. Daarbij werd de informatie grotendeels bevestigd en soms ook aangevuld. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten. Vallen de gehaltes buiten de genoemde waarden in de tabel, dan kunt u nagaan en onderbouwen waarom dit zo is. En dat de gehaltes buiten de waarden kunnen vallen willen we hierbij ook nog eens benadrukken! Mest die langere tijd heeft gehad om te drogen, of met geavanceerde technieken effectiever is gescheiden, kan zeker hogere waarden bevatten dan nu beschreven. Als u dat kunt onderbouwen is er ook niets aan de hand. RVO hanteert voor sanctionering en beboeting haar eigen, hogere, waarden.

Aanpak mestfraude

In december 2017 hebben LTO, POV, CUMELA Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt en aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het plan staan vier actielijnen beschreven met twaalf acties om mestfraude te voorkomen. Het afgelopen voorjaar is gewerkt aan het concreter maken van de acties, het opzetten van een werkorganisatie met een besluitvormende stuurgroep en de uitvoering van de eerste activiteiten.

Bron: POV.nl

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.
Welke maatregelen moeten er worden getroffen tegen de dieractivisten in Boxtel?

Gerelateerde artikelen

Gebruik nu BioAktiv!

Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!

20 sep 2018 Bericht
Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!
RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboet

RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar

31 jul 2018 Bericht
RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar
POV en LTO Nederland verzoeken minister verleni

POV en LTO Nederland verzoeken minister verlening uitrijperiode mest

30 jul 2018 Bericht
POV en LTO Nederland verzoeken minister verlening uitrijperiode mest


Vakpartner nieuws

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

11 apr 2019 Bericht
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit
Big zonder gedoe, maar hoe?

Big zonder gedoe, maar hoe?

13 mrt 2019 VideoMSD
Big zonder gedoe, maar hoe?
Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen

Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen exportbig

31 jan 2019 Bericht MSD
Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen exportbig

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies