\

Onderzoek mestfraude: 40 voertuigen in beslag geno

Onderzoek mestfraude: 40 voertuigen in beslag genomen

14 mrt 2018

Bericht

Brabantse Kempen -  In de eenheid Oost-Brabant heeft het milieuteam van de politie vandaag op meerdere plaatsen in het land beslag gelegd op 35 vrachtwagencombinaties en enkele personenauto’s. Deze zijn eigendom van een mesthandelaar uit de Brabantse Kempen. De handelaar wordt verdacht van stelselmatige mestfraude. Het gaat hier om een gecoördineerde actie van het OM, de NVWA, Politie, Douane en ILT, onder leiding van het Functioneel parket.

In het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek was er in november 2016 door de verschillende overheidsdiensten al een bezoek aan dit bedrijf gebracht. Het vermoeden bestaat nu dat de verdachte daarna gewoon is doorgegaan met frauderen. Niet alle getransporteerde mest zou in de administratie zijn verwerkt. De transporteur wordt daarom verdacht van valsheid in geschrift en overtreding van de meststoffenwet. Bij het onderzoek in het bedrijf werd ten behoeve van het vervolgonderzoek administratie in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf uit illegaal handelen een financieel voordeel heeft verkregen. Het financiële onderzoek is nog in volle gang. Misdaad niet mag lonen.

Vrachtwagens van de weg

Op diverse plekken in het land zijn vrachtwagens van de transporteur langs de kant gezet en chauffeurs van tientallen andere nog rondrijdende vrachtwagens werden gesommeerd hun wagens op een bepaalde locatie over te dragen. Zij zijn allen verplicht dat te doen. Er is vervolgens beslag gelegd op al deze voertuigen. Het bedrijf wordt er verder van verdacht op grote schaal illegaal gebruik te maken van de zgn. ‘rode diesel’. Dit is goedkopere landbouwbrandstof die echter door het bedrijf gebruikt werd voor normaal vrachttransport. Medewerkers van de douane doen hier verder onderzoek naar. Verder zou het bedrijf zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan over belading van vrachtwagens en zou de arbeidstijdenwet veelvuldig zijn overtreden.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

Te hoge stikstof- en fosfaatgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning. Daarnaast zijn er risico’s voor de dier- en volksgezondheid indien bacteriën en ziektekiemen niet op juiste wijze uit organische stoffen (zoals dierlijke mest) worden gehaald. Het is onwenselijk dat die mest wordt verspreid op het land waar vervolgens andere koeien grazen of waar voedsel wordt verbouwd. Fraude met mest en afvalstoffen ondermijnt het stelsel van afspraken die in internationaal verband gemaakt zijn over mest. Het zorgt voor concurrentievervalsing. Fraude met mest kan leiden tot overbemesting en dit zet vervolgens het behalen van gestelde milieudoelen onder druk. Door te frauderen met mest en afvalstromen, kan er veel geld verdiend worden. Voor de verwerking van afval moet betaald worden, terwijl met de afzet van mest geld verdiend kan worden. Er kan verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaan, met alle risico’s van dien: de samenleving raakt gecorrumpeerd en wordt van binnen uitgehold. Dat is onwenselijk en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Bron: NVW

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Inval NVWA: speelt een adviesbureau voor de veehou

Inval NVWA: speelt een adviesbureau voor de veehouderijbranche een rol bij mestfraude?

19 nov 2018 Bericht
Inval NVWA: speelt een adviesbureau voor de veehouderijbranche een rol bij mestfraude?
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2018/d

Doorzoekingen in onderzoek naar subsidiefraude in de veehouderij

30 okt 2018 Bericht
Doorzoekingen in onderzoek naar subsidiefraude in de veehouderij
Oprichting Vertrouwenslijn voor de Nederlandse Agr

Oprichting Vertrouwenslijn voor de Nederlandse Agrarische sector

21 jun 2018 Bericht
Oprichting Vertrouwenslijn voor de Nederlandse Agrarische sector
Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met d

Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met dunne fractie varkensmest

11 mei 2018 Bericht
Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met dunne fractie varkensmest
Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten me

Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest

26 apr 2018 Bericht
Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest
De kracht van plan van aanpak mestfraude is de int

De kracht van plan van aanpak mestfraude is de integrale aanpak

22 dec 2017 Bericht
De kracht van plan van aanpak mestfraude is de integrale aanpak
Hans Huijbers (LTO): "Fraude moeten we gezamenlijk

Hans Huijbers (LTO): "Fraude moeten we gezamenlijk uitbannen.”

13 nov 2017 Bericht
Hans Huijbers (LTO): "Fraude moeten we gezamenlijk uitbannen.”
POV: Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is o

POV: Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht

22 jun 2017 Bericht
POV: Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht

Rantsoenen met Power!

Powerbanket

Powerbanket: een smakelijke bron van energie

Powerbanket is een smakelijke circulaire energiebron voor brijvoer en droogvoerrantsoenen gevoerd met CDI. Bekijk de matrix.

Lees meer »

Mycoplasma blijft opduiken

mycoplasma varkens

De kiem laat zich lastig diagnosticeren

Van alle verschijningsvormen van mycoplasma, is Mycoplasma hyopneumoniae de meest bekende. In de praktijk worden regelmatig uitbraken aangetroffen op fokbedrijven.

Hoe diagnosticeer je het?
De wolf in Nederland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies