\

Afrikaanse Varkenspest in China, heeft dit gevolge

Afrikaanse Varkenspest in China, heeft dit gevolgen voor Nederland?

26 jun 2019

Bericht

Door de afname van het aantal varkens alleen al in China, zal er wereldwijd een effect merkbaar worden op de markt van varkens en varkensvlees, maar ook grondstoffen voor varkensvoer. Het is een van de grootste uitbraken van een dierziekte ooit. Zijn er ook nog directe gevolgen voor Nederland door een verhoogde dreiging op insleep van het virus in ons land?

Risico voor Nederland?

Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat er een zeer kleine kans is dat Nederland getroffen wordt door de Afrikaanse varkenspest vanuit de epidemie in Azië. Vooral varkensvlees en vleesproducten lijken daarbij een risico te vormen wanneer toeristen bijvoorbeeld besmette producten meenemen naar Nederland, waar het terechtkomt bij wilde wijnen, op een kinderboerderij, of zelfs op een varkensbedrijf. Hoewel er vooral in de Verenigde Staten veel aandacht besteed wordt aan insleep van AVP-virus via grondstoffen voor veevoer, is het maar de vraag of dat een serieuze risicoroute is. De uitbraken in Oost-Europa vormen wat dat betreft waarschijnlijk een veel groter risico voor Nederland.  

Hoe raken varkens en zwijnen besmet?

Het is van belang goede maatregelen te treffen om een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Nederland te voorkomen. Er zijn verschillende verspreidingsroutes, waarbij verspreiding via het meenemen van besmette etenswaren (vlees, worst etc.) een van de routes is waarop mensen veel invloed hebben. Het is dus heel belangrijk deze producten niet in de natuur achter te laten of mee te nemen naar varkensbedrijven. Daarnaast kunnen jagers voorkómen dat ze besmet materiaal of (delen van) wilde zwijnen meenemen door goede hygiënemaatregelen in acht te nemen tijdens de jacht en ontweiden van wild, en niet te jagen in met AVP besmette gebieden.

Wat te doen bij een verdenking? 

Voor varkenshouders, natuurliefhebbers en jagers is het van groot belang om alert te zijn op verdachte verschijnselen bij varkens of wilde zwijnen en deze zo snel mogelijk te melden, om verspreiding zoveel mogelijk te voorkómen. Hoe kleiner de omvang van de uitbraak op het moment dat de bestrijding kan beginnen, des te meer kans op snel succes.

Nederland kan een uitbraak snel bestrijden

Mocht Afrikaanse varkenspest in Nederland uitbreken bij gehouden varkens, dan is Nederland voorbereid om een uitbraak snel te bestrijden. Er is een draaiboek dat bij de eerste uitbraak direct in werking wordt gesteld door de NVWA om de uitbraak zo snel en efficiënt mogelijk te bestrijden. Bij een verdenking neemt de NVWA monsters van zieke dieren op de betreffende locatie.

De rol van Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) draagt bij aan de bestrijding van AVP door deze monsters snel te testen op aanwezigheid van het virus. Bovendien coördineren wij de monitoring van wilde zwijnen voor AVP, evenals voor klassieke varkenspest en de ziekte van Aujeszky.

Bron: WUR

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Voorverkoop perspulp campagne 2019 is gestart

Voorverkoop perspulp campagne 2019 is gestart

9 mei 2019 Bericht
Voorverkoop perspulp campagne 2019 is gestart
Vernieuwde aanpak van Hipra tegen PRRS bij biggen

Vernieuwde aanpak van Hipra tegen PRRS bij biggen

9 mei 2019 Bericht
Vernieuwde aanpak van Hipra tegen PRRS bij biggen
Rabobank helpt 15.000 ondernemers met circulaire p

Rabobank helpt 15.000 ondernemers met circulaire plannen

9 mei 2019 Bericht
Rabobank helpt 15.000 ondernemers met circulaire plannen


Vakpartner nieuws

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies