\

Afrikaanse Varkenspest in China leidt tot schaarst

Afrikaanse Varkenspest in China leidt tot schaarste en hoge prijzen

5 nov 2019

Bericht

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is het derde kwartaal ruim 27 duizend euro verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal, en kwam eind september uit op 45 duizend euro.

Daarmee is bijna het hoge niveau van maart 2018 bereikt. De gevolgen van de productiedaling in China en de rest van Azië als gevolg van Afrikaanse Varkenspest zijn duidelijk zichtbaar in hogere opbrengstprijzen.

Liquiditeit varkenshouderij verbetert sterk in 2019

Sinds mei is de rekening-courant weer positief en zal de komende periode naar verwachting verder stijgen. Het saldo van inkomsten en uitgaven was het tweede en derde kwartaal duidelijk hoger dan in het eerste kwartaal van 2019 en dat van 2018. De biggenprijzen liggen op een hoog niveau na de bereikte top in juni, wat voor zeugenbedrijven een opbrengstverbetering gaf, en tegelijkertijd een kostenstijging betekende voor vleesvarkensbedrijven. Ook de opbrengstprijs voor vleesvarkens steeg in het tweede kwartaal en behield dat niveau in het derde kwartaal, waardoor ook de liquiditeitspositie van vleesvarkensbedrijven verder is verbeterd. Dalende voerprijzen leveren voor alle varkensbedrijven een kostenvoordeel op.

De stand van de rekening courant is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt. Een laag saldo betekent niet automatisch dat een bedrijf betalingsproblemen heeft. Aflossingen van leningen en investeringen hebben ook invloed op de rekening courant. Daarnaast hebben bedrijven naast leningen ook een kredietfaciliteit in rekening courant die ruimte biedt om rood te staan.

Liquiditeitsgegevens varkensbedrijven

Gemiddelde waarden van de rekening-courant van bedrijven

De rekening-courantpositie van zeugenbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met 12.000 euro verbeterd, maar staat eind september nog altijd 48.000 euro negatief. Wel hebben wij de indruk dat de crediteurenpositie is verminderd. Aantrekkende biggenprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de verbetering. Dit jaar was de prijsstijging ongeveer twee keer zo sterk dan gebruikelijk is in het voorjaar. Na een korte daling in het derde kwartaal bewegen de biggenprijzen zich tegen het normale seizoenspatroon in, nog een stap omhoog. Het vierde kwartaal kent normaal gesproken lagere opbrengstprijzen voor biggen. Daarom verwachten wij dat de rekening-courantpositie minder sterk zal verbeteren richting eind dit jaar. Wel zijn de voerprijzen in het derde kwartaal circa 7% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Liquiditeitsgegevens zeugenbedrijven

Gemiddelde waarden van de rekening-courant van bedrijven

De rekening-courantpositie van vleesvarkenshouders is ook gestegen dankzij hogere verkoopprijzen voor vleesvarkens en iets gedaalde biggenprijzen. Dat resulteerde in een netto verbetering van circa 17.000 euro eind september ten opzichte van eind tweede kwartaal. Vergeleken met september vorig jaar ligt de rekening-courantpositie van vleesvarkensbedrijven met 41.000 euro dit jaar iets hoger. De voerwinst in de vleesvarkenshouderij gaat dit jaar de grens van 100 euro passeren, dat is uitzonderlijk. Het laatst goede jaar was 2006 met een voerwinst van 96 euro per plaats. Fluctuaties in de varkenssector zijn vooral duidelijk zichtbaar in de zeugenhouderij omdat vleesvarkensbedrijven de schommelingen vaak kunnen opvangen via aanpassing van de biggenprijzen.

Liquiditeitsgegevens vleesvarkensbedrijven

Gemiddelde waarden van de rekening-courant van bedrijven

Vooruitzichten blijven gunstig

We verwachten een gunstige afzetmarkt in komende maanden, misschien wel jaren. De dalende productie in China en andere Oost-Aziatische landen heeft geleid tot schaarste en meer export naar die landen. Maar er is nog geen sprake van explosieve stijging van de export, waardoor de prijzen in Europa niet door het dak gaan. De afgelopen weken zijn de prijzen van Nederlandse vleesvarkens gestabiliseerd.

Het lijkt erop dat de Chinese overheid de ziekte nog lang niet onder controle heeft. Een verdere daling van de Chinese productie is daarom te verwachten en herstel kan nog jaren duren. De Chinese markt heeft de krapte nog enigszins op kunnen vangen doordat er zeugen zijn geslacht en door een dalende consumptie. Hoewel Afrikaanse varkenspest voor consumenten ongevaarlijk is, hebben consumenten toch de neiging het product links te laten liggen.

Sinds de zomer is de binnenlandse prijs voor slachtvarkens in China fors gestegen. Dat lijkt de toon te zetten voor de wereldmarkt. We verwachten dat het tekort aan varkensvlees de komende periode groter zal worden. Hoewel de VS door de handelsperikelen met China niet favoriet zijn als leverancier, nemen de exportvolumes vanuit de VS wel toe. Desondanks benutten Europese landen de ontstane ruimte om meer te exporteren. Het is moeilijk te voorspellen tot welk niveau de Europese varkensprijzen zullen gaan stijgen en hoe lang de hoge prijzen aanhouden. We verwachten een gunstige varkensmarkt voor de rest van 2019 en 2020.

In november gaat de saneringsregeling varkenshouderij van start. Dit zal eind volgend jaar leiden tot een daling van het aantal bedrijven, de productie en de beschikbare varkensrechten. Vooral in het zuiden van het land ontstaat nu reeds krapte op de markt voor varkensrechten.

Bron: ABN AMRO-Insights

Gerelateerde artikelen

Liquiditeit varkensbedrijven verslechterd, maar vo

Liquiditeit varkensbedrijven verslechterd, maar vooruitzichten positief

30 apr 2019 Bericht
Liquiditeit varkensbedrijven verslechterd, maar vooruitzichten positief
Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaal

Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen

31 jan 2019 Bericht
Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen


Vakpartner nieuws

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies