\

Commissie tevreden over steun van lidstaten voor m

Commissie tevreden over steun van lidstaten voor meer prijstransparantie

13 sep 2019

Bericht

Na het verbod op oneerlijke handelspraktijken en de versterking van de samenwerking tussen producenten heeft de Commissie in mei een derde element voor een eerlijkere voedselvoorzieningsketen voorgesteld: intensiever prijzen van agrovoedingsproducten verzamelen in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen om na te gaan hoe de prijzen worden bepaald.

Als de prijzen transparanter zijn, kunnen verschillende actoren bewustere keuzes maken en ontstaat er een beter inzicht in de prijsvorming en de ontwikkeling van trends in de voedselketen. Meer transparantie kan leiden tot betere bedrijfsbeslissingen – zoals een beter risicobeheer – en kan het vertrouwen verhogen.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “Om de markt transparanter te maken, zijn er meer en vaker gegevens nodig over een groter aantal producten. Dit zal zorgen voor een evenwichtigere keten en een efficiëntere besluitvorming. Meer transparantie betekent ook meer eerlijkheid: wij bieden gelijke toegang tot prijsinformatie, wat meer duidelijkheid zal geven over de werking van de voedselvoorzieningsketen. Na de onlangs aangenomen richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, en de verbeteringen van de wetgeving inzake producentenorganisaties die in 2017 zijn doorgevoerd, zullen deze regels de rol van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen verder versterken, wat een van de hoofddoelstellingen van de Commissie is.”

Na het debat van vandaag in het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten zullen de maatregelen in de komende weken door de Commissie worden goedgekeurd en van toepassing worden met ingang van 1 januari 2021.

Informatie over de landbouwmarkten

Hoewel er reeds veel informatie beschikbaar is over de landbouwmarkten (onder meer over productie- en consumentenprijzen, productie- en handelsvolumes), zijn er weinig gegevens over de markten tussen landbouwer en consument (bijvoorbeeld de verwerking van levensmiddelen of de detailhandel). Deze asymmetrie op het vlak van informatie tussen de landbouwers en de andere actoren in de voedselvoorzieningsketen kan landbouwers een aanzienlijk nadeel opleveren wanneer zij met anderen zaken doen.

Overeengekomen maatregelen

De vandaag overeengekomen maatregelen zullen gelden voor de sectoren vlees, zuivel, wijn, granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen, groenten en fruit, olijfolie en suiker. De gegevens zullen worden verzameld op basis van reeds bestaande systemen en procedures die door exploitanten en lidstaten worden gebruikt om de Commissie marktinformatie te geven. Elke lidstaat zal verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van prijzen en marktgegevens. Om de kosteneffectiviteit te bewaken en de administratieve last te beperken, zullen representatieve prijzen worden gerapporteerd. De lidstaten delen de gegevens mee aan de Commissie, die deze dan beschikbaar maakt op haar dataportaal voor agrovoedingsmiddelen en de EU-marktobservatoria.

Achtergrond

De huidige Commissie heeft vanaf haar aantreden in 2014 werk gemaakt van een eerlijkere voedselvoorzieningsketen. In 2016 richtte commissaris Hogan de taskforce landbouwmarkten op om aanbevelingen te doen ter versterking van de positie van de landbouwers in de voedselketen.De in november 2016 gepresenteerde aanbevelingen hadden betrekking op drie elementen: oneerlijke handelspraktijken, samenwerking tussen producenten en markttransparantie. In 2017 heeft de Commissie een aanvangseffectbeoordeling en een openbare raadpleging over deze drie elementen gelanceerd.Uit een EU-brede opiniepeiling die in februari 2018 is gepubliceerd, bleek ook dat een grote meerderheid van de respondenten (88 %) van mening is dat het belangrijk is de rol van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen te versterken. Eerder was uit de openbare raadpleging van 2017 over de modernisering van het GLB gebleken dat 96 % van de respondenten het eens was met de stelling dat het verbeteren van de positie van landbouwers in de waardeketen een doelstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU moet zijn.

Bron: Europa.eu

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Boeren zelf aan de slag met bigdata

Boeren zelf aan de slag met bigdata

13 sep 2019 Bericht
Boeren zelf aan de slag met bigdata
Vernieuwen steun voor duurzame sojaproductie in Mo

Vernieuwen steun voor duurzame sojaproductie in Mozambique

13 sep 2019 Bericht
Vernieuwen steun voor duurzame sojaproductie in Mozambique
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Com

Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie

23 mei 2019 Bericht
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie


Vakpartner nieuws

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies