\

 Consumentenprijs varkensvlees nog vast, prijs af

Consumentenprijs varkensvlees nog vast, prijs af boerderij omlaag

22 jan 2019

Bericht

De consumentenprijs is in oktober bijna 1% hoger uitgekomen dan in augustus. Deze prijsindex staat met 103 punten precies op het gemiddelde van 2017 (2015=100). De producentenprijs en de prijs af boerderij staan ten opzichte van 2015 op een hoger niveau, maar op respectievelijk 112 en 106 punten duidelijk lager dan vorig jaar.

Prijsontwikkeling

De consumentenprijs is in de laatste twee maanden met bijna 1% gestegen. De prijsindex staat in oktober met 103 punten precies op het gemiddelde van 2017 (2015=100). Naar verwachting stijgt de consumentenprijs van varkensvlees aan het eind van het jaar enigszins, waarna in januari een kleine terugval plaatsvindt. De industrieprijs en de prijs af boerderij vertonen forse schommelingen. De periode mei 2016-eind 2017 kende hoge opbrengstprijzen. Maar sinds die tijd staan de prijzen sterk onder druk, door een toegenomen productie van vleesvarkens binnen de EU en tegenvallende afzet naar derde landen.

De index van producentenprijs staat in oktober van dit jaar op 112 punten, tegen 117 punten een jaar eerder (bijna 5% lager) en de index van de prijs af boerderij staat op bijna 106 punten, tegen 116 punten vorig jaar. Voor de varkenshouders betekent dit een opbrengstprijs die 9% lager is. Pas wanneer varkenshouders op de marktprijs reageren door minder dieren te houden (de zgn. varkenscyclus), is enig herstel te verwachten. Ook is het denkbaar dat de afzet naar China in het komende voorjaar gaat aantrekken. De Chinese varkensproductie heeft last van een, tot nu toe, oncontroleerbare, uitbraak van Afrikaanse varkenspest.

Mogelijk zal China varkensvlees vanuit de hele wereld moeten gaan importeren om in de binnenlandse vraag te voorzien. De consumentenprijs volgt de industrieprijs en de af boerderijprijs vaak met een half jaar. Gezien de fors gedaalde industrieprijs en af boerderijprijs is een daling in de consumentenprijs te verwachten.

Achtergrond keten en prijsvorming

Keten

Het varkensvlees wordt in de supermarkt of bij de slager gekocht. Supermarkten en slagers kopen varkensvlees van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen vleesvarkens van veehouders rechtstreeks of via veehandelaren. Veehouders produceren vleesvarkens in gespecialiseerde bedrijven of gesloten bedrijven. Zeugenbedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van biggen voor de gespecialiseerde bedrijven. De gesloten bedrijven produceren de eigen biggen.

Toelichting op drie niveaus

Circa 60% van het varkensvlees en 80% van de vleeswaren wordt in de supermarkt gekocht. Daarnaast loopt ongeveer 35% van het varkensvlees via de buitenhuishoudelijke markt (horeca, ziekenhuizen enzovoort). Consumenten kopen meer varkensvlees in januari, vaak aangemoedigd door reclameacties. Verder wordt meer vlees gekocht in het barbecueseizoen en is er een piek in december. Supermarkten kopen varkensvlees hoofdzakelijk van de Nederlandse vleesindustrie, zeker sinds alle retailers hebben toegezegd om per 2015 voor vers varkensvlees mee te doen met het programma Varkensvlees van morgen, dat van Nederlandse bodem is.

Voor een deel wordt dat vlees echter betrokken van Duitse slachterijen die Nederlandse varkens slachten. De verwerking van varkensvlees is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de slachterijen. De grootste vier slachterijen hebben een aandeel van circa 90%. Er worden in Nederland in 2018 naar verwachting 15 à 16 miljoen varkens geslacht. De vleesindustrie slacht en verwerkt de dieren tot vers vlees en vleeswaren, die voor een groot deel worden geëxporteerd. Voor de productie wordt ook varkensvlees geïmporteerd.

De zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse varkensvleesketen bedraagt circa 330%. De in totaal circa 3.500 bedrijven met vleesvarkens produceren 18 miljoen vleesvarkens. Hiervan worden ongeveer 3 miljoen dieren geëxporteerd. Daarnaast worden circa 6,5 miljoen biggen over de grens verkocht.

Prijsindices 

De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op varkensvlees bij supermarkten en slagers. De producentenprijsindex (PPI) is gebaseerd op de opbrengstprijzen van producenten van vers of gekoeld varkensvlees. De af-boerderijprijs is gebaseerd op de wekelijkse noteringen voor slachtvarkens. De indices zijn herzien, waarbij het jaar 2015 op 100% is gezet.

Bron: Agrimatie, 15-01-2019

Gerelateerde artikelen

 Duitsland belangrijke handelspartner voor import

Duitsland belangrijke handelspartner voor import en export van varkensvlees

22 jan 2019 Bericht
Duitsland belangrijke handelspartner voor import en export van varkensvlees
Waarschuwing tegen campagne Varkens in Nood

Waarschuwing tegen campagne Varkens in Nood

22 jan 2019 Bericht
Waarschuwing tegen campagne Varkens in Nood
Nedap breidt verkoopteam varkensdivisies verder ui

Nedap breidt verkoopteam varkensdivisies verder uit

10 jan 2019 Bericht
Nedap breidt verkoopteam varkensdivisies verder uit


Vakpartner nieuws

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’
Nieuwe aanpak PIA veelbelovend

Nieuwe aanpak PIA veelbelovend

13 mei 2020 Bericht MSD
Nieuwe aanpak PIA veelbelovend
“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdagi

“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdaging”

8 mei 2020 Bericht MSD
“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdaging”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies