\

Doorstart lonkt voor stoppende varkenshouder

Doorstart lonkt voor stoppende varkenshouder

7 aug 2019

Bericht

De varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling 'Actieplan Ammoniak Veehouderij' doen er goed aan om nog eens te overwegen of een doorstart niet de moeite waard is. Door varkens een verharde buitenuitloop te geven, blijven de vergunningen behouden en kan ammoniaksaldering geld opleveren.

"Door de verbeterde economie kan de animo om door te starten de laatste maanden zijn toegenomen", zegt directeur Jos de Groot van DLV Advies. Voor varkens die verharde buitenuitloop wordt geboden, gelden vanaf 1 januari geen strengere emissie-eisen. Op deze manier kan eenvoudig aan het Besluit 'Emissiearme Huisvesting' worden voldaan, zonder kostbare investeringen in luchtwassers.

Eenvoudig of ingewikkeld?

Of het daadwerkelijk een kwestie is van een melding in het kader van het 'Activiteitenbesluit' en de 'Omgevingswet Beperkte Milieutoets' (OBM) is de vraag. Dit is alleen het geval als geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd, omdat het niet bouwvergunningsvrij is of het bouwblok is overschreden. Uiteraard moet er genoeg ruimte om de veestalling zijn om verharde buitenuitloop te kunnen aanleggen.

De verharde buitenuitloop moet per vleesvarken meer dan 0,7 m2 ruimte bieden en voor guste en dragende zeugen minimaal 1 m2. Echter, inpandig is minimaal 1,1 m2 per vleesvarken verplicht, minimaal 2,5 m2 per dragende zeug en minimaal 6,5 m2 per kraamzeug. Voor een big is dit 0,5 m2.

Mogelijk is ook een aanpassing van de Natuurbeschermingswet nodig. De eventuele aanpassing van die wet hangt af van de ligging van het bedrijf. Echter, als de dieraantallen niet toenemen en het aantal varkens dat in 1994 werd gehouden als uitgangspunt wordt genomen (toen de eerste Natura 2000 gebieden in Nederland werden aangewezen) is dit ook een formaliteit.

Door de uitspraak van de Raad van State, waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof op losse schroeven is komen te staan, wordt het naar verwachting weer mogelijk om ammoniakrechten te salderen. Dit najaar komt hier meer duidelijkheid over (wanneer de provincies in overleg met de overheid invulling geven aan de nieuw ontstane situatie.) In tussentijd is de commissie Remkes door de regering aan het werk gezet om de ontstane problematiek het hoofd te bieden.

Kosten en baten afwegen

Hoeveel de verkoop van deze ammoniakrechten kan opleveren, hangt af van depositie op een kwetsbaar natuurgebied. Vandaar dat de prijs van ammoniakrechten in het verleden sterk varieerde: van € 1,50 tot tientallen euro's. Bij de bepaling van het aantal kilo’s ammoniakrechten geldt de emissiefactor die in 2015 van kracht was, toen de zogenaamde PAS-wetgeving het intern salderen met ammoniakrechten verving.

De emissiefactoren binnen het Besluit Emissiearme Huisvesting zijn gehalveerd. "Hoe je afweegt of de meerwaarde van het behoud van de Milieu- en Natuurbeschermingswet vergunningen en ammoniakrechten opwegen tegen de leges en advieskosten, is per situatie verschillend. Ook is dit met name afhankelijk van de ligging en ammoniakdepositie van het bedrijf ten opzichte van kwetsbare natuur", zegt directeur Jos de Groot van DLV Advies.

Saneringsregeling varkenshouderij

Wie deelneemt aan de stoppersregeling, overigens niet te verwarren met de Saneringsregeling Varkenshouderij, moet in het kader van het Besluit Emissiearme Huisvesting per 31 december 2019 lege mestkelders hebben en een officieel ingetrokken milieuvergunning voor de varkenstak.

Wie besluit niet deel te nemen aan de stoppersregeling, maar verharde buitenuitloop aan de varkens gaat bieden, kan zich dit najaar aanmelden voor de Saneringsregeling varkenshouderij. Deelnemen aan beide regelingen is niet mogelijk. In Noord-Brabant is het wegens de aangescherpte ammoniakreductie-eisen (bovenop landelijke wetgeving) van 1 januari 2020 niet mogelijk om met verharde buitenuitloop aan de emissiearme houderij- eisen te voldoen.

Niet bekend hoeveel stoppers

Hoeveel bedrijven zich al hebben aangemeld voor de stoppersregeling is niet bekend. Volgens schattingen van DLV Advies zou het om circa 1.500 bedrijven kunnen gaan, die gezamenlijk zo'n 10% van de varkensstapel in Nederland in bezit hebben. "Door de verbeterde economie kan de animo om door te starten de laatste maanden zijn toegenomen", zegt directeur Jos de Groot van DLV Advies.

Bron: DLV Advies

Gerelateerde artikelen

Stoppende Brabantse bedrijven volgen elkaar in hoo

Stoppende Brabantse bedrijven volgen elkaar in hoog tempo op

27 mei 2019 Bericht
Stoppende Brabantse bedrijven volgen elkaar in hoog tempo op
Minister Schouten biedt stoppende varkenshouders s

Minister Schouten biedt stoppende varkenshouders subsidieregeling

2 mei 2019 Bericht
Minister Schouten biedt stoppende varkenshouders subsidieregeling
Stoppersregeling stopt in 2020: Hoe nu verder?

Stoppersregeling stopt in 2020: Hoe nu verder?

26 jun 2018 Bericht
Stoppersregeling stopt in 2020: Hoe nu verder?


Vakpartner nieuws

Test uw kennis over leptospirose bij varkens

Test uw kennis over leptospirose bij varkens

19 nov 2019 Bericht MSD
Test uw kennis over leptospirose bij varkens
Nico Wertenbroek: Nieuwe Technical Manager Swine b

Nico Wertenbroek: Nieuwe Technical Manager Swine bij MSD Animal Health Nederland

6 nov 2019 Bericht MSD
Nico Wertenbroek: Nieuwe Technical Manager Swine bij MSD Animal Health Nederland
Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptosp

Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptospirose

11 okt 2019 Bericht MSD
Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptospirose

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies