\

Eerste half jaar profiteren vooral zeugenhouders v

Eerste half jaar profiteren vooral zeugenhouders van gunstige markt

29 jul 2019

Bericht

De resultaten in de varkenshouderij herstellen door de sterk gewijzigde marktomstandigheden. Zowel de prijs van biggen als die van varkensvlees steeg explosief. De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is daardoor in het tweede kwartaal ruim 27.000 euro verbeterd en kwam eind juni uit op 14.400 euro. Ondanks deze sterke verbetering is dit nog wel lager dan de stand van juni 2018.

De voerprijzen lagen in het tweede kwartaal 5% lager dan in het eerste kwartaal maar de toegerekende kosten namen toe. De toegenomen biggenprijzen leverden voor zeugenbedrijven een flinke opbrengstverbetering op en tegelijkertijd een kostenstijging bij vleesvarkensbedrijven. Daardoor profiteerden vooral zeugenbedrijven van de gunstige markt. De gestegen vleesprijs leidde slechts tot een lichte toename van de liquiditeitspositie van vleesvarkensbedrijven. Terwijl in Nederland veel ondernemers zich beraden op hun toekomst blijven de marktomstandigheden ook het komend halfjaar gunstig.

De stand van de rekening courant is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt. Een laag saldo betekent niet automatisch dat een bedrijf betalingsproblemen heeft. Aflossingen van leningen en investeringen hebben ook invloed op de rekening courant. Daarnaast hebben bedrijven naast leningen ook een kredietfaciliteit in rekening courant die ruimte biedt om rood te staan.

Liquiditeitsgegevens varkensbedrijven

Gemiddelde waarden van de rekening-courant van de varkensbedrijven:

De rekening-courantpositie van zeugenbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 met ruim 40.000 euro verbeterd, maar staat eind juni nog altijd negatief op -43.000 euro. Aantrekkende biggenprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van deze verbetering. De prijsstijging is ongeveer twee keer zo sterk als gebruikelijk in het voorjaar. Het aantal zeugen vertoont zowel in Nederland als in Duitsland een daling. Met het tweede halfjaar voor de boeg, met normaal gesproken lagere opbrengstprijzen voor biggen, verwachten wij dat de toename van de liquiditeitspositie zal afvlakken. De daling van de voerprijs in tot een einde gekomen en zullen de komende maanden naar verwachting licht toenemen.

Liquiditeitsgegevens zeugenbedrijven

Gemiddelde waarde van de rekening-courant van de zeugenbedrijven:

De rekening-courantpositie van vleesvarkenshouders is ook gestegen, maar in veel mindere mate dan op zeugenbedrijven. Hogere vleesprijzen gingen hand in hand met gestegen aankoopprijzen voor biggen, resulterend in een netto verbetering van circa 3.000 euro eind juni ten opzichte van eind 1e kwartaal. Vergeleken met juni vorig jaar is de rekening-courantpositie van vleesvarkensbedrijven met 26.000 euro nog altijd bijna 4.000 euro lager.

Fluctuaties in de varkenssector zijn het meest zichtbaar in de zeugenhouderij omdat bij vleesvarkensbedrijven de vleesprijzen en biggenprijzen dempend werken.

Liquiditeitsgegevens vleesvarkensbedrijven

Gemiddelde waarde van de rekening-courant van de vleesvarkensbedrijven:

Vooruitzichten blijven gunstig

We verwachten een verdere prijsstijging voor vleesvarkens in de tweede helft van 2019. De hoog gespannen marktverwachtingen voor het tweede kwartaal zijn niet uitgekomen. De tekorten als gevolg van de dalende productie in China en andere Oost-Aziatische landen waren nog beperkt. Er is wel meer geëxporteerd, maar er zijn ook veel zeugen geslacht in China. Boeren willen voorkomen dat ze hun veestapel kwijtraken in het geval hun bedrijf besmet raakt met Afrikaanse varkenspest. De officiële daling in aantal zeugen lag in april op 22,3% maar het vermoeden bestaat dat het werkelijke percentage hoger ligt. Door het extra vleesaanbod uit slachtzeugen maar ook door de daling van de consumptie is de markt nog redelijk rustig gebleven. Hoewel Afrikaanse varkenspest voor mensen ongevaarlijk is, hebben consumenten toch de neiging het product links te laten liggen, ondanks dat varkensvlees in grote delen van Azië een cultureel ingebed onderdeel is van het consumptiepatroon.

De krimp van de zeugenstapel leidt zeker tot een daling van de vleesproductie over enkele maanden. Het lijkt erop dat de Chinese overheid de ziekte nog lang niet onder controle heeft, ondanks officiële verklaringen die anders zeggen. Een verdere daling van de varkensstapel is daarom te verwachten. Handelshuizen hebben de afgelopen maanden vooral veel vlees in opslag genomen, om te kunnen verkopen zodra de feitelijke krapte openbaar wordt. We verwachten echter dat de krapte op de markt de komende maanden zichtbaar gaat worden. Aangezien de VS door de handelsperikelen met China niet favoriet is als leverancier, maken Europese exporteurs een goede kans om meer te kunnen exporteren. Het is niet te voorspellen hoe ver de varkensprijzen zullen gaan stijgen. Wel lijkt het erop dat er een psychologische barrière ligt bij een niveau van €2 per kg slachtgewicht. We verwachten al met gunstige markt en een verbetering van de rekening courant in de tweede helft van 2019.

Meer informatie

Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agrifirm en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Bron: ABN AMRO - Insights

Gerelateerde artikelen

Liquiditeit varkensbedrijven verslechterd, maar vo

Liquiditeit varkensbedrijven verslechterd, maar vooruitzichten positief

30 apr 2019 Bericht
Liquiditeit varkensbedrijven verslechterd, maar vooruitzichten positief
Rendement zeugenhouder weer bovengemiddeld

Rendement zeugenhouder weer bovengemiddeld

25 mrt 2019 Bericht
Rendement zeugenhouder weer bovengemiddeld
Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaal

Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen

31 jan 2019 Bericht
Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen


Vakpartner nieuws

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies