\

Europarlementariërs eisen beter welzijn bij veetra

Europarlementariërs eisen beter welzijn bij veetransport

31 jan 2019

Bericht

De EU en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van vervoerde dieren beter handhaven en straffen geven aan de overtreders, aldus de Landbouwcommissie op donderdag 24 januari.

In een resolutie, aangenomen met 22 stemmen voor, tegen 12 tegen, bij 4 onthoudingen, herhaalde de Landbouwcommissie de oproep van het Parlement voor 2012 om een krachtige en geharmoniseerde handhaving van de EU-wet van 2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, die momenteel slecht wordt toegepast in sommige lidstaten.  

Strengere maatregelen voor overtreders

De Europese Commissie moet niet terugschrikken voor het opleggen van sancties aan lidstaten die de EU-regels niet correct toepassen, zeggen Europarlementariërs. Lidstaten van hun kant moeten inbreuken op de EU-regels vervolgen met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, geharmoniseerd op EU-niveau, die de schade, reikwijdte, duur en herhaling van de inbreuk weerspiegelen. Deze sancties moeten inbeslagname van voertuigen en verplichte omscholing van personeel dat verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn omvatten.

Strengere controles en beter transportvoertuigen 

Europarlementariërs willen moderne technologie inzetten om de handhaving van de huidige regels te verbeteren. Zij roepen de Commissie op om geolocatiesystemen te ontwikkelen waarmee de locatie van de dieren en de duur van de reis in voertuigen kunnen worden gevolgd. Ze vragen ook om een real-time feedbackloop tussen vertrek- en aankomstpunten en boetes voor degenen die valsheidslogboeken verkeerd invullen.

Om dieren beter te beschermen, moeten de nationale autoriteiten:

  • Meer onaangekonde en risicogebaseerde controles uitvoeren;
  • De autoriteiten in alle landen langs de transportroute informeren als een overtreding wordt vastgesteld;
  • Duw transporteurs om systemen te onwikkelen om herhaling van inbruiken te voorkomen;
  • De vergunningen van de vervoerders opschorten of intrekken voor recidivisten;
  • Verbieden van niet conforme voertuigenen en vaartuigen;
  • Pas poorten aan voor dierenwelzijnseisen en verbeter pre-loading controles.
Europarlementariërs dringen ook aan op een nieuwe dierenwelzijnstrategie 2020-2024 en een duidelijke definitie van wat geschikt is voor vervoer en richtlijnen voor de beoordeling ervan. Ze willen ook een op wetenschap gebaseerde update van de EU-regels voor transportvoertuigen om ervoor te zorgen dat:
  • Voldoende ventilatie en temperatuurregeling;
  • Geschikte drinksystemen en vloeibare voeding;
  • verminderde bezettingsdichtheid en gespecificeerde voldoende minimum hoofdruimte;
  • voertuigen aangepast aan de behoeften van elke soort.

Transporttijd verminderen en omgaan met export

De reistijden van dieren moeten zo kort mogelijk zijn, betoogt de Landbouwcommissie. Het bevordert alternatieve strategieën, zoals lokale of mobiele slacht- en vleesverwerkende faciliteiten in de buurt van de plaats van opvoeding of slachting op het landbouwbedrijf, korte distributiecircuits en directe verkoop. Europarlementsleden vragen de Commissie om onderzoek te doen naar geschikte reistijden voor verschillende soorten en om een strategie te ontwikkelen om, waar mogelijk, over te stappen van vervoer van levende dieren naar het vervoer van vlees en karkassen en levende producten.

De aangenomen tekst houdt ook vol dat tenzij de vervoersnormen in niet-EU-landen in overeenstemming zijn met de EU-normen en op de juiste wijze wordt gehandhaafd, de EU ernaar moet streven de verschillen te verzachten door bilaterale overeenkomsten of, indien niet mogelijk, het vervoer van levende dieren naar deze landen te verbieden. Europarlementariërs willen ook dat EU-landen die grenzen aan niet-EU-landen rustplaatsen bieden waar dieren kunnen worden gelost en voedsel en water kunnen krijgen in afwachting van het verlaten van de EU.

"Actoren in de transportketen moeten hun verplichtingen nakomen, of ze nu boeren zijn, handelaars van dieren, dierenartsen of transportbedrijven. We hebben de Commissie en de lidstaten nu duidelijk gemaakt dat ze dat moeten doen, door de huidige regels naar behoren toe te passen of door te kijken naar nieuwe beleidsinstrumenten om nieuwe technologie toe te passen en reistijden te minimaliseren ", zei rapporteur Jørn Dohrmann (ECR, DK ).

Volgende stappen

De door de Landbouwcommissie goedgekeurde tekst zal nu door het Parlement als geheel worden bekeken, hoogstwaarschijnlijk tijdens de plenaire vergadering van 11 - 14 februari in Straatsburg.

Achtergrond

Elk jaar worden miljoenen dieren vervoerd tussen lidstaten, binnen lidstaten en naar niet-EU-landen over lange afstanden voor het fokken, fokken, verder vetmesten en slachten, maar ook voor recreatie, wedstrijden en als metgezellen.

Na mediaberichten over mishandeling van vervoerde dieren heeft de Conferentie van voorzitters van het Parlement (EP-voorzitter en leiders van politieke groeperingen) de Landbouwcommissie belast met het opstellen van een uitvoeringsverslag over de manier waarop EU-regels in de praktijk worden gehandhaafd.

Bron: Europees Parlement

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Schouten verkent mogelijkheden om duur van transpo

Schouten verkent mogelijkheden om duur van transport van levend slachtvee te verkorten

4 okt 2018 Bericht
Schouten verkent mogelijkheden om duur van transport van levend slachtvee te verkorten
Extra controles NVWA op regels veetransport bij ho

Extra controles NVWA op regels veetransport bij hoge temperaturen

24 jul 2018 Bericht
Extra controles NVWA op regels veetransport bij hoge temperaturen
Nationaal hitteplan in heel Nederland actief

Nationaal hitteplan in heel Nederland actief

23 jul 2018 Bericht
Nationaal hitteplan in heel Nederland actief


Vakpartner nieuws

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’
Nieuwe aanpak PIA veelbelovend

Nieuwe aanpak PIA veelbelovend

13 mei 2020 Bericht MSD
Nieuwe aanpak PIA veelbelovend
“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdagi

“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdaging”

8 mei 2020 Bericht MSD
“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdaging”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies