\

ING: Een lagere groei voedingsindustrie in 2019

ING: Een lagere groei voedingsindustrie in 2019

18 feb 2019

Bericht

Voor de verwerkende industrie beperken de slechte oogst door de droogte in 2018 en het fosfaatplafond de melkveehouderij in de groei. Echter remt aan de vraagkant de lagere groei van de consumptieve bestedingen in retail en horeca de afzet. Echter lag de productie in de vleesverwerkende industrie daarentegen juist hoog. Daardoor is de verwachting dat de groei in 2019 zal halveren tot hooguit 1,5%.

Figuur 1: Gematigde productiegroei voedingsindustrie 2019 (% j.o.j. groei)

Zuivelproductie in 2019 constant

De omvang van de melkveestapel daalt sinds het op 1 januari 2018 van kracht zijnde fosfaatrechtenstelsel. Het aantal melkkoeien daalde in 2018 met ruim 120.000. Tot en met november was er hierdoor sprake van een forse daling van de melkaanvoer met 2,6%. Voor 2019 is de verwachting dat de productie niet verder daalt en dat de melkaanvoer op hetzelfde peil blijft kan blijven als in 2018.

Figuur 2: Melkaanvoer daalt (% j.o.j. mutatie in door zuivelfabrieken ontvangen koemelk)

Minder akkerbouwproducten

De lange droge periode in 2018 heeft geleid tot lagere oogsten van aardappelen, uien en suikerbieten. Aardappelverwerkers hebben aan het eind van het jaar daarom de fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege tekort aan aardappelen. Ook de suikerbietenoogst viel tegen. Cosun verwacht daardoor een bijna 10% lagere suikerproductie. Ook in de eerste maanden van 2019 zal de productie van diverse akkerbouwproducten op een lager pitje staan.

Drukte in slachthuizen

De productie in de vleesverwerkende industrie was in 2018 hoog. In de eerste elf maanden steeg het slachtvolume van varkens en runderen met 5%, terwijl dat van vleeskuikens gelijk bleef. Door het fosfaatplafond voor melkvee is het volume bij melkkoeien in 2017 zelfs met 13% toegenomen. De buitenlandse vraag naar vlees toont nog altijd een stijgende lijn. Bovendien is er in Nederland nog geen sprake van daling van de vleesconsumptie. De verwachting is dat ook in 2019 de groei van de vleesproductie zich voortzet.

Figuur 3: Export food naar VK nog niet in de min (% j.o.j. groei uitvoerwaarde Nederlands product januari-november)

Brexit slecht voor export agrifood

Gemeten in euro’s heeft de Brexit onzekerheid al tot een daling van de totale export naar het Verenigd Koninkrijk geleid. Dit geldt vooralsnog niet voor de uitvoer van agrifood producten. In een aantal segmenten was wel sprake van een uitvoerdaling. De exportwaarde van vlees en groenten en fruit daalde met 2%, die van bloemen en planten met 1%. Mocht er een ‘no deal’ brexit komen, dan zal normaliter in 2019 ook de totale export van agri en food naar het V.K. gaan dalen.

Gegevens zijn voor het laatst geactualiseerd op 8 februari 2019.

Bron: ING

Gerelateerde artikelen

Deal: Douane roept vlees- en veehouderi

Deal of No Deal: Douane roept vlees- en veehouderijsector op zich voor te bereiden op Brexit

5 feb 2019 Bericht
Deal of No Deal: Douane roept vlees- en veehouderijsector op zich voor te bereiden op Brexit
 Duitsland belangrijke handelspartner voor import

Duitsland belangrijke handelspartner voor import en export van varkensvlees

22 jan 2019 Bericht
Duitsland belangrijke handelspartner voor import en export van varkensvlees


Vakpartner nieuws

Voorkom verspreiding leptospirose

Voorkom verspreiding leptospirose

2 sep 2019 Bericht MSD
Voorkom verspreiding leptospirose
Europese goedkeuring voor nieuw PIA-vaccin

Europese goedkeuring voor nieuw PIA-vaccin

23 aug 2019 Bericht MSD
Europese goedkeuring voor nieuw PIA-vaccin
Vruchtbaarheidsproblemen bij de zeug? Denk ook aan

Vruchtbaarheidsproblemen bij de zeug? Denk ook aan leptospirose!

2 aug 2019 Bericht MSD
Vruchtbaarheidsproblemen bij de zeug? Denk ook aan leptospirose!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies