\

LTO: Politiek neem geen overhaaste rigide stiksto

LTO: Politiek neem geen overhaaste rigide stikstofmaatregelen

28 okt 2019

Bericht

Vanavond vindt het stikstofdebat in de Tweede Kamer plaats. Na alle reeds gevoerde gesprekken met betrokken partijen, roept LTO Nederland zowel de regering als alle politieke partijen nogmaals op niet in paniek de verstrekkende uitspraak van de Raad van State te beantwoorden met rigide maatregelen.

De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen. De boeren en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft. Niemand is er bij gebaat dat het aanzicht van het platteland voorgoed verandert.

Geen overhaaste maatregelen

“De politiek is met het aangekondigde stikstofbeleid te snel in de overdrive geschoten.

De politieke verdeeldheid heeft tot een compromis geleid dat ernstig rammelt. De agrarische sector verdient beter. Onze boeren en tuinders nemen op het gebied van innovatie wereldwijd een toppositie in. Ik roep de politiek dan ook nogmaals op om niet tegen, maar met ons te werken. Laten we ons bezinnen en geen onomkeerbare stappen nemen. Laten we het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggooien”, aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland.

LTO strijdt via acties, onderhandelingen en indien nodig gerechtelijke procedures voor de volgende punten:

Drempelwaarde

Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Een drempelwaarde die overeenkomt met de ons omringende landen kan zeker 90% van de huidige impasse oplossen. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden en bemesten grotendeel opgelost.

Stikstofmetingen en -onderzoeken

Uitbreiding van het stikstof meet- en monitoringnetwerk. Volledige transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.

Eens vergund, blijft vergund!

Vergunde rechten over het aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut. Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO is bereid hiervoor juridische procedures te starten vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.

Extern salderen

De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor LTO onbespreekbaar.

Afroming

30% Afroming van ammoniak leidt rondom de Natura2000-gebieden niet tot emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming.

(Ont)schotting

Totdat de gebiedsaanpak rond Natura2000-gebieden is geïmplementeerd is een schot tussen de veehouderij en andere sectoren en activiteiten noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan bij volledige instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof worden uitgewisseld.

Nationaal Landbouw Investeringsfonds

Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissie-reducerende technieken en praktijken.

Bron: LTO

Gerelateerde artikelen

Stikstof op Veluwe moet met helft verminderen: aan

Stikstof op Veluwe moet met helft verminderen: aantal veehouderijen moet fors omlaag

23 okt 2019 Bericht
Stikstof op Veluwe moet met helft verminderen: aantal veehouderijen moet fors omlaag
Stikstofaanpak: wat zijn de plannen van het kabine

Stikstofaanpak: wat zijn de plannen van het kabinet?

22 okt 2019 Bericht
Stikstofaanpak: wat zijn de plannen van het kabinet?
Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatreg

Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatregelen

18 okt 2019 Bericht
Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatregelen


Vakpartner nieuws

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies