\

Nevedi staat achter Klimaatakkoord

Nevedi staat achter Klimaatakkoord

5 jul 2019

Bericht

Op 28 juni heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, dit is een uitwerking van het Ontwerp Klimaatakkoord dat het Klimaatberaad op 21 december 2018 presenteerde. Nevedi was betrokken via de sectortafel Landbouw en Landgebruik tijdens de onderhandelingen over het Ontwerp Klimaatakkoord. In deze sectortafel waren overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Het definitieve Klimaatakkoord dat 28 juni is gepresenteerd is een resultaat van onderhandelingen tussen de regeringspartijen.

Sectortafel Landbouw en Landgebruik

De tekst van het Klimaatakkoord is grotendeels overgenomen uit het Ontwerp Klimaatakkoord. Daar maakt Nevedi uit op dat het Kabinet de inspanningen en commitment vanuit de sectortafel Landbouw en Landgebruik waardeert. Nevedi dringt al langere tijd aan om - gelet op de grote diversiteit voor ‘maatschappelijke’ doelstellingen - in te zetten op een integrale en bedrijfsspecifieke aanpak. Het Kabinet onderstreept deze aanpak in de tekst en Nevedi is blij dat het Kabinet hier aandacht voor heeft.

Bijdrage aan klimaatopgave

Nevedi committeert zich om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. In lijn hiermee heeft Nevedi ook aangegeven dat het duidelijk moet zijn dat op verschillende uitwerklijnen naar de sectoren varkens, koeien en kippen er zorgpunten bestaan rond de impact op regio’s, individuele bedrijven en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in het algemeen. Bij de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord zal Nevedi aandacht blijven vragen voor de impact van verschillende acties. Er moet tijd en (bedrijfseconomische) ruimte zijn om inhoud te kunnen geven aan de uitwerking. Daarnaast heeft Nevedi aangegeven dat algemeen verbindend verklaring (AVV-en) als publiekrechtelijk instrument voor toepassing van voer- en managementmaatregelen om kringlopen te sluiten en/of broeikasgasemissies te verminderen een vereiste is in de verschillende sectoren. Op private basis - zoals in het fosfaat voerspoor - is het voor Nevedi nauwelijks mogelijk om bindende afspraken te maken over zaken die diervoeder overstijgen. Verder is door Nevedi positief gereageerd op de algemene toezegging van geldmiddelen die beschikbaar zijn om erfbetreders/adviseurs te ondersteunen bij het overbrengen van de doelen en aanpak/uitwerklijnen van het Klimaatakkoord.

Invulling van Klimaatakkoord

Nevedi heeft een positieve grondhouding en staat achter het huidige akkoord. Nevedi gaat met haar leden en partners ‘aan de slag’ en later dit jaar zal helder worden met welke inspanningen de diervoedersector en andere partijen hun bijdragen gaan leveren aan de invulling van het Klimaatakkoord. De inspanning van Nevedi zal vooral bestaan uit steun van de initiatieven ‘Duurzame Zuivelketen’, ‘Coalitie Varkenshouderij’ en ‘Pluimvee Circulair’ waar het de relatie met diervoer betreft en/of vanuit de erfbetredersrol.

Bron: Nevedi

Gerelateerde artikelen

Klimaatadaptatieondernemers uitermate positief ove

Klimaatadaptatieondernemers uitermate positief over de toekomst

2 jul 2019 Bericht
Klimaatadaptatieondernemers uitermate positief over de toekomst
Nederlands klimaatakkoord versus de hardst groeien

Nederlands klimaatakkoord versus de hardst groeiende wereldeconomieën

1 jul 2019 Bericht
Nederlands klimaatakkoord versus de hardst groeiende wereldeconomieën
Oplossing vertrouwenskwestie bij afspraken klimaat

Oplossing vertrouwenskwestie bij afspraken klimaat ligt voor de hand

10 mei 2019 Bericht
Oplossing vertrouwenskwestie bij afspraken klimaat ligt voor de hand


Vakpartner nieuws

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies