\

Veel interactie tijdens algemene ledenvergadering

Veel interactie tijdens algemene ledenvergadering AR

15 apr 2019

Bericht

Tijdens de Algemene Vergadering op 11 april 2019 in Van Der Valk Hotel Duiven hebben de leden van coöperatie AgruniekRijnvallei (AR) de jaarrekening 2018 vastgesteld. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te betalen prijsreductie van 3 miljoen euro.

Na het welkomstwoord van Menso Tijssen, de voorzitter van het bestuur, presenteerde algemeen directeur Martin Grift de cijfers van 2018 aan de leden. AR heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat na belasting van bijna 1 miljoen euro. De geldomzet steeg naar 252 miljoen euro.

Mooi resultaat 4 pijlers

Martin Grift gaf aan dat de vier pijlers - voer, plant, op- en overslag en winkels - positief hebben bijgedragen aan het resultaat van AR. “De solvabiliteit en liquiditeit van AR zijn uitstekend. Het afgelopen jaar heeft AR flink geïnvesteerd in de fabrieken en in kennis en kunde om ondernemers bij te kunnen staan in de steeds complexere markt. Deze ondernemers zijn de voedselproducenten van Noordwest-Europa en verdienen hiervoor meer waardering.”

Praktijkgericht onderzoek SFR

Na de toelichting op de cijfers van AR gaf ir. Lieuwe Roosenschoon, algemeen directeur van Schothorst Feed Research (SFR) een kijkje in de keuken van dit indrukwekkende onderzoeksinstituut. SFR doet praktijkgericht onderzoek naar veevoeding voor alle sectoren. Lieuwe: “Vroeger lag de focus op kostprijs en efficiëntie. Tegenwoordig moeten we met veel meer factoren rekening houden, zoals milieu, dierwelzijn en de invloed van genetica. Qua resultaten wil Schothorst met haar eigen veehouderijbedrijven meedoen met de top 25% van Nederland. Alleen dan kun je zien wat het voer doet.” Lieuwe vertelde verder dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in veevoeding. “We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de inzet van duurzame eiwitbronnen. Denk dan aan zonnebloemzaadschroot, raapzaadschroot, maar ook zeewier, eendenkroos, algen, meelwormen en natuurlijk eiwitrijke reststromen.”

Dealen met circulariteit

Commercieel directeur Johan Schuttert sloot het officiële gedeelte af met een paneldiscussie over kringlooplandbouw. Het panel bestond uit Lieuwe Roosenschoon, Menso Tijssen en Martin Grift. De aanwezigen kregen stellingen voorgelegd als ‘Leidt de kringlooplandbouw tot minder dieren?’ en ‘Zonder mest geen kringlooplandbouw.’ Met hun mobiele telefoon konden ze vervolgens stemmen. Wat naar voren kwam is dat eerst de definitie van kringloop duidelijk moet worden. Welke kringloop is het precies? En op welk niveau moet deze gesloten worden (bedrijfsniveau, regionaal, nationaal, mondiaal)? Om het te laten werken moet de regio niet te klein gehouden worden. De kringloop brengt ook kansen met zich mee, denk aan de inzet van reststromen en dierlijke mest in plaats van kunstmest. Dit kan de kostprijs verlagen. Om dit alles te laten slagen zal er wel meer draagvlak moeten komen vanuit de maatschappij.

Bestuursverkiezing

De Algemene Vergadering herkoos de heer Alex Reinders, melkveehouder in Zelhem voor een nieuwe zittingsperiode in het bestuur. Alex bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. “Ik ga graag verder met deze bestuurstaak, maar wel met draagvlak van de leden. Daar bedank ik u hartelijk voor.”

Bron: AgruniekRijnvallei

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Unieke combinatie grondstoffen in AR-biggenvoeders

Unieke combinatie grondstoffen in AR-biggenvoeders

13 jul 2018 Bericht
Unieke combinatie grondstoffen in AR-biggenvoeders
AgruniekRijnvallei en De Valk Wekerom: Samenwerkin

AgruniekRijnvallei en De Valk Wekerom: Samenwerking in biologische voeders

20 jun 2018 Bericht
AgruniekRijnvallei en De Valk Wekerom: Samenwerking in biologische voeders
"Stijgende vraag naar biologisch voer blijft verba

"Stijgende vraag naar biologisch voer blijft verbazen"

27 jul 2017 Bericht AgruniekRijnvallei
"Stijgende vraag naar biologisch voer blijft verbazen"


Vakpartner nieuws

Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptosp

Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptospirose

11 okt 2019 Bericht MSD
Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptospirose
Voorkom verspreiding leptospirose

Voorkom verspreiding leptospirose

2 sep 2019 Bericht MSD
Voorkom verspreiding leptospirose
Europese goedkeuring voor nieuw PIA-vaccin

Europese goedkeuring voor nieuw PIA-vaccin

23 aug 2019 Bericht MSD
Europese goedkeuring voor nieuw PIA-vaccin

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies