\

AVP update: actieve monitoring gestart

AVP update: actieve monitoring gestart

22 mei 2020

Bericht

In het kader van een eventuele toekomstige heropening van de export naar derde landen, startte het FAVV een actieve monitoring voor Afrikaanse varkenspest.

De actieve monitoring op varkensbedrijven gebeurt op de monsters die in het kader van de Aujeszky-opvolging genomen worden op een aantal geselecteerde bedrijven.

Op alle monsters wordt een ELISA-onderzoek uitgevoerd, op sommige ook een PCR-onderzoek. Niet-conforme resultaten worden ter bevestiging doorgestuurd naar Sciensano.

De kosten voor deze analyses zijn, net zoals deze van de verhoogde waakzaamheid, ten laste van het FAVV. De dierenarts en de veehouder ontvangen het analyseresultaat via het beproevingsverslag van het labo.

KB bepaalt vergoedingen
Op 16 april werd het koninklijk besluit gepubliceerd, waardoor nu ook een vergoeding gegeven wordt door het Sanitair Fonds voor de bloedmonsternames uitgevoerd door de bedrijfsdierenartsen in het kader van de verhoogde waakzaamheid AVP. Dit geldt voor alle bloedmonsters genomen vanaf eind september 2018. De vergoeding bedraagt 3,56 euro per genomen bloedmonster.

Dierenartsen hoeven zelf geen actie te ondernemen om deze uitbetaling te ontvangen. DGZ zal, van zodra de modaliteiten hiervoor in orde zijn, deze prestaties op dezelfde manier verwerken als voor de monsternames van opvolgingstesten voor Aujeszky. Op dat moment zal DGZ ook een prestatielijst opmaken met alle uitgevoerde monsternames vanaf september 2018 die hiervoor in aanmerking komen.

Verhoogde waakzaamheid blijft van kracht
Ondertussen blijven de maatregelen naar aanleiding van de verhoogde waakzaamheid rond Afrikaanse varkenspest van kracht. Onder andere moet er bijkomend onderzoek naar AVP uitgevoerd worden, vooraleer de dierenarts een behandeling kan opstarten op een bedrijf waar dieren klinische symptomen hebben die niet wijzen op AVP. Concreet betekent dit dat de dierenarts bij drie zieke dieren bloedmonsters neemt of een kadaver kan laten onderzoeken bij DGZ.

Bron: DGZ – 20 mei 2020

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

AVP in Oost-Europa neemt toe

AVP in Oost-Europa: epidemie onder wilde zwijnen lijkt te versnellen

19 mei 2020 Bericht
AVP in Oost-Europa: epidemie onder wilde zwijnen lijkt te versnellen
Zes weken noodhuisvesting bij uitbraak AVP

Zes weken noodhuisvesting bij uitbraak AVP

20 apr 2020 Bericht
Zes weken noodhuisvesting bij uitbraak AVP
AVP-teller andermaal plus 1

AVP-teller andermaal plus 1

20 mrt 2020 Bericht
AVP-teller andermaal plus 1


Vakpartner nieuws

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies