\

Baanbrekende resultaten: het belang van diepterein

Baanbrekende resultaten: het belang van dieptereiniging in de strijd tegen AVP

8 jan 2020

Bericht

De secundaire eigenschappen van een ontsmettingsmiddel zijn essentieel in de bestrijding van AVP

Datum vrijgave: 29 november 2019
Door: Cheng Lee, DVM en Gerwen Lammers, PhD
Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Acura Analytical
Intracare BV, Veghel, Nederland, info@intracare.nl

Afrikaanse varkenspest

De recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Azië is uitgegroeid tot een verwoestende wereldwijde crisis. De toepassing van strikte bioveiligheidsmaatregelen gericht op de verschillende varkensfokkerijsectoren, met inbegrip van grondige reinigings- en ontsmettingsprotocollen voor alle oppervlakken die in contact komen met dieren en hun uitscheidingen, is de enige oplossing om te voorkomen dat het virus bij vatbare bedrijven terechtkomt. Vooral bij de typisch Aziatische kleinschalige, ‘open’ boerderijen kan het echter een uitdaging zijn om voldoende bioveiligheid te realiseren.

Goede reiniging en ontsmetting

Van het APV-virus is aangetoond dat het bij kamertemperatuur tot 5 dagen in uitwerpselen kan overleven en dat door organische vervuiling de mogelijkheden voor ontsmetting sterk worden verminderd. Voor een optimale ontsmetting is het daarom aan te raden altijd te beginnen met reinigen, te beginnen met het mechanisch verwijderen van ruw organisch materiaal gevolgd door het gebruik van een krachtig reinigingsmiddel. Omdat het een omhuld virus betreft, kan het APV-virus met lipide dubbellaag al verstoord worden door reinigingsmiddelen zoals die in Intra Foam Cleaner.

Voor de uiteindelijke ontsmetting is het van vitaal belang om het meest werkzame virusdodende product te kiezen. Van glutaaraldehyde is aangetoond dat het APV-virus inactiveert door virale membranen te vernietigen door middel van eiwitdenaturatie, eiwit-DNA-interacties die nodig zijn voor het metabolisme te verstoren, en veranderingen te veroorzaken in de virale capside (proteïneschil). Quaternaire ammoniumverbindingen (QAC's) zijn hydrofobe moleculen die onthechting van omhulde virussen veroorzaken en virussen inactiveren door interactie met doelwitten in het virus en zich aan het DNA van het virus te binden. Dit verklaart waarom QAC-concentraties van slechts 0,003% al werkzaam zijn gebleken tegen het AVP-virus.

Optimale functionaliteit door secundaire eigenschappen

Het is belangrijk om te beseffen dat deze uitstekende virusdodende eigenschappen alleen nuttig zijn als een product in staat is om elk afzonderlijk virusdeeltje te bereiken. Daarom is de formulering van Intra Multi-Des GA geoptimaliseerd met ondersteunende hulpstoffen om de oppervlaktespanning te verlagen, wat resulteert in een viervoudig voordeel:

1. Er wordt een groter oppervlak bestreken (figuur 1);

2. Het contact tussen het product en het buitenoppervlak van het virus neemt toe, wat in de praktijk tot maximale werkzaamheid leidt (figuur 1);

3. Het product is beter in staat om ruwe/onregelmatige oppervlakken te penetreren om verborgen virusdeeltjes te bereiken (figuur 1 en 2);

4. Lange restwerking, ook na verdamping van het product (figuur 3).

Figuur 1. Visuele weergave van het verschil tussen een normale druppel (lichtblauw) en een druppel Intra Multi-Des GA (donkerblauw) met een geoptimaliseerde oppervlaktespanning, waardoor een veel groter gebied wordt bestreken en elke plek op onregelmatige oppervlakken wordt bereikt. Hetzelfde werkingsmechanisme vindt plaats op microscopisch kleine schaal (rechts).

Bij het aanbrengen van een desinfectiemiddel door spuiten of vernevelen is het belangrijk om een kleine druppelgrootte te realiseren om alle hoeken van het te behandelen oppervlak te bereiken. Zodra een druppel het oppervlak raakt, moet hij homogeen vloeien om een maximaal oppervlak per druppel te bereiken en vrij stromen om alle verborgen plekken te bereiken (figuur 1). De foto's in figuur 2 laten duidelijk zien dat met Intra Multi-Des GA een groter oppervlak en een diepere penetratie wordt bereikt dan met glutaaraldehyde en een controleproduct dat in Azië op de markt is.

Figuur 2. De druppeldispersie- en penetratie-eigenschappen van 1% Intra Multi-Des GA, 1% glutaaraldehyde en 1% controleproduct in een poreus materiaal. De rode pijl geeft de grote penetratieafstand van Intra Multi-Des GA aan.

Lange restwerking

Vooral in gebieden met een warm klimaat, zoals in Azië, kunnen desinfectiemiddelen als ze opdrogen snel hun werkzaamheid verliezen. Met behulp van een stempeltest werd een 0,5% productoplossing gedroogd bij kamertemperatuur en gedurende 2 seconden gestempeld op met Pseudomonas aeruginosa besmette bacteriekweekplaten. Na 24-72 uur incubatie waren de kweekplaten volledig bedekt met bacteriën, behalve in het gebied dat gestempeld was met gedroogde Intra Multi-Des GA (figuur 3). Dit toont duidelijk aan dat zelfs na verdamping Intra Multi-Des GA in staat is om bacteriële groei voor de duur van ten minste 3 dagen te voorkomen, in tegenstelling tot een in Azië verkrijgbaar controleproduct dat bacteriële groei binnen 24 uur toeliet.

Figuur 3. Kweekplaten bedekt met Pseudomonas aeruginosa na stempeltest die duidelijk de sterke restwerking van Intra Multi-Des GA in de tijd laat zien.

Bewezen werkzaamheid tegen AVP-virus

Volgens de meest recente Europese regelgeving voor biociden (BPR) mag voor een desinfectiemiddel een algemene virusdodende werking worden geclaimd indien het in staat is een 10.000-voudige vermindering van het moeilijkst te doden boviene enterovirus te bereiken. Intra Multi-Des GA was in staat om deze 10.000-voudige reductie binnen 30 minuten te bereiken bij een concentratie van slechts 0,75% onder de voorgeschreven lage temperatuur van 10 °C en in aanwezigheid van vervuiling. Het vermogen van Intra Multi-Des GA om het meest resistente virus te inactiveren, toont ook aan dat deze biocide het zwakkere, met lipide omhulde APV-virus kan inactiveren. Tot slot is Intra Multi-Des GA de biocide bij uitstek om uw bedrijf tegen Afrikaanse varkenspest te beschermen.

 

 

 

 

Gerwen Lammers, PhD

Cheng Lee, DVM

 

 

Online publicatie

https://www.intracare.nl/news/press-releases/groundbreaking-results-the-importance-of-deep-cleaning-in-the-fight-against-asf

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Desinfectiemiddel maakt korte metten met Afrikaans

Desinfectiemiddel maakt korte metten met Afrikaanse Varkenspest

15 nov 2019 Bericht
Desinfectiemiddel maakt korte metten met Afrikaanse Varkenspest
Afrikaanse Varkenspest in China leidt tot schaarst

Afrikaanse Varkenspest in China leidt tot schaarste en hoge prijzen

5 nov 2019 Bericht
Afrikaanse Varkenspest in China leidt tot schaarste en hoge prijzen
Afrikaanse Varkenspest ook in Korea aangetroffen

Afrikaanse Varkenspest ook in Korea aangetroffen

19 sep 2019 Bericht
Afrikaanse Varkenspest ook in Korea aangetroffen


Vakpartner nieuws

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies