\

COV: “Oproep normering bandsnelheid eerst zorgvuld

COV: “Oproep normering bandsnelheid eerst zorgvuldig bespreken”

12 feb 2020

Bericht

Als reactie op de misstanden, die recentelijk veel media-aandacht kregen, wil minister Schouten onderzoeken of het productietempo in varkensslachterijen omlaag moet. Dit om beter toezicht mogelijk te maken. Maar is snelheid wel zo duidelijk een factor? Varkensbedrijf.nl vroeg Richard van der Kruijk, algemeen secretaris van het Centrale Organisatie voor de Vleessector, in hoeverre hij een dergelijke richting vruchtbaar acht.

We spreken Van der Kruijk een dag na de COV ledenvergadering van 6 februari, waar het voorstel van Carola Schouten ook aan bod is gekomen. Wanneer we vragen of hij denkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meer controlemogelijkheden moet krijgen via een maximale bandsnelheid, onderbreekt hij direct. “Ik denk dat het voorstel veel breder geïnterpreteerd moet worden. Om dierenwelzijn honderd procent te borgen, moet we sector- en bedrijfsbreed kijken naar het complete proces. Te vaak worden op slachterijen nog varkens aangeleverd die niet transportwaardig zijn. Samen met veehouders en transporteurs moeten we daar een oplossing voor vinden.” 

Implementeren bestaande maatregelen

Van der Kruijk wil graag een open discussie met Schouten, waarin alles aan bod kan komen, dus ook de bandsnelheid. Hij wil vooral kritisch kijken of bij een bepaalde bandsnelheid de juiste set maatregelen is getroffen of dat daar nog verbeteringen mogelijk zijn. “Voor we over nieuwe maatregelen spreken, moet duidelijk zijn of de bestaande goed zijn geïmplementeerd en worden nageleefd. De sector in Nederland doet het eigenlijk op alle vlakken ontzettend goed, ook op gebied van dierenwelzijn.” De eerste reactie op dit soort incidenten moet wat Van der Kruijk betreft dan ook het onderzoeken van de bestaande structuur zijn in plaats van er vooraf zonder meer vanuit te gaan dat alles helemaal moet worden omgegooid.

De COV-secretaris onderstreept tijdens het gesprek meerdere keren dat hij de incidenten uiterst serieus neemt, maar tegelijkertijd wil benadrukken dat het ook echt incidenten betreft. “Hoewel in iedere sector fouten worden gemaakt, moet de vleesindustrie extra op haar tenen lopen, omdat zij voortdurend onder een vergrootglas ligt. Daarvan moeten we ons dan ook te allen tijden van bewust zijn, hoe lastig dat soms ook is”, aldus Van der Kruijk.

“Cultuur en kennis zijn belangrijke aspecten. Dierenwelzijn moet – net als voedselveiligheid – bedrijfsbreed leven”

Van der Kruijk vindt sowieso dat de aandacht meer naar het opleiden van werknemers moet gaan, en naar de bedrijfscultuur van alle betrokken ketenpartners. Hierop zou wat hem betreft bedrijfsbreed moeten worden ingezet. “Net als bij ARBO normen, moet de verantwoordelijkheid niet bij één persoon liggen, maar bij het hele bedrijf. Iedereen moet elkaar op de naleving van de normen kunnen en durven aanspreken. Cultuur en kennis zijn belangrijke aspecten in de discussie. Dierenwelzijn moet – net als voedselveiligheid - bedrijfsbreed leven.”

Voorkomen van tunnelvisie

Daarnaast denkt Van der Kruijk dat slachterijen ervoor moeten waken dat ze verbonden blijven met de wereld buiten het bedrijf. “Om tunnelvisie te voorkomen, moeten directie en werknemers op sleutelposities – zoals de Welfare Officers - nadrukkelijk de maatschappelijke discussie en beeldvorming blijven volgen en steeds proberen een frisse en kritische blik te houden op de eigen dagelijkse praktijk. Op deze manier blijven interne normen steeds dynamisch meebewegen met sociale ontwikkelingen”, aldus de COV-secretaris.

Tekst: Pascale Bosboom
Foto: COV

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Onderzoek versterking inkomenspositie van boeren e

Onderzoek versterking inkomenspositie van boeren en tuinders

12 feb 2020 Bericht
Onderzoek versterking inkomenspositie van boeren en tuinders
Vernieuwde Agridagen aan derde editie toe

Vernieuwde Agridagen aan derde editie toe

11 feb 2020 Bericht
Vernieuwde Agridagen aan derde editie toe
CETA: niet perfect, maar goed genoeg

CETA: niet perfect, maar goed genoeg

11 feb 2020 Bericht
CETA: niet perfect, maar goed genoeg


Vakpartner nieuws

PIA of andere ziekte? Meten is weten!

PIA of andere ziekte? Meten is weten!

27 mrt 2020 Bericht MSD
PIA of andere ziekte? Meten is weten!
Lawsonia: Lastige bacterie

Lawsonia: Lastige bacterie

20 mrt 2020 Bericht MSD
Lawsonia: Lastige bacterie
Van varkenshouder naar manager

Van varkenshouder naar manager

28 feb 2020 Bericht MSD
Van varkenshouder naar manager

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies