\

LTO: investerend de crisis uit vraagt financiële d

LTO: investerend de crisis uit vraagt financiële dekking

16 sep 2020

Bericht

LTO Nederland verwelkomt de kabinetsplannen om investerend de crisis uit te komen. Waar de Miljoenennota financiële dekking voor beleid biedt, hebben boeren en tuinders vaak een andere ervaring. Wet- en regelgeving is vaak kostenverhogend, zonder dat het terugverdiend kan worden in het product. LTO Nederland vraagt hier aandacht voor in haar brief aan de Staten-Generaal. Ook doet LTO een aantal suggesties voor de komende begroting.

“Hoe komen we de crisis uit? De agrarische sector, met ondernemers die met passie voor hun vak voor voedsel en groene producten zorgen, levert een bijdrage. Boeren en tuinders deelden daar de afgelopen weken mooie verhalen over via social media met #vooronsland,” aldus Wim Bens; waarnemend voorzitter LTO Nederland. “Uit de verhalen bleek echter ook dat de sector tegen een aantal terugkerende uitdagingen aanloopt. Zo zijn investeringen vanwege wet- en regelgeving vaak onrendabel en is beleid niet consistent. De rek is eruit, maar de agrarische sector wil een mooie en belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen in de voedselvoorziening en het groen, maar ook in het beheer en de leefbaarheid van ons land. Daar gaan we graag het gesprek over aan.”

Overheidsinvesteringen, consistent beleid en de rol van de agrarische sector

De Nederlandse land- en tuinbouw produceert groene, gezonde producten volgens de hoogste standaarden. De hoge kostprijs voor het produceren van duurzame producten betaalt zich echter vaak niet via het product terug. Een melkveehouder krijgt geen cent per kilo melk extra voor de nieuwe stalvloer met lagere stikstofemissie. Door nieuw beleid, maatschappelijke wensen en daaruit voortvloeiende verplichtingen worden kosten voor boeren en tuinders steeds hoger, terwijl prijzen van producten niet meestijgen. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen, bijvoorbeeld in relatie tot de stikstofcrisis, mogelijk moeten maken.

Investeren heeft voor boeren en tuinders alleen zin als er ruimte is om investeringen terug te verdienen. LTO vraagt daarom om consistent beleid dat langer standhoudt dan één kabinetsperiode, waarbij er ruimte blijft voor invulling vanuit de ondernemer.

De coronacrisis heeft ook boeren en tuinders geraakt, maar de agrarische sector blijft een stabiele factor in de onzekere tijd waarin we leven. Boeren en tuinders bieden oplossingen voor problemen in de maatschappij en dragen bij aan onder andere de voedselketen, vitaliteit van het platteland, werkgelegenheid en welvaart. LTO vindt het daarom belangrijk dat de sector, in al haar diversiteit, wordt gekoesterd.

Suggesties LTO voor begroting

LTO doet daarnaast een aantal suggesties voor de begroting:

  • Buig budget voor opkoop veehouderij vanwege stikstof om naar investeringen.
  • Investeer in nieuwe mechaniseringslag en robotisering in land- en tuinbouw.
  • Oormerk geld voor fiscale klimaatreserve voor de agrarische sector om inkomensgevolgen van klimaat- en marktverstoringen op te vangen met de winst uit betere tijden.
  • Handhaaf de zelfstandigenaftrek.
  • Heb oog voor groen platteland bij investeringen in zonne-energie en woningbouw.

In de aanloop naar Prinsjesdag deelden boeren en tuinders hun verhaal op sociale media via #vooronsland. De Land- en Tuinbouw Troonrede die op 10 september jl. werd gepresenteerd bouwt daarop voort. De schriftelijke reactie op de Miljoenennota die LTO Nederland vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is hier te lezen. Tevens hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een gezamenlijke reactie op de begroting gegeven.

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Troonrede: 5 miljard voor stikstofaanpak

Troonrede: 5 miljard voor stikstofaanpak

15 sep 2020 Bericht
Troonrede: 5 miljard voor stikstofaanpak
LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede 2020

LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede 2020

14 sep 2020 Bericht
LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede 2020
LTO Noord: Extern salderen wordt chaos zonder basi

LTO Noord: Extern salderen wordt chaos zonder basisvoorwaarden

14 sep 2020 Bericht
LTO Noord: Extern salderen wordt chaos zonder basisvoorwaarden


Vakpartner nieuws

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies