\

Vertrouwen van varkenshouderij flink gedaald in Ag

Vertrouwen van varkenshouderij flink gedaald in Agro-Vertrouwensindex

28 jul 2020

Bericht

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agro-Vertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal was de index gezakt tot -4 punten.

Alle gepresenteerde sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de varkenshouderij waar het vertrouwen sterk afnam. Alleen het vertrouwen van akkerbouwers is nog negatief, ondanks een klein herstel in het tweede kwartaal van 2020. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Verschillende factoren

De enquête is verstuurd op 1 juli en het panel kon tot 19 juli zijn mening geven. Er hebben 548 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Stemmingsindex varkenshouderij flink gedaald

De Agro Vertrouwensindex is een combinatie van de huidige stemming van ondernemers en van hun verwachtingen voor de middellange termijn. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, daalde in het tweede kwartaal sterk (-30 punten). Met een index van ruim 10 punten is het de sector met de laagste stemming in de land- en tuinbouw. Ondernemers zijn verdeeld over de economische situatie voor de middellange termijn voor hun bedrijf. De betreffende index steeg met 8 punten en kwam nagenoeg uit op het nulpunt. Dit houdt in dat nagenoeg evenveel varkenshouders positief als negatief zijn over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn. 

Terugkijkend op het jaar (conjunctuurindex laatste 12 maanden) zijn ondernemers net als bij de stemmingsindex sterk negatiever dan een kwartaal eerder. De index daalde hier 32 punten en komt hiermee op -4 punten. De daling komt vooral omdat men de opbrengstprijzen zag kelderen. Deze index daalde met 60 punten en staat nu op nagenoeg nul. Ook de omzet- en winstindex daalden met bijna 50 punten. De productie nam beperkt af. Lichtpuntje was dat de kosten lager werden. Daardoor werd de index minder negatief.   

Verwachtingen stijgen

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn gestegen. Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn ondernemers somberder geworden. De index staat na een daling van 9 punten op -28. Dat betekent dat er meer ondernemers negatief zijn over hun bedrijfsontwikkeling op de korte termijn. Men verwacht dat de opbrengstprijzen zullen dalen en de productie ook lager zal uitpakken. De opbrengstprijsindex daalde met 13 punten, die van de productie met 5 punten. De kosten nemen naar verwachting ook iets toe waardoor de winst kleiner zal zijn.  

Bron: Agrimatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

3 apr 2020 Bericht
Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019


Vakpartner nieuws

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies