\

Focusgroep Bigvitaliteit werkt aan meer kennis ove

Focusgroep Bigvitaliteit werkt aan meer kennis over bigoverleving

25 jun 2018

Bericht

Het verhogen van de overlevingskans van biggen in de kraamstal is de kern van het onderzoeksproject Bigvitaliteit. Om de resultaten uit dit onderzoek goed in de praktijk te implementeren, is de Focusgroep Bigvitaliteit gevormd. Deze groep van twaalf experts uit het bedrijfsleven werkt aan het bundelen van kennis over en het oppakken van praktijkvraagstukken in bigoverleving. 

Het verbeteren van de vitaliteit van biggen is een multifactorieel thema. Het laaghangend fruit - de makkelijk te implementeren maatregelen - zijn of worden ingezet. Om extra stappen te zetten, is verdere verdieping nodig. Daarvoor is de Focusgroep Bigvitaliteit opgezet. Doelstelling van de focusgroep is een snelle verbinding leggen tussen praktijk, onderzoek en beleid op het thema bigvitaliteit. De groep bestaat uit dierenartsen, experts van mengvoerbedrijven en fokkerijorganisaties. 

Checklist Bigvitaliteit

Begin 2018 is de checklist Bigvitaliteit geïntroduceerd als praktisch hulpmiddel om verbeterpunten op gebied van vitaliteit van biggen op bedrijven in beeld te brengen. De checklist wordt veel gebruikt in de praktijk. Het blijkt voor zeugenhouders een praktisch hulpmiddel om met eigen adviseurs stappen te zetten op het thema.

Focusgroep

De focusgroep werkt nu aan een beslisboom voor het realiseren van vitalere biggen. Een instrument dat varkenshouders helpt om de kern van verbeterpunten op bedrijven in kaart te brengen. Ze krijgen daar ook kennis en praktische tips bij aangereikt. 

Veel maatregelen gaan gepaard met extra arbeid. In een sector die economisch onder druk staat én waarbij het lastig is om aan goed geschoold personeel te komen, is dat een lastige factor. De focusgroep werkt aan een rekenmodel om extra arbeid door te rekenen in rendement. 

Ten slotte werkt de groep aan een overlevingsindex. Een bundeling van kengetallen om bigoverleving te kunnen vergelijken met andere bedrijven en gemiddelden. Eerste resultaten uit deze acties komen aan het einde van dit jaar. 

De POV, bedrijfsleven en GD vormen samen de Stuurgroep Bigvitaliteit. Zij werken samen in het onderzoeksproject Bigvitaliteit. Dit project is onderdeel van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij.

Bron: POV

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Ambitieuze castratiestop zet EU in spagaat

Ambitieuze castratiestop zet EU in spagaat

30 nov 2018 Bericht
Ambitieuze castratiestop zet EU in spagaat
Klasse KI en DanBred breiden vanuit Nederland uit

Klasse KI en DanBred breiden vanuit Nederland uit naar Noord Europa

10 aug 2018 Bericht
Klasse KI en DanBred breiden vanuit Nederland uit naar Noord Europa
Liefdevoorboeren.nl: Voor inspiratie, ontmoeting e

Liefdevoorboeren.nl: Voor inspiratie, ontmoeting en uitwisseling van tips

17 jul 2018 Bericht
Liefdevoorboeren.nl: Voor inspiratie, ontmoeting en uitwisseling van tips
Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurza

POV: Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurzaamheid

4 jul 2018 Bericht
POV: Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurzaamheid
Internationale spanningen zorgen voor meer onzeker

Internationale spanningen zorgen voor meer onzekerheid

28 jun 2018 Bericht
Internationale spanningen zorgen voor meer onzekerheid
Gezond en met plezier werken tot de AOW-leeftijd i

Gezond en met plezier werken tot de AOW-leeftijd in de sector dierhouderij

25 jun 2018 Bericht
Gezond en met plezier werken tot de AOW-leeftijd in de sector dierhouderij
POV: Analyseer droge stof in afgevoerde varkensmes

POV: Analyseer droge stof in afgevoerde varkensmest

19 jun 2018 Bericht
POV: Analyseer droge stof in afgevoerde varkensmest
Geesje Rotgers wordt nieuwe communicatieadviseur P

Geesje Rotgers wordt nieuwe communicatieadviseur POV

12 jun 2018 Bericht
Geesje Rotgers wordt nieuwe communicatieadviseur POV
Groot onderzoek naar streptokokken bij biggen

Groot onderzoek naar streptokokken bij biggen

3 apr 2018 Bericht
Groot onderzoek naar streptokokken bij biggen

Mycoplasma blijft opduiken

mycoplasma varkens

De kiem laat zich lastig diagnosticeren

Van alle verschijningsvormen van mycoplasma, is Mycoplasma hyopneumoniae de meest bekende. In de praktijk worden regelmatig uitbraken aangetroffen op fokbedrijven.

Hoe diagnosticeer je het?
De wolf in Nederland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies