\

10% lagere fosforuitscheiding mogelijk bij biologi

10% lagere fosforuitscheiding mogelijk bij biologische varkens

16 jul 2019

Bericht

Recente onderzoeken onder leiding van Wageningen Livestock Research tonen aan dat de fosforuitscheiding van biologisch gehouden varkens met diverse voedingsmaatregelen zeker met 10% omlaag kan.

Combinatie van voedingsmaatregelen

De onderzoeken laten zien dat door toepassing van een combinatie van maatregelen het fosfaatgehalte in de mest aanzienlijk gereduceerd kan worden. De maatregelen omhelzen het goed inschatten van de fosforverteerbaarheid van de mengvoergrondstoffen, het benutten van het enzym fytase dat van nature in planten aanwezig is, en het afstemmen van de hoeveelheid verteerbaar fosfor in het voer op de behoefte van de dieren. Alles bij elkaar levert dit mogelijke een verlaging van de fosforexcretie op van 10 tot 15 procent.

Varkensmest scheiden

Ook is aangetoond dat het goed mogelijk is om biologische varkensdrijfmest te scheiden in een fosfaatrijke en fosfaatarme fractie, waarna de fosfaatrijke fractie bewerkt is tot een aantrekkelijk exportproduct. Door biologische varkensmest te exporteren, vermindert de druk op de binnenlandse biologische mestmarkt.

PPS vermindering fosforexcretie

Het onderzoek, met financiële steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is uitgevoerd in het kader van de Publiek Private Samenwerking (PPS) "Vermindering fosforexcretie door biologisch gehouden varkens en pluimvee". Hierin werkten samen de Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV), ForFarmers/Reudink, Agruniek-Rijnvallei, ABZ-Diervoeding, Wageningen University & Research, Schothorst Feed Research en het Louis Bolk Instituut. In dit project werd een reductie in fosfaatuitscheiding van ten minste 10% nagestreefd.

Alle resultaten van dit project in de vorm van rapporten en artikelen in vaktijdschriften zijn gebundeld op de website van Biokennis in het varkensdossier.

Bron: WUR

Gerelateerde artikelen

Meer aanbod biologische bedrijfsvoering door schol

Meer aanbod biologische bedrijfsvoering door scholen

4 jul 2019 Bericht
Meer aanbod biologische bedrijfsvoering door scholen
Eigen productielijn De Valk Wekerom voor biologisc

Eigen productielijn De Valk Wekerom voor biologische veevoeders in testfase

3 jul 2019 Bericht
Eigen productielijn De Valk Wekerom voor biologische veevoeders in testfase
Biologische varkenshouderij laat kansen liggen

Biologische varkenshouderij laat kansen liggen

22 mei 2019 Bericht
Biologische varkenshouderij laat kansen liggen


Vakpartner nieuws

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies