\

Een uniek varkensmest zuiveringsproces

Een uniek varkensmest zuiveringsproces

5 nov 2019

Bericht

Quebec City, Canada. Dinsdag 29 oktober 2019. In aanwezigheid van Jacques Gourde, parlementslid (Canada) en Steven Blaney, parlementslid (Canada), vele partners en belanghebbenden in de varkensindustrie van Quebec, onthulde André Beaulieu Blanchette, voorzitter van Développement Solugen Inc., zijn innovatieve proces voor de behandeling en zuivering van afvalwater uit de agrarische en industriële sectoren.

Het jonge bedrijf uit Quebec City presenteerde zijn eerste varkensmest verwerkingseenheid op een boerderij in de regio Chaudière-Appalaches (Québec - Canada).

"Er is momenteel geen enkel proces ter wereld voor de behandeling van verontreinigd water dat hetzelfde prestatieniveau bereikt als dit van Solugen. Het proces zal een aanzienlijke economische en ecologische impact hebben op de varkensindustrie doordat het tot 84% van het volume varkensdrijfmest in de vorm van schoon water herwint en tot 95% van de broeikasgassen en geuren die gepaard gaan met de opslag en verspreiding van varkensdrijfmest elimineert," zegt de heer Beaulieu Blanchette. 

Conventioneel varkensmestbeheer

Conventioneel varkensmestbeheer is een beperking van de economische ontwikkeling van de varkenssector omdat het:

  • aanzienlijke inspanningen en kosten met zich meebrengt voor de opslag, het vervoer en de verspreiding ervan,
  • aanzienlijke broeikasgasemissies veroorzaakt door de anaërobe vergisting van varkensmest tijdens de opslag, in de vorm van methaan en door het transport en de verspreiding ervan,
  • een stankoverlast veroorzaakt die sterk wordt afgekeurd door de omringende bevolking,
  • verontreiniging van waterlopen (eutrofiëring) veroorzaakt door de verrijking van de grond met fosfor,
  • grote oppervlakten landbouwgrond nodig heeft om de varkensmest te verspreiden,
  • aanzienlijke investeringen in landbouwgrond vereist, met name bij een intensieve varkensproductie;
  • vereist het gebruik van organische meststoffen (drijfmest) die niet geschikt zijn voor gewassen wat betreft de strooitijd en het aandeel van N-, P- en K- meststoffen.

Onze oplossing biedt een efficiente oplossing voor al deze problemen.

Een circulaire economie

Solugen-technologie zal ook bijdragen tot de groei van de landbouwactiviteiten, met volledige inachtneming van de milieunormen, door het scheppen van werkgelegenheid en de terugwinning van drie belangrijke meststoffen in de landbouw: fosfor, stikstof en kalium. Deze gerecycleerde meststoffen zullen worden hergebruikt als natuurlijke meststoffen. 

Solugen-technologie is gebaseerd op 35 jaar expertise op het gebied van industriële procesontwikkeling. Meer dan twee miljoen euro is gereserveerd voor de ontwikkeling van deze technologische showcase en voor de optimalisatie van de prestaties ervan.

Hiervan is meer dan 1 miljoen euro toegekend door Transition énergétique Québec (TEQ - Quebec overheidsinstantie) via het Technoclimat-programma, dat de ontwikkeling van technologische innovaties op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, bio-energie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wil stimuleren. Développement Solugen Inc. heeft ook subsidies ontvangen van het National Research Council of Canada (NSERC) en Canada Economic Development. Solugen werkt ook samen met het Institut National de la Recherche Scientifique (INRS, Nationaal Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Opgemerkt moet worden dat het onderzoeksteam van professor Jean-François Blais van het INRS, met de steun van NSERC, de prestaties van het Solugen Development Inc. proces voor de verwerking van varkensmest zal monitoren door het uitvoeren van fysisch-chemische analyses in de verschillende stadia van het proces. 

Solugen is wereldleider in de behandeling van sterk vervuild water. Iedereen die meer wil weten, wordt uitgenodigd om solugenglobal.com, de website van het bedrijf of de Facebook-pagina te bezoeken. 

SOLUGEN

Solugen, opgericht in 2015 door André Beaulieu Blanchette en Daniel Blanchette, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van oplossingen voor de behandeling van sterk vervuild landbouw- en industrieel water. Solugen is voor plan om binnenkort zijn technologie naar Europa te exporteren.

Bron: Solugen Global

Gerelateerde artikelen

Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld?

Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld?

8 okt 2019 Bericht
Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld?
Geen verrassing door mestprognose

Geen verrassing door mestprognose

27 sep 2019 Bericht
Geen verrassing door mestprognose
Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met st

Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met steun uit sector

4 sep 2019 Bericht
Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met steun uit sector


Vakpartner nieuws

Koen Schutte over leptospirose aanpak op zijn bedr

Koen Schutte over leptospirose aanpak op zijn bedrijf

25 sep 2020 VideoMSD
Koen Schutte over leptospirose aanpak op zijn bedrijf
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?

14 sep 2020 Bericht
Hitte en vruchtbaarheidsproblemen?
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies