\

POV en LTO Nederland verzoeken minister verleni

POV en LTO Nederland verzoeken minister verlening uitrijperiode mest

30 jul 2018

Bericht

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in 2018 met twee weken te verlengen.

Het jaar 2018 kenmerkt zich immers door periodes van grote uitersten in weersomstandigheden. In het licht van deze bijzondere situatie lijkt het beide belangenorganisaties gerechtvaardigd een verlenging van de uitrijdperiode voor dierlijke mest met twee weken toe te staan. De brief die naar minister Schouten is gestuurd kunt u hieronder lezen.

Geachte mevrouw Schouten,

Het jaar 2018 kenmerkt zich door periodes van grote uitersten in weersomstandigheden. Als gevolg hiervan willen wij u verzoeken om dit jaar de uitrijdperiode voor dierlijke mest op zowel gras- als bouwland op alle grondsoorten te verlengen met twee weken (i.c. tot en met 15 september). Vanzelfsprekend dient hierbij ook de inzaaidatum voor de groenbemester met twee weken verlengd te worden. In het onderstaande lichten we een en ander nader toe.

Omgaan met bijzondere weersomstandigheden

Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou. De maanden april en mei worden geschetst door regionaal zeer hevige en overvloedige regenval. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf.  Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ondernemers in dierlijke en plantaardige sectoren hun bedrijfsmatige dan wel regionale kringlopen met dierlijke mest niet konden invullen. Voorbeelden hiervan zijn circa 1/3 minder voorjaarsafzet van mest van veehouders naar akkerbouwers in het Zuiden en Westen van Nederland eerder dit jaar of het moeten overslaan van twee bemestingsrondes op grasland in de periode mei-juli op vele plaatsen in Nederland. Dit rechtvaardigt het vergroten van de mogelijkheden van najaarsaanwending.

Anticiperen op beleid vanaf 2019

In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is reeds opgenomen dat per 2019 de uitrijdperiode van drijfmest op bouwland wordt verschoven van de periode 1 februari – 1 september naar 15 februari – 15 september. Zowel landbouwkundige als milieukundige argumentatie hiervoor is dus reeds geaccepteerd door de Europese Commissie. Om een zachtere overgang te bewerkstelligen zou dus reeds in het najaar van 2018 de genoemde 15 september gehanteerd kunnen worden. Hiermee wordt, binnen reeds geaccepteerde kaders, voorkomen dat vanwege weersomstandigheden dit jaar en de latere start van de uitrijdperiode in 2019, ondernemers in logistieke problemen komen.

Rekening houden met omgeving en maatschappij

Het geforceerd uitrijden van dierlijke mest onder te droge en warme omstandigheden gaat enerzijds gepaard met hogere stikstofverliezen naar de lucht. Maar anderzijds zal ook de omgeving hinder kunnen ondervinden van stof door bodemdeeltjes in de lucht. Beiden zijn ongewenst en kunnen ons inziens worden voorkomen door iets meer marge in de aanwendperiode in te bouwen. De maatschappelijke uitdaging rond klimaat en de rol van de bodem wordt momenteel breed onderkend. In het voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van 10 juli 2018 wordt de rol van de bodem en telen een goede groenbemester of het zorgen voor goed graslandbeheer expliciet benoemd. Een goed ontwikkelde graszode of groenbemester, met daarbij een juist aangewende mestgift en voldoende vocht zijn hierbij onontbeerlijk, dit noopt tot het kiezen van het juiste moment van aanwending.

Tenslotte

In het licht van deze bijzondere situatie lijkt het LTO Nederland en POV dus gerechtvaardigd een verlenging van de uitrijdperiode voor dierlijke mest met twee weken toe te staan (als ook de inzaaidatum voor groenbemesters met twee weken te verlengen). In verband met de extreme weersomstandigheden is LTO Nederland in breder verband met vertegenwoordigers van uw ministerie en anderen in gesprek om tot een veelvormig pakket aan maatregelen te komen. Oplossingen rondom het aanwenden van mest zouden hiervan deel moeten uitmaken. Uiteraard stelt LTO Nederland prijs op een integrale aanpak van de problematiek.      
Graag zouden wij op korte termijn een reactie van u ontvangen. Uiteraard zijn we altijd bereid tot een nadere mondelinge toelichting. 

Bron: POV

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Pensioenoverleg eindigt als een zwarte bladzijde

Pensioenoverleg eindigt als een zwarte bladzijde

23 nov 2018 Bericht
Pensioenoverleg eindigt als een zwarte bladzijde
Troonrede spreekt waardering Nederlandse boeren ui

Troonrede spreekt waardering Nederlandse boeren uit

19 sep 2018 Bericht
Troonrede spreekt waardering Nederlandse boeren uit
POV adviseert POR ontheffinghouders in beroep te g

POV adviseert POR ontheffinghouders in beroep te gaan tegen afwijzing bezwaarschrift

7 sep 2018 Bericht
POV adviseert POR ontheffinghouders in beroep te gaan tegen afwijzing bezwaarschrift
3748_MF 7724 Schuitemaker Tanker.1000.png

Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

3 sep 2018 Bericht
Bandbreedtes gehaltes mestsoorten
biggen-1000.jpg

POV: Boeren verspillen geen dieren

3 sep 2018 Bericht
POV: Boeren verspillen geen dieren
Varkenshouders gezocht om mee te fietsen met Alpe

Varkenshouders gezocht om mee te fietsen met Alpe d'HuZes 2019

27 aug 2018 Bericht
Varkenshouders gezocht om mee te fietsen met Alpe d'HuZes 2019
RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboet

RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar

31 jul 2018 Bericht
RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar
POV: Analyseer droge stof in afgevoerde varkensmes

POV: Analyseer droge stof in afgevoerde varkensmest

19 jun 2018 Bericht
POV: Analyseer droge stof in afgevoerde varkensmest
Afzet van varkensmest verloopt zeer moeizaam

Afzet van varkensmest verloopt zeer moeizaam

18 mei 2018 Bericht
Afzet van varkensmest verloopt zeer moeizaam
Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met d

Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met dunne fractie varkensmest

11 mei 2018 Bericht
Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met dunne fractie varkensmest

Mycoplasma blijft opduiken

mycoplasma varkens

De kiem laat zich lastig diagnosticeren

Van alle verschijningsvormen van mycoplasma, is Mycoplasma hyopneumoniae de meest bekende. In de praktijk worden regelmatig uitbraken aangetroffen op fokbedrijven.

Hoe diagnosticeer je het?
De wolf in Nederland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies