\

RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboet

RVO maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar

31 jul 2018

Bericht

RVO heeft de marges die zij hanteert voor de handhaving op het mestbeleid openbaar gemaakt. Dit als reactie op de inzet van onder meer de POV en NVV voor meer inzicht in de onderbouwing van mestboetes.

De POV en NVV ondersteunen een procedure bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) waarin de mestboete fundamenteel ter discussie wordt gesteld. Mestboetes worden sinds jaar en dag opgelegd op basis van schattingen en onbetrouwbare monsternemingen. Als gevolg daarvan krijgen varkenshouders boetes terwijl zij alle fosfaten en mineralen hebben afgevoerd. Op 22 mei heeft Advocaat-Generaal Wattel advies uitgebracht aan het CBB over de procedure inzake onrechtmatig opgelegde mestboetes.

Gehanteerde marges

Als reactie op de inzet van POV en NVV en het advies van Advocaat-Generaal Wattel heeft RVO de marges die zij hanteert bij het opleggen van mestboetes openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de volgende marges die gehanteerd worden bij het berekenen van mineralenbalansen op bedrijven:

  • • beleid inzake brijvoer aan varkens (18%-correctie op fosfaat);
  • • beleid inzake stikstofgat staldieren;
  • • beleid inzake bezinklaag opslagen varkensmest;
  • • beleid inzake onaannemelijke analysewaarden vaste mest.
  • De gehanteerde marges zijn gepubliceerd op de website van RVO.

Onzekerheidsmarges

Naast bovengenoemde marges wordt er door RVO ook gebruik gemaakt van zogenaamde ‘zekerheidsmarges’. Deze marges zijn nog niet openbaar gemaakt, omdat zij onderdeel zijn van een geautomatiseerd rekenprogramma. RVO werkt aan een document waarin ook deze marges uitgeschreven worden. 

Bron: POV

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Gebruik nu BioAktiv!

Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!

20 sep 2018 Bericht
Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!
3748_MF 7724 Schuitemaker Tanker.1000.png

Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

3 sep 2018 Bericht
Bandbreedtes gehaltes mestsoorten
POV en LTO Nederland verzoeken minister verleni

POV en LTO Nederland verzoeken minister verlening uitrijperiode mest

30 jul 2018 Bericht
POV en LTO Nederland verzoeken minister verlening uitrijperiode mest
Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten me

Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest

26 apr 2018 Bericht
Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest

Mycoplasma blijft opduiken

mycoplasma varkens

De kiem laat zich lastig diagnosticeren

Van alle verschijningsvormen van mycoplasma, is Mycoplasma hyopneumoniae de meest bekende. In de praktijk worden regelmatig uitbraken aangetroffen op fokbedrijven.

Hoe diagnosticeer je het?
De wolf in Nederland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies