\

Welk land beschikt over het grootste mestoverschot

Welk land beschikt over het grootste mestoverschot?

22 aug 2019

Bericht

Hoewel mest een waardevol product is, hebben sommige regio’s te maken met een overschot. Er wordt meer geproduceerd dan de landbouw in de directe omgeving nodig heeft. Benieuwd welke landen hiermee te maken hebben? Lees hier onder meer! 

Dit overschot aan nutriënten levert een risico op voor het oppervlakte- en grondwater. Tot de oplossingen behoren de ruimtelijke spreiding van veeteelt en optimalisatie van mestgebruik door ruwe en bewerkte mest te transporteren naar gebieden met tekorten. Regionale mestoverschotten zijn het gevolg van enerzijds meer veelteelt en anderzijds de toenemende geografische scheiding van akkerbouw en veeteelt. Dit leidt tot een tekort aan nutriënten in gebieden met overwegend akkerbouw. Bij een verminderde beschikbaarheid van mest neemt de behoefte aan kunstmest en andere bronnen van organische stoffen toe. Kunstmest vervangt mest ook vanwege het gebruiksgemak en in sommige delen van de wereld komt dit ook door overheidssubsidies. Hierdoor wordt de nutriëntenkringloop verstoord en ontstaat een overschot aan nutriënten in gebieden met overwegend veeteelt.

De uitdaging ligt in het sluiten van nutriëntenkringlopen en het tegelijkertijd minimaliseren van de broeikasgasemissie.

Fosfaat tekort of fosfaat overschot?

Zoals hieronder staat weergegeven, zorgt dit ook voor een ongelijke verdeling van fosfaat. De toename van het gebruik van fosforhoudende (P) meststoffen en veeteelt heeft de mondiale fosforkringloop wezenlijk veranderd. Mest is een belangrijke oorzaak voor de fosforoverschotten in locaties met veel veeteelt, zoals de kustgebieden in Europa, Azië en Noord- en LatijnsAmerika. Net als bij fosfor hangt ook een hoge dierdichtheid samen met broeikasgasemissie.

Mest in Nederland

Nederland is een kleine maar dichtbevolkte lidstaat van de Europese Unie en heeft een grote veestapel. De import van veevoeder en het gebruik van kunstmest heeft in Nederland geleid tot een overschot aan nutriënten. Het handhaven van de grote veestapel vereist een herstel van de balans aan nutriënten door een efficiëntere veeteelt en de export van nutriënten (dierlijke mest).

Lees hier het gehele rapport! 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemes

Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

24 jul 2019 Bericht
Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal
Gebr. Verkooyen B.V. neemt als eerste grootste Bör

Gebr. Verkooyen B.V. neemt als eerste grootste Börger mestscheider in gebruik

15 jul 2019 Bericht
Gebr. Verkooyen B.V. neemt als eerste grootste Börger mestscheider in gebruik
Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldinge

Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

9 jul 2019 Bericht
Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant


Vakpartner nieuws

Test uw kennis over leptospirose bij varkens

Test uw kennis over leptospirose bij varkens

19 nov 2019 Bericht MSD
Test uw kennis over leptospirose bij varkens
Nico Wertenbroek: Nieuwe Technical Manager Swine b

Nico Wertenbroek: Nieuwe Technical Manager Swine bij MSD Animal Health Nederland

6 nov 2019 Bericht MSD
Nico Wertenbroek: Nieuwe Technical Manager Swine bij MSD Animal Health Nederland
Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptosp

Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptospirose

11 okt 2019 Bericht MSD
Check hoeveel risico jouw bedrijf loopt op leptospirose

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies