\

Zitta Biogas Chemelot BV ontvangt toekenning SDE+

Zitta Biogas Chemelot BV ontvangt toekenning SDE+

22 jan 2019

Bericht

Geheel in lijn met de doelstellingen die de Nederlandse overheid in het nieuwe regeerakkoord heeft gesteld op het gebied van broeikasgasemissies, heeft Zitta®Biogas Chemelot BV eind 2018 SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op het industrieterrein Chemelot. 

Deze aanvraag is inmiddels positief beoordeeld, en er is een SDE+ beschikking afgegeven door RVO. Dit is goed nieuws en betekent een grote bijdrage aan de verdere verduurzaming van Limburg. Zitta®Biogas Chemelot lost het mestoverschot op van de veehouderij en zorgt voor verdere verduurzaming van de processen op Chemelot.

Dit is niet alleen voor Chemelot goed nieuws, maar zeker ook voor de provincie en uiteraard de veehouders in Limburg en daarbuiten.

Volledige recycling

Zitta®Biogas Chemelot BV is opgericht door Re-N Technology BV, ten behoeve van de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot. De geplande installatie verwerkt voornamelijk mest tot biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water. Deze installatie is een duurzame oplossing voor het mestoverschot in Limburg en daarbuiten. Vanwege de schaalgrootte en de integrale aanpak biedt deze oplossing duurzame mogelijkheden voor veehouders en de kunstmestindustrie.

De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting - door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven - geminimaliseerd wordt. De biogasproductie wordt daardoor juist gemaximaliseerd. Het biogas wordt ingezet ter vervanging van aardgas voor de kunstmestproductie op Chemelot. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4.5 miljoen kilo fosfaat per jaar als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Tevens wordt jaarlijks ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en omgevormd tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

Slimmer door integratie met industrie 

De biogasinstallatie gaat ruim 700.000 ton mest per jaar verwerken, waarmee 60 miljoen kubieke meter biogas kan worden opgewekt. Het grootste deel wordt geleverd aan de naastgelegen industrie. 

Een groot voordeel van de locatie Chemelot is de beschikbaarheid van restwarmte. Het overige biogas en restwarmte van fabrieken op Chemelot wordt gebruikt voor het drogen van digestaat tot organische mestkorrel. Hiermee wordt de efficiency van de installatie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.  

Volgende stappen 

Zitta®Biogas Chemelot zal het project gedurende 2019 verder ontwikkelen. Veehouders die zich willen inschrijven voor het leveren van de mest kunnen dit naar verwachting later in 2019 doen. Zij worden hierover later dit jaar geïnformeerd. 

Bron: Zitta-Biogas

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Hebt u een Noodopslag mest achter de hand?

Hebt u een noodopslag mest achter de hand?

19 dec 2018 Bericht
Hebt u een noodopslag mest achter de hand?
Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestv

Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestverwaarding

30 nov 2018 Bericht
Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestverwaarding
Varkensmestkorrels: Oplossing voor fosfaatoverscho

Varkensmestkorrels: Oplossing voor fosfaatoverschot

9 apr 2018 Bericht
Varkensmestkorrels: Oplossing voor fosfaatoverschot


Vakpartner nieuws

Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij va

Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens

25 jun 2019 Bericht MSD
Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

11 apr 2019 Bericht
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit
Big zonder gedoe, maar hoe?

Big zonder gedoe, maar hoe?

13 mrt 2019 VideoMSD
Big zonder gedoe, maar hoe?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies