\

Milieurisico geneesmiddelen bij humaan gebruik gro

Milieurisico geneesmiddelen bij humaan gebruik groter dan bij veehouderij

18 nov 2019

Bericht

Diergeneesmiddelen uit de veehouderij kunnen via mest uitspoelen naar bodem en oppervlaktewater. Sommige middelen kunnen zorgen voor milieurisico's, maar in vergelijking met humane geneesmiddelen lijken die risico's beperkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport 'Diergeneesmiddelen in het milieu' van Stowa.

Het totale verbruik van van diergeneesmiddelen in Nederland was in 2017 ongeveer 480 ton. Het merendeel wordt gebruikt in de veehouderij. Resten van die diergeneesmiddelen kunnen via de mest in de bodem terechtkomen en vervolgens naar grond­ en oppervlaktewater wegspoelen. Sommige middelen vormen een risico voor het milieu, blijkt uit een onderzoeksrapport 'Diergeneesmiddelen in het mileu' van Stowa. In dat rapport - dat gebaseerd is op al bestaande gegevens en rapportages - is samengevat wat bekend is over diergeneesmiddelen in water, bodem en mest van grazers.

Diergeneesmiddelen in mest

In mest worden de meeste diergeneesmiddelen aangetroffen en in de hoogste concentraties. In de bodem wordt maar een beperkt aantal stoffen aangetroffen. Het gaat hierbij om enkele antibiotica, het antiparasiticum flubendazol en de coccidiostatica toltrazuril en ponazuril. Maar in bodem en sediment is voor geen enkele stof een risico aangetoond. In het grondwater worden over het algemeen geen of zeer lage concentraties van goed oplosbare diergeneesmiddelen aangetroffen.

"De emissie van resten van humane geneesmiddelen naar oppervlaktewater is veel groter dan voor diergeneesmiddelen"

Oppervlaktewater

In oppervlaktewater worden wel stoffen aangetroffen die zowel door mens als dier gebruikt worden, bijvoorbeeld het antibioticum sulfamethoxazol. Je zou op basis van de locatie en het type metingen moeten kunnen herleiden of het om diergeneesmiddelen of humane geneesmiddelen gaat, maar heel vaak is dat niet bekend. In het oppervlaktewater worden ook de antiparasitica imidacloprid, fipronil, ivermectine en permethrin aangetroffen, maar ook hier is het lastig te herleiden waar die stoffen vandaan komen. Imidacloprid en permethrin zijn ook toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Juist die antiparasitca kunnen een milieurisico vormen voor voor mestorganismen of voor organismen in oppervlaktewater.

Humane geneesmiddelen

De conclusies zijn dat de gemeten antibiotica en coccidiostatica in de bodem weinig risico voor het milieu lijken op te leveren. Antibiotica die het vaakst worden aangetroffen in oppervlaktewater, ook boven de risicogrens, worden ook door mensen gebruikt. Voor hormonen en pijnstillers zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te trekken.

De emissie van resten van humane geneesmiddelen naar oppervlaktewater is veel groter dan voor diergeneesmiddelen. Het verbruik van 3500 ton medicijnen voor menselijk gebruik in 2014 is veel hoger dan dat van diergeneesmiddelen (480 ton in 2017). Naar schatting is de emissie van menselijke geneesmiddelen naar het oppervlaktewater 4% van het gebruik, zo'n 140 ton. De emissie van humane geneesmiddelen vindt plaats via waterlopen. De emissieroute van dierlijke geneesmiddelen loopt via de bodem waardoor de emissie mogelijk veel geringer is dan van humane geneesmiddelen.

Bron: GroenKennisnet

Gerelateerde artikelen

HyCare managementsysteem draagt wezenlijk bij aan

HyCare managementsysteem draagt wezenlijk bij aan diergezondheid, dierenwelzijn en terugdringen antibioticagebruik

13 sep 2019 Bericht
HyCare managementsysteem draagt wezenlijk bij aan diergezondheid, dierenwelzijn en terugdringen antibioticagebruik
Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibiot

Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht

31 jul 2019 Bericht
Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht
Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedi

Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer: wat verandert er?

11 apr 2019 Bericht
Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer: wat verandert er?


Vakpartner nieuws

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenart

‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings

3 jul 2020 Bericht MSD
‘Opfok mag meer aandacht krijgen’, aldus dierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

Leren van anderen loont volgens Michel van Aert

12 jun 2020 Bericht MSD
Leren van anderen loont volgens Michel van Aert
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies