\

Update Afrikaanse varkenspest – 32 zwijnen in Wall

Update Afrikaanse varkenspest – 32 zwijnen in Wallonië besmet

5 okt 2018

Bericht

4 oktober maakte de Waalse minister van Landbouw bekend dat er 32 besmettingen met Afrikaanse varkenspest zijn geconstateerd. Zojuist vond weer overleg plaats op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waar ook directeur van de Jagersvereniging Laurens Hoedemaker van de partij was. 

De besmettingen in Wallonië zijn tot nog toe alle in hetzelfde gebied gevonden. Het gaat hier om een kerngebied van 2.500 hectare. Dit ligt in het gebied van 63.000 hectare dat door de Waalse overheid afgegrendeld is. Het advies van de  European Food Safe Authority (EFSA) vormt de leidraad voor de maatregelen ter preventie en eventuele bestrijding van Afrikaanse Varkenspest. EFSA stelt op Europees niveau de richtlijnen vast voor voedselveiligheid. Het advies van de EFSA is om bij een uitbraak:

  1. Het besmette gebied af te grendelen
  2. Een ring om het besmette gebied vrij te maken van wilde zwijnen
  3. Alle wilde zwijnen in het besmette gebied te ruimen.

EFSA adviseert ook om preventief de wilde zwijnenstand in de niet-besmette gebieden zo laag mogelijk te maken en te houden om het risico op ‘landing’ van het virus in de wilde zwijnenpopulatie te minimaliseren.

Jagers: houd ogen en oren open!

Jagers wordt nogmaals dringend verzocht om ogen en oren open te houden. Ziet u afwijkend gedrag, treft u afwijkend ontweidsel aan? Aarzel niet maar meld dit direct bij de NVWA. Versleep het karkas van een gevonden dood wild zwijn niet maar bel direct met het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

Ook wordt u dringend verzocht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u het veld in gaat.

Preventieflyer FACE voor jagers in Europa

Onze koepelorganisatie FACE heeft een Nederlandstalige flyer gemaakt waarin u alle belangrijke informatie voor jagers en Afrikaanse varkenspest kunt vinden. Jaagt u regelmatig in het buitenland of in Nederlandse gebieden met wilde zwijnen? Neem dan de informatie tot u.

Inzet Jagersvereniging: maak bewegingsjacht mogelijk en sta geluiddempers en nachtzichtapparatuur toe

De Jagersvereniging blijft inzetten op verruiming van de mogelijkheden voor jagers om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen, zodat de kans dat het virus hier landt zo klein mogelijk is. De vereniging vraagt het ministerie van LNV om bewegingsjacht, geluidsdempers en nachtzichtapparatuur voor alle jagers beschikbaar te maken en vraagt de provincies om in alle gebieden de jacht op wilde zwijnen mogelijk te maken.

Bron: Jagersvereniging

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Hygiënische maatregelen tegen de Afrikaanse varken

Hygiënische maatregelen tegen de Afrikaanse varkenspest

12 okt 2018 Video
Hygiënische maatregelen tegen de Afrikaanse varkenspest
Fransen sluit bosgrensen met België wegens varkens

Frankrijk sluit bosgrensen met België wegens varkenspest

12 okt 2018 Bericht
Frankrijk sluit bosgrensen met België wegens varkenspest
Boar_1000.jpg

Aantal besmettingen varkenspest opgelopen tot 70

10 okt 2018 Bericht
Aantal besmettingen varkenspest opgelopen tot 70
Waarschuwingsborden Afrikaanse varkenspest nu ook

Waarschuwingsborden Afrikaanse varkenspest nu ook in Nederland

9 okt 2018 Bericht
Waarschuwingsborden Afrikaanse varkenspest nu ook in Nederland
NVWA breidt preventiecampagne Afrikaanse varkenspe

NVWA breidt preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uit

5 okt 2018 Bericht
NVWA breidt preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uit
Sleutelrol voor jagers bij bestrijding van varkens

Sleutelrol voor jagers bij bestrijding van varkenspest

5 okt 2018 Bericht
Sleutelrol voor jagers bij bestrijding van varkenspest
CDA eist actie Brussel tegen verspreiding varkensp

CDA eist actie Brussel tegen verspreiding varkenspest

28 sep 2018 Bericht
CDA eist actie Brussel tegen verspreiding varkenspest
Schouten: Nederland alert op Afrikaanse v

Schouten: Nederland alert op Afrikaanse varkenspest

24 sep 2018 Bericht
Schouten: Nederland alert op Afrikaanse varkenspest

Mycoplasma blijft opduiken

mycoplasma varkens

De kiem laat zich lastig diagnosticeren

Van alle verschijningsvormen van mycoplasma, is Mycoplasma hyopneumoniae de meest bekende. In de praktijk worden regelmatig uitbraken aangetroffen op fokbedrijven.

Hoe diagnosticeer je het?
De wolf in Nederland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies