\

Varkenssector zet geweldige prestatie neer!

Varkenssector zet geweldige prestatie neer!

5 feb 2019

Bericht

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) en het ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet! 

De SDa heeft het ‘aanvaardbare gebruik’ nu weergegeven in een nieuwe benchmarkwaarde. De POV heeft ervoor gepleit de nieuwe benchmarkwaarde gefaseerd in te voeren. Daar is gehoor aan gegeven door de SDa en het ministerie van LNV. Het zogenaamde stoplichtmodel (met categorieën groen, oranje en rood) blijft voorlopig gehandhaafd. De POV zet daarnaast in op extra aandacht voor bedrijven ‘in het rood’.

Nieuwe benchmarkwaarden

In de nieuwe systematiek wordt nog maar één benchmarkwaarde vastgesteld: bedrijven zitten in het ‘groen’ bij een DDD < 7, vanaf een DDD van 10 komen bedrijven in de categorie ‘rood’ terecht. De POV zal zich in het plan van aanpak richten op de bedrijven, die in het rood zitten. 

De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden. In tabel 1. staan de huidige en nieuwe benchmarkwaarde(n).

Bron: POV

Overgangstermijn

Met de invoering van de nieuwe benchmarkwaarden kunnen bedrijven, die nu ‘in het groen’ zitten, terechtkomen in de categorie ‘oranje’. De POV heeft gepleit voor een overgangstermijn, zodat bedrijven enkele jaren de tijd krijgen toe te werken naar het einddoel (‘categorie groen’). De SDa en het ministerie van LNV hebben dit gehonoreerd. Omdat het stoplichtmodel succesvol is geweest, zal dit model nog enkele jaren worden gehanteerd. De nieuwe signalerings- en actiewaarden vindt u in de tabellen 2 en 3. 

Ook voor de speenbiggen is het voorstel om het stoplichtmodel in stand te houden. De SDa heeft nog niet over een fasering of een aanvaardbare (eind)waarde gesproken. De varkenssector wil hierop niet vooruitlopen. In 2019 zal worden vastgehouden aan een signaleringswaarde van 20 DDD en een actiewaarde van 40 DDD.

Toewerken naar een ‘aanvaardbaar gebruik’

De varkenshouderij wil zich de komende periode richten op meerdere sporen om verdere verlaging van het antibioticumgebruik te stimuleren. Dit zijn onder andere:

  1. Intensiveren van het beleid gericht op gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement
  2. Bedrijven, die structureel in ‘het groen’ zitten, belonen via marktconcepten
  3. Coaching van bedrijven, die langdurig hoog zitten met hun antibioticumgebruik. In de IKB-systemen is hiervoor ‘instrumentarium’ opgenomen. Verder moet het onderzoek naar de kritische (succes)factoren, dat momenteel wordt uitgevoerd door de GD, handvatten opleveren voor een succesvolle coaching.

Bron: POV

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

POV wint eerste slag in ‘stikstofprocedure’ tegen

POV wint eerste slag in ‘stikstofprocedure’ tegen Provincie Noord-Brabant

14 jan 2019 Bericht
POV wint eerste slag in ‘stikstofprocedure’ tegen Provincie Noord-Brabant
Boekpresentatie "8 mythen over resistentie tegen a

Boekpresentatie "8 mythen over resistentie tegen antibiotica"

25 jul 2018 Bericht
Boekpresentatie "8 mythen over resistentie tegen antibiotica"
Antibioticagebruik in de varkenssector licht gedaa

Antibioticagebruik in de varkenssector licht gedaald

27 jun 2018 Bericht
Antibioticagebruik in de varkenssector licht gedaald


Vakpartner nieuws

Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij va

Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens

25 jun 2019 Bericht MSD
Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

11 apr 2019 Bericht
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit
Big zonder gedoe, maar hoe?

Big zonder gedoe, maar hoe?

13 mrt 2019 VideoMSD
Big zonder gedoe, maar hoe?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies